Deze opleiding brengt de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samen. Ze verschaft je inzicht in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema besteden we aandacht aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties. Daarnaast verwerf je inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen.

Inschrijven doe je uitsluitend via deze link: https://www.ugain.ugent.be/energietechniek2018.htm.
 

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken betrokken bij bouwprojecten die geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen:

 • architecten
 • ingenieurs
 • medewerkers studiebureaus
 • systeemfabrikanten
 • gebouwenbeheerders
 • bouwpromotoren
 • REG-verantwoordelijken

Wat na de opleiding

Na het volgen van de opleiding heb je een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Waar en wanneer?
Programma

EPB - regelgeving en berekeningsmethodiek
De voorbije jaren zijn de eisen die gesteld worden aan gebouwen op vlak van energieprestatie sterk aangescherpt. Deze eerste module focust op de energieprestatieregelgeving (EPB = energieprestatie en binnenklimaat) en gaat zowel in op het regelgevend kader en de administratieve bepalingen van de regelgeving, als op de eisen en de achterliggende berekeningsmethode.

 

 • EPB berekeningsmethodiek
 • Warmtebalans en energievraag
 • Indicatoren energieverbruik

 • EPB regelgeving
 • Regelgevend kader
 • Administratieve bepalingen
 • BEN

 • EPB eisen
 • Indeling gebouw en EPB eisen
 • Installatie-eisen bij renovatie
 • Thermisch comfort

Lesgevers: L. Dedeyne, M. Delghust en A. Janssens
Data: 1, 8 en 15 oktober 2018

 

 

Bouwfysica
In deze module wordt aandacht besteed aan de bouwkundige maatregelen die de energievraag van het gebouw bepalen. Om tot een goede energieprestatie te komen is een performante gebouwschil essentieel. Dit kan bereikt worden door architecturale en bouwkundige technieken zoals de thermische isolatie van bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van beglazingen, het gebruik van performante zonweringen, de luchtdichtheid van het gebouw.

 

 • Warmtetransport
 • Warmteoverdracht: geleiding, convectie, straling
 • Dynamisch thermisch gedrag
 • Meerdimensionaal warmtetransport
 •  
 • Vochttransport, luchtdichtheid en warmtewinsten
 • Vochttransport
 • Luchtdichtheid
 • Beglazingen
 • Zonwering

 • Bouwtechniek
 • Prestatiegeschil gebouwschil
 • Gevels
 • Daken, vloeren en schrijnwerk
 • Veiligheid op de werf

Lesgevers: F. Decock, B. De Rouck, A. Janssens, S. Roels, P. Standaert, N. Van Den Bossche
Data: 22 oktober, 5 en 12 november 2018

 

 

Technische installaties
In deze module komen de installatietechnieken aan bod die toegepast kunnen worden om een energiezuinig gebouw met een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. In eerste instantie spelen de keuze en werking van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen met hun verschillende componenten hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende systemen en technologieën die ingezet kunnen worden bij de verwarming en koeling van gebouwen, de aanmaak van sanitair warm water, en de interactie tussen systemen onderling. De keuze en het ontwerp van de installaties is mede bepalend voor het efficiënt gebruik van elektrische energie en brandstoffen in gebouwen. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden op vlak van energieopwekking en verdeling van energie. Hierbij wordt gefocust op energie-efficiëntie; het is niet de bedoeling om de dimensionering van installaties in detail te behandelen.

 • Ventilatie
 • Binnenluchtkwaliteit
 • Principes en werking
 • Systemen en dimensionering
 • Ventilatieve koeling

 • Warmtepompen en koelmachines
 • Thermodynamica
 • Koelmachines
 • Warmtepompinstallaties

 • Elektrische systemen en warmteproductie
 • Verlichting
 • Warmteproductie
 • Fotovoltaïsche energie

 • HVAC-systemen
 • Luchtbehandeling en luchtdistributie
 • Afgiftesystemen met water
 • Sanitair warm water en zonthermische systemen
 • Geavanceerde concepten en methoden
 • o   Lage-energie bouwconcepten
 • o   Geavanceerde prestatie-analyse methoden
 • o   Energiezorg

Lesgevers: W. Boydens, H. Breesch, F. Decock, M. De Paepe, A. Janssens, J. Laverge, P. Pattijn en I. Verhaert
Data: 19 en 26 november, 3, 13 en 17 december 2018

 

 

EPB-toepassingen
In dit gedeelte wordt de verworven kennis uit de voorgaande modules samengebracht. De focus ligt hier voornamelijk op de toepassing van energiebesparende maatregelen en technieken in energieprestatie-berekeningen en het verwerven van de nodige kennis en inzichten om adviezen ter verbetering van de energieprestatie van een gebouw te kunnen formuleren.

 • EPB tools
 • Planopbouw en geometrie
 • EPB software en tools

 • EPB oefeningen: residentieel, niet-residentieel, nieuwbouw, renovatie...

 •  
 • Advies, kosten en optimalisatie
 • Berekend versus werkelijk energieverbruik
 • EPB advies
 • Toekomstvisie EPB

Lesgevers: L. Dedeyne, M. Delghust en B. Wauman Data: 14, 21 en 28 januari en 4 februari 2019

 

 

Aanvullende info
 • Deze opleiding loopt in samenwerking met Universiteit Gent  UGAin (UGent Academie voor Ingenieurs), Techlage Science Park - Campus A, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde, 09 264 55 82, ugain@ugent.be - www.ugain-ugent.be. Inschrijven doe je uitsluitend via deze link: https://www.ugain.ugent.be/energietechniek2018.htm
 • De deelnameprijs omvat: lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
 • Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.
   Module 1: EPB regelgeving en berekeningsmethodiek  € 900
   Module 2: Bouwfysica  € 900
   Module 3: Technische installaties  € 1.500
   Module 4: EPB toepassingen  € 1.200
   Modules 1,2 en 3  € 3.135
   Volledige opleiding  € 4.050

   

 • Korting

  • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie gebeurt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
  • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent) en leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
  • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
  • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

  Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

 • Tijdstip en locatie

  De lessen worden gegeven van 14u tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd). Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

  Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

  Bijkomende inlichtingen

  Universiteit Gent
  UGent Academie voor Ingenieurs
  Secretariaat
  Els Van Lierde
  Technologiepark 904
  9052 Zwijnaarde
  Tel.: +32 9 264 55 82
  fax: +32 9 264 56 05
  ugain@UGent.be

 • Annulering

  Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

  Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Indien je deelneemt aan de modules 1, 2 en 3 en slaagt voor het bijhorend examen ontvang je het UGent-getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen'.
Wie de volledige opleiding volgt en slaagt voor de projectopdracht en het bijhorend examen ontvangt het getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB-verslaggever. Enkel dit laatste getuigschrift is een geldig getuigschrift voor de erkenning als EPB-verslaggever bij het Vlaams Energieagentschap.

Het niveau van voorkennis is dat van architect, industrieel of burgerlijk ingenieur met basiskennis van één van de deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek).

Met de steun van