Deze unieke opleiding is een vorm van begeleid individueel leren. Een lesgever-coach begeleidt je in deze opleiding tot bekwaam technicus die elementaire geluidsinstallaties kan inschatten, voorbereiden, tekenen, bouwen en bedienen.

De evenementen- en vrijetijdsindustrie wint de jongste jaren aan belang. De pijlsnelle technologische ontwikkeling gaat hand in hand met de vraag naar gespecialiseerde technici.Iedere organisatie stelt echter haar specifieke eisen aan de geluidstechnieken.

SYNTRA organiseert deze opleiding in samenwerking met “Licht Geluid Opleidingen” en richt zich tot alle geïnteresseerden die zich in dit boeiend vakgebied willen vastbijten. Ook technici die al enige ervaring hebben opgedaan, maar zich toch verder wil bekwamen behoren tot de doelgroep. Dit is dé aanzet om het in deze sector waar te maken!

Deze opleiding loopt uitsluitend in campus Sint-Niklaas.

Je vindt aanvullende informatie via www.lgo.be en kan (enkel) via deze website online inschrijven. Kies: cursussen > Lange cursussen: Lichttechnicus > onderaan: inschrijvingsformulier. Voor verdere vragen contacteer je Valeer Van den Nest, projectleider voor Licht Geluid-Opleidingen (Bel: 0475 37 76 90 - Mail: info@lgo.be).

Waar en wanneer?
Programma
De opleiding Geluidstechnicus verloopt in een systeem van begeleid zelfstandig leren. Dit wil zeggen dat je jezelf doorheen de leerstof werkt aan de hand van een actuele cursus, een computer, gevarieerde opdrachten en praktijkoefeningen. De opleiding verloopt individueel. De lesgever coacht je hierbij.

De leerstof zit geïntegreerd in tal van projecten die telkens evolueren van een eenvoudige naar meer complexe opstellingen. Elk project bevat volgende elementen: materiaalkennis, toegepaste elektriciteit, akoestiek, veiligheid en reglementering, ontwerpen en tekenen van geluidsplannen, marktverkenning, opstellen van installaties, mixen en werken met randapparatuur. De coach-lesgever leert je handige toepassingen en tips voor het opstellen, aansluiten en afregelen van de geluidsinstallatie.

LESROOSTER (24 sessies van 4 uur)
 
Materiaalkennis:
Microfoons, mengtafels, externe processoren, versterkers, luidsprekers, bekabeling
 
Toegepaste elektriciteit:
Spanning, vermogen, stroomsterkte, eenheden, formules, gebruik van de multimeter, ster- en driehoeksschakelingen, serie- en parallelschakelingen, geleiders, aarding, stroomgroepen  
 
Akoestiek:
Eenheden, fase & tegenfase, soorten filters, vertraging, opsporen van fouten met behulp van meetapparatuur, plaatsen van luidsprekers
 
Veiligheid en reglementering in de sector
 
Ontwerpen en tekenen van geluidsplannen:
Tekenen van blokschema en technische fiche in het software-programma Stardraw Audio  
 
Marktverkenning:
Maken van prijsoffertes, kennis van prijzen van apparatuur, inschatten van prestaties
 
Mixen:
Toepassingen op multitrack van concerten en soundcheck, werken met mengtafel en randapparatuur a.d.h. van concrete voorbeelden
 
Installaties:
Opstellen, aansluiten, manipulatie, toepassingen & tips
 
Stage:
Aan deze opleiding is een stage verbonden. Afhankelijk van jouw persoonlijke competenties kan gekozen worden voor een stage van 40u, 80u, 120u, 160u of 200u. De stagekeuze gebeurt in overleg met de cursuscoördinator.

Materiaalkennis:

  Microfoons, mengtafels, externe processoren, versterkers, luidsprekers, bekabeling

Toegepaste elektriciteit:

  Spanning, vermogen, stroomsterkte, eenheden, formules, gebruik van de multimeter, ster- en driehoeksschakelingen, serie- en parallelschakelingen, geleiders, aarding, stroomgroepen

Akoestiek:

  Eenheden, fase & tegenfase, soorten filters, vertraging, opsporen van fouten met behulp van meetapparatuur, plaatsen van luidsprekers

Veiligheid en reglementering in de sector
Ontwerpen en tekenen van geluidsplannen:

  Tekenen van blokschema en technische fiche in het software-programma Stardraw Audio

Marktverkenning:

  Maken van prijsoffertes, kennis van prijzen van apparatuur, inschatten van prestaties

Mixen:

  Toepassingen op multitrack van concerten en soundcheck, werken met mengtafel en randapparatuur a.d.h. van concrete voorbeelden

Cursus geluidstechnicus 02 Installaties:

  Opstellen, aansluiten, manipulatie, toepassingen & tips
Aanvullende info

Je kan het hele jaar door instappen.

De campus Sint-Niklaas beschikt over een volledig uitgeruste klank- en lichtstudio met gespecialiseerde pc-ruimte.

Bekijk het beroepenfilmpje op http://vdab.be/beroepen/geluidstechnicus.shtml.

Toelatingsvoorwaarden

  • Minimum 18 jaar zijn
  • Constructief ingesteld zijn

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie de opleiding met succes afrondt, ontvangt het getuigschrift Geluidstechnicus, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen.

Wie naast de beroepsvakken ook nog de cursus Basiskennis Bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma in plaats van een getuigschrift.

Inschrijvingen & inlichtingen

Meer informatie en on-line inschrijven kan via de website van Licht Geluid Opleidingen: www.lgo.be.
Voor verdere vragen contacteer je best Valeer Van den Nest, projectleider voor Licht- en Geluid-Opleidingen (Bel: 0475 37 76 90 - Mail: info@lgo.be).