Het automobielbedrijf is continu in beweging. Wie aan het hoofd staat van een autobedrijf moet bovenop een ruime technische bagage ook over gedrevenheid en ondernemersvaardigheden beschikken. Om competetitief te blijven moet je voortdurend op zoek gaan naar nieuwe ideeën, concepten en oplossingen. Zo maak je het onderscheid met de concurrentie. Deze opleiding combineert techniek en ondernemerschap op hoog niveau. Opgelet: de finaliteitsmodules kan je enkel in de campus Asse volgen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die zich wil vestigen als ondernemer voor elke activiteit van onderhoud en herstelling van alle motorvoertuigen tot 3,5 ton.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basismodule mechanica (mobiliteit)
17 sessies

Hier krijg je een volledige initiatie mechanica gericht op auto, motor- en bromfiets en vaartuigen. De lesgever legt je stap voor stap de principes van de werking van een motor uit. Het veelvuldig gebruik van ondersteunend didactisch materiaal werkt verhelderend.


Basismodule elektriciteit (mobiliteit)
15 sessies

In deze module verneem je de basisprincipes van elektriciteit en elektronica toegespitst op motortechniek.


Hulpmecanicien auto praktijk
10 sessies

Hier leer je de motorolie en de oliefilter te vervangen. Je controleert de smeerkring door de dashboardcontrole en de visuele controle op lekken. Je kijkt de verschillende vloeistofniveaus en vult bij waar nodig na controle op lekken. Na het beëindigen van deze zuivere praktijkmodule kan je jezelf hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfsvoertuigen noemen.


TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

Basis carrosserie, materialenkennis en rijdend gedeelte
30 sessies

Deze gevarieerde module laat je proeven van basishandelingen in carrosserietechniek, materialenkennis eigen aan een garage en het rijdend gedeelte van een wagen.


Sectorkennis mobiliteit
10 sessies

Op een interactieve en vooral praktijkgerichte manier dringt de docent meteen door tot de kern van de zaak. In een actueel naslagwerk vindt elke deelnemer de bouwstenen terug om tijdens deze opleiding een praktijkopdracht schriftelijk uit te werken. In samenspraak met de docent en in het kader van je professionele activiteit maak je een case met één van deze onderwerpen:

 • Specifieke BTW-regels voor de autosector
 • Milieuzorg toegepast op het auto- en carrosseriebedrijf:
  - Uitbatingsvoorwaarden
  - Spuitcabines
  - Afvalstoffen beheren
  - Informatie over verbruik en CO² uitstoot van wagens
 • Specifieke economische wetgeving:
  - Kilometertellerfraude
  - Garantie
  - Verkoop op afbetaling
  - Verzekeringen...
 • Dealer- en aftersalescontracten, vestigingsvereisten voor zelfstandige professionals in de autosector
 • Aan- en verkoop van voertuigen in Europa, in- en uitvoer van voertuigen, technische keuring, tuning van voertuigen, inschrijving van voertuigen, gebruik van commerciële platen
 • Specifieke arbeidswetgeving voor de sector: cao's voor lonen, functieclassificatie van de medewerkers, sectorfondsen voor bestaanszekerheid, opleiding en vorming, pensioen


Eindproef AOMV
1 sessie

Aansluitend bij je beroepssituatie in de autosector werk je een schriftelijke praktijkopdracht uit. Er is keuze uit een tiental onderwerpen. Dit werkstuk verdedig je mondeling voor een jury.DERDE OPLEIDINGSJAAR
(Enkel in campus Asse)

Elektriciteit en elektronica voor de mecanicien autotechnieken
10 sessies

De lesinhoud focust zich op elektrische schakelingen (relais, elektrisch schema) en alle elektronische componenten. Verder gaat de aandacht ruimschoots naar de laad- en startkring.


Aandrijving (diagnose en reparatie) autotechnieken
32 sessies

In de praktijklessen monteer en demonteer je alle auto-onderdelen die met aandrijving te maken hebben zoals:

 • Motoren
 • Koppeling
 • Versnellingsbak
 • Smeer- en koelsysteem
 • Inlaat- en ontstekingsystemen

Tegen het einde van de module weet je alles in theorie en praktijk over de verschillende aandrijftechnieken.


Bedrijfsorganisatie autotechnieken
10 sessies

De module bedrijfsorganisatie scherpt je ondernemersvaardigheden aan met kostprijsberekening, atelierinrichting en stockbeheer als hoofdmoot.


Periodiek onderhoud autotechnieken
10 sessies

Hier leer je in de praktijk een groot onderhoud van een wagen uit te voeren. De lesgever brengt je de methodiek bij om onderdelen in het motorcompartiment te controleren, af te stellen en te vervangen. Ook het vervangen van een distributieriem en het regelen van kleppen staat op het menu van deze op en top praktijkmodule.


Eindproef GOMV

1 sessie

Je diept een afgebakend thema rond elektriciteit en elektronica uit en verwerkt deze gegevens in een schriftelijke werkopdracht die je voor een jury verdedigt.

Aanvullende info

De opleiding is modulair opgebouwd. Dit betekent dat de cursusduur afhankelijk is van de voorkennis die je bezit. Voorkennis hoef je niet noodzakelijk te bewijzen aan de hand van eerder behaalde diploma's en/of getuigschriften, maar kun je eveneens aantonen door te slagen in een of meerdere instaptesten. SYNTRA biedt deze opleiding uitsluitend aan in de campus Asse. Alleen het eerste en tweede jaar kan je naar keuze in Asse, Gent of Sint-Niklaas volgen. Het derde jaar kan je enkel in campus Asse volgen.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een werkbroek, lage veiligheidsschoenen, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA Midden-Vlaanderen je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn
 • De 'Basismodule mechanica (mobiliteit)' en de 'Basismodule elektriciteit (mobiliteit)' kan je overslaan door te slagen in twee theoretische vrijstellingsproeven. De module 'Hulpmecanicien auto praktijk' kan je overslaan indien je slaagt voor een praktische vrijstellingsproef.
 • Wie een getuigschrift 'Algemeen ondernemer in motorvoertuigen' of een certificaat 'Hulpmecanicien voor personen- en lichte vrachtwagens' op zak heeft kan rechtstreeks naar de module 'Aandrijving, diagnose en reparatie motor- en bromfietstechnieken' (zie tweede opleidingsjaar).
 • Kandidaten met een getuigschrift leertijd garagehouder-hersteller op zak kunnen meteen instappen in het tweede opleidingsjaar (Aandrijving, diagnose en reparatie autotechnieken).

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Indien geslaagd voor alle modules en de eindproef behaal je het getuigschrift van 'Gespecialiseerd ondernemer voor het auto- en motorbedrijf'. In combinatie met het getuigschrift 'Attest basiskennis bedrijfsbeheer' kan je je vestigen als ondernemer voor elke activiteit van onderhoud en herstelling van motorvoertuigen tot 3,5 ton.


Volgende getuigschriften kunnen ook worden uitgereikt, na het slagen voor de bijhorende modules:

Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens (uitstroom kmo-medewerker)

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien auto praktijk
 • Basis carrosserie-materialenkennis-rijdend gedeelte

Algemeen ondernemer in motorvoertuigen (optie auto)

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien auto praktijk
 • Basis carrosserie-materialenkennis-rijdend gedeelte
 • Sectorkennis mobiliteit
 • Eindproef algemeen ondernemer motorvoertuigen

Met dit getuigschrift (in combinatie met het getuigschrift 'Attest basiskennis bedrijfsbeheer') kan je je ook vestigen als zelfstandig carrosseriehersteller en/of aan- en verkoper van gebruikte voertuigen.

Mecanicien voor personen- en lichte bedrijfswagens (uitstroom kmo-medewerker)

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien auto praktijk
 • Basis carrosserie-materialenkennis-rijdend gedeelte
 • Elektriciteit en elektronica voor de mecanicien autotechnieken
 • Aandrijving (diagnose en reparatie) autotechnieken
 • Periodiek onderhoud autotechnieken