Wie een eigen bromfietsen- of motorenzaak wil starten koppelt via deze opleiding zijn/haar competenties van mecanien aan ondernemingszin en ondernemersvaardigheden. Deze mix kenmerkt immers de SYNTRA-aanpak. De opleiding kneedt je tot een ondernemer met een polyvalent takenpakket, zowel op technisch als op bedrijfsorganisatorisch vlak.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die een bromfietsen- of motorenzaak wil starten of overnemen.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basismodule mechanica (mobiliteit)
17 sessies

Hier krijg je een volledige initiatie mechanica gericht op auto, motor- en bromfiets en vaartuigen. De lesgever legt je stap voor stap de principes van de werking van een motor uit. Het veelvuldig gebruik van ondersteunend didactisch materiaal werkt verhelderend.

 • Remsysteem
 • Motoren
 • Koppeling en versnellingsbak
 • Aandrijving, ophanging en sturing
 • Remsystemen
 • Koeling en smering
 • Administratieve voorbereidende taken
 • Koeling en smering
 • Carrosserie
 • Moduleproef


Basismodule elektriciteit (mobiliteit)
15 sessies

In deze module verneem je de basisprincipes van elektriciteit en elektronica toegespitst op motortechniek.

 • Elektriciteit
 • Elektrische schema's en storingzoeken
 • Batterij - startstroomkring - laadstroomkring - ontstekingsstroomkring
 • Moduleproef


Hulpmecanicien motor- en bromfiets praktijk
12 sessies

Als hulpmecanicien slaag je er in een beperkt onderhoud en eenvoudige frequente herstellingen uit te voeren.

 • Veiligheid en milieu
 • Plannen en organiseren van eigen werk
 • Opstellen van de motor/bromfiets
 • Reinigen van de motor/bromfiets of onderdelen
 • Klaarmaken van een nieuwe motorfiets/bromfiets
 • Uitvoeren van een beperkt onderhoud
 • Uitvoeren van eenvoudige frequente herstellingen
 • Opnieuw in bedrijf stellen
 • Werkadministratie
 • Moduleproef

 

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

Frame-materialenkennis-rijdend gedeelte
22 sessies

Veiligheid en milieu vormen een permanente onderstroom in de leerinhoud. Verder kan je deze module splitsen in uitvoerende en ondersteunende taken. De klemtoon ligt echter op de uitvoerende taken met het stellen van een algemene diagnose, het werken aan het frame, de stuurinrichting, de ophanging, het herstellen en afstellen van remsystemen, wielen en banden, stroomlijncomponenten en toebehoren.

 • Veiligheid en milieu
 • Materialenkennis en verbindingstechnieken
 • Frame en framegeometrie
 • Stuurinrichting
 • Ophanging
 • Herstellen en afstellen van remsystemen
 • Wielen en banden
 • Stroomlijncomponenten
 • Toebehoren
 • Werkadministratie
 • Moduleproef


Sectorkennis mobiliteit
10 sessies

Op een interactieve en vooral praktijkgerichte manier dringt de docent meteen door tot de kern van de zaak. In een actueel naslagwerk vindt elke deelnemer de bouwstenen terug om tijdens deze opleiding een praktijkopdracht schriftelijk uit te werken. In samenspraak met de docent en in het kader van je professionele activiteit maak je een case met één van deze onderwerpen:

 • Specifieke BTW-regels voor de auto, motor- en bromfietssector
 • Milieuzorg toegepast op het auto- en carrosseriebedrijf: - Uitbatingsvoorwaarden - Spuitcabines - Afvalstoffen beheren - Informatie over verbruik en CO² uitstoot van motoren
 • Specifieke economische wetgeving: - Kilometertellerfraude - Garantie - Verkoop op afbetaling - Verzekeringen...
 • Dealer- en aftersalescontracten, vestigingsvereisten voor zelfstandige professionals in de auto, motor- en bromfietssector
 • Aan- en verkoop van voertuigen in Europa, in- en uitvoer van voertuigen, technische keuring, tuning van voertuigen, inschrijving van voertuigen, gebruik van commerciële platen
 • Specifieke arbeidswetgeving voor de sector: - Cao's voor lonen - Functieclassificatie van de medewerkers - Sectorfondsen voor bestaanszekerheid - Opleiding en vorming - Pensioen

Deze module bereidt rechtstreeks voor op de eindproef van algemeen ondernemer motorvoertuigen.


Eindproef AOMV

Aansluitend bij je beroepssituatie in de motor- en bromfietssector werk je een schriftelijke praktijkopdracht uit. Er is keuze uit een tiental onderwerpen. Dit werkstuk verdedig je mondeling voor een jury.

 

DERDE OPLEIDINGSJAAR

Elektriciteit-elektronica motor- en bromfietstechnieken
12 sessies

Hier krijg je de principes mee om een diagnose te kunnen stellen aan een elektrisch systeem. Bovendien kom je in aanraking met tal van elektronicatoepassingen. Concreet kan je na afloop het volledige elektrisch systeem en elektronicatoepassingen herstellen en regelen.


Aandrijving (diagnose en reparatie) motor- en bromfietstechnieken
25 sessies

Hier leer je concreet diagnoses te stellen en krijg je de werking van twee en viertaktmotoren in al zijn facetten onder de knie. Zo kan je deze motoren probleemloos herstellen en afstellen.


Periodiek onderhoud motor- en bromfietstechnieken
11 sessies

In dit gedeelte staat de praktijk centraal. Je leert de onderdelen in het motorcompartiment te controleren en af te stellen volgens het onderhoudsschema. Je leert wisselstukken te vervangen. Na afloop kun je ook probleemloos de componenten van het frame controleren, afstellen en zo nodig vervangen volgens het onderhoudsschema. Hetzelfde geldt voor het elektrisch systeem. Uiteindelijk kun je motor- en bromfiets opnieuw in bedrijf stellen. Deze module beëindig je door het afleggen van een praktijkproef.


Bedrijfsorganisatie motor- en bromfietstechnieken
10 sessies

Werkorganisatie, atelierinrichting (met oog voor veiligheid en milieuzorg) en kostprijsberekening vormen de belangrijkste ingrediënten van deze module.


Eindproef GOMV
1 sessie

Je diept een afgebakend thema uit en verwerkt deze gegevens in een schriftelijke werkopdracht die je voor een jury verdedigt.

Aanvullende info

De opleiding is modulair opgebouwd. Dit betekent dat de cursusduur afhankelijk is van de voorkennis die je bezit. Voorkennis hoef je niet noodzakelijk te bewijzen aan de hand van eerder behaalde diploma's en/of getuigschriften, maar kun je eveneens aantonen door te slagen in een of meerdere instaptesten.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een werkbroek, lage veiligheidsschoenen, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn
 • De 'Basismodule mechanica (mobiliteit)' en de 'Basismodule elektriciteit (mobiliteit)' kan je overslaan door te slagen in twee theoretische instaptesten. De module 'Hulpmecanicien motor/bromfiets praktijk' kan je overslaan indien je slaagt voor een praktische instaptest. 
 • Wie een getuigschrift 'Algemeen ondernemer in motorvoertuigen' of een getuigschrift 'Hulpmecanicien voor motor- en bromfietsen' op zak heeft kan rechtstreeks naar de module 'Aandrijving, diagnose en reparatie motor- en bromfietstechnieken' (zie tweede opleidingsjaar).

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Indien geslaagd voor alle modules en de eindproef behaal je het getuigschrift van 'Gespecialiseerd ondernemer voor het auto- en motorbedrijf'. In combinatie met het getuigschrift 'Attest basiskennis bedrijfsbeheer' kan je je vestigen als ondernemer voor elke activiteit van onderhoud en herstelling van motorvoertuigen tot 3,5 ton.

Volgende getuigschriften kunnen worden uitgereikt, na het slagen voor de bijhorende modules:

Hulpmecanicien voor motor- en bromfietsen

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien motor- en bromfiets praktijk
 • Frame-materialenkennis-rijdend gedeelte

Algemeen ondernemer in motorvoertuigen (optie moto)

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien motor- en bromfiets praktijk
 • Frame-materialenkennis-rijdend gedeelte
 • Sectorkennis mobiliteit
 • Eindproef algemeen ondernemer motorvoertuigen

Mecanicien voor motor- en bromfietsen (uitstroom kmo-medewerker)

 • Basis mechanica (mobiliteit)
 • Basis elektriciteit (mobiliteit)
 • Hulpmecanicien motor- en bromfiets praktijk
 • Frame-materialenkennis-rijdend gedeelte
 • Elektriciteit-elektronica motor- en bromfietstechnieken
 • Aandrijving (diagnose en reparatie) motor- en bromfietstechnieken
 • Periodiek onderhoud bromfiets- en motorfietstechnieken