Gemotiveerde en geïnformeerde werknemers vormen de hoeksteen van uw welzijnsbeleid. Via het geven van toolboxmeetings, dit zijn korte periodieke overlegmomenten waarin een specifiek item over welzijn en/of veiligheid aan bod komt, sensibiliseert u uw werknemers en laat u hen participeren in het welzijnsgebeuren binnen uw organisatie.

Wat en voor wie?

Voor wie

Ploegbazen opleiden om op een professionele wijze een toolboxmeeting te kunnen geven.

Waar en wanneer?
Programma

Aan de deelnemers wordt aangeleerd hoe een toolboxmeeting opgesteld, gegeven en geëvalueerd kan worden. Naast didactische tips, wordt ook aandacht gegeven aan waar nuttige informatie kan gevonden worden. Deelnemers nemen eigen voorbeelden mee en werken in groep een toolboxmeeting uit.  

Inhoud
·         Kader (theoretische achtergrond)
·         Aanpak (in PDCA-vorm)
·         Tips en tools
·         Voorbeelden
·         Feedback