Gemotiveerde en geïnformeerde werknemers vormen de hoeksteen van uw welzijnsbeleid. Via het geven van toolboxmeetings, dit zijn korte periodieke overlegmomenten waarin een specifiek item over welzijn en/of veiligheid aan bod komt, sensibiliseert u uw werknemers en laat u hen participeren in het welzijnsgebeuren binnen uw organisatie.

Wat en voor wie?

Voor wie

Ploegbazen opleiden om op een professionele wijze een toolboxmeeting te kunnen geven.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding

Interesse in deze opleiding? Ontdek er alles over op onze infodag op 30/08

Programma

Aan de deelnemers wordt aangeleerd hoe een toolboxmeeting opgesteld, gegeven en geëvalueerd kan worden. Naast didactische tips, wordt ook aandacht gegeven aan waar nuttige informatie kan gevonden worden. Deelnemers nemen eigen voorbeelden mee en werken in groep een toolboxmeeting uit.  

Inhoud
·         Kader (theoretische achtergrond)
·         Aanpak (in PDCA-vorm)
·         Tips en tools
·         Voorbeelden
·         Feedback