Wil je de 3-jarige opleiding "Gezondheidscoach" volgen? Ga dan op deze website naar de opleiding "MEDISCHE BASISKENNIS: DE MENS" om je daar in te schrijven.

Heb je reeds een (para)medische vooropleiding genoten? Dan kan je het basisjaar "De Mens" overslaan en rechtsreeks beginnen met het aanleren van de coachingstechnieken.
Dit kan niet online. Neem hiervoor contact op met campus Gent 09/2228581.
 

Met deze opleiding leiden we je op tot een praktijkgerichte, zelfstandig werkende gezondheidscoach met een duidelijke visie op gezondheid en een brede waaier aan coachingstechnieken. Vanuit een Bio-psycho-sociaal-economich model wordt het menselijk Gedrag, Gedachte en Gevoel duidelijk gemaakt. De mens wordt benaderd vanuit een intergale visie waarbij lichaam, geest en omgeving als één geheel interageren. De gezondheidscoach is iemand die systematisch en doelgericht het veranderingsproces van de klant begeleidt met als doel een permanente gedragsverandering op vlak van gezondheid in diens leven te implementeren, en dit door het hanteren van de correcte beroepsattitude en coachingscompetenties.  De gezondheidscoach neemt wetenschappelijke onderbouwde en gefundeerde theorieën en filosofieën aan als uitgangsbasis bij het begeleiden van klanten.

De expertise van de gezondheidscoach is gericht op 2 domeinen
1.       Expertise op het vlak van Gezondheid in al zijn facetten
2.       Expertise in het domein van Coachingstechnieken en vaardigheden. 
          Je wordt opgeleid om zowel individueel als in groepsverband het coachingsproces professioneel te begeleiden en inhoud te geven.

Kernwoorden in deze opleiding zijn: 
1.    Lichamelijke gezondheid
2.    Psychische gezondheid
3.    Welzijn, welbevinden en welvaart
4.    Voeding 
5.    Sport, lichaamsbeweging en fitheid
6.    Stressmanagement en mindfulness
7.    Chronische ziekten en pijn 
8.    Rookgedrag en alcoholgebruik
9.    Slaaphygiëne
10.  Specifieke aandoeningen (diabetes, darmproblemen, glutenintolerantie…)
11.  Gespreksvaardigheden
12.  Coachingsvaardigheden
13.  Gedragsverandering  
14.  Coachen

Je rondt je opleiding af door de presentatie en toelichting van een uitgewerkt zelfgekozen project. Je opleiding is zonder meer de ideale basis voor verdere vakspecialisaties en /of een perfecte aanvulling bij een reeds bestaande activiteit in de gezondheids- en personenzorg.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedereen met een sterk persoonlijk engagement om zijn medemens te begeleiden in een doelgericht veranderingsproces. Je moet een ruime interesse hebben voor gezondheid en complementaire zorgverlening, een sterke motivatie uitstralen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag kunnen leggen om correct en diepgaand met mensen te werken. Je moet sociaal zijn, ruimdenkend en interesse hebben voor wetenschappelijke en bewezen theorieën en overtuigingen.
 
Ben je 18 jaar of word je 18 in het kalenderjaar dat de opleiding opstart? Je wil meer weten en begrijpen over het menselijk lichaam in al zijn aspecten? Je ambieert een job in het domein van complementaire gezondheidszorg en hulpverlening?

Dan is deze opleiding beslist wat jij nodig hebt!

Wat na de opleiding

Met het diploma van Gezondheidscoach op zak kan je verschillende richtingen uit:

- Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep vestigen als gezondheidscoach
- In een groepspraktijk samenwerken met kinesisten, diëtisten en andere gezondheidswerkers 
- Workshops aanbieden aan bedrijven en organisaties
- Na wat extra beroepservaring en bijscholing les geven in scholen en opleidingscentra om je kennis en kunde te delen
- In dienstverband aan de slag gaan bij ziekteverzekeringsmaatschappijen en mutualiteiten
- Verder bijkomende opleidingen volgen zoals voetreflexologie, aromatherapie en massage om je dienstverlening naar je klanten toe uit te breiden  

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend23 september 2020lessenroosterGent490 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infodag op 16 mei.   Meer weten

Programma
BASISJAAR DE MENS: Medische basiskennis

EERSTE JAAR GEZONDHEIDSCOACH: communicatie- en coachingstechnieken
Opleidingsjaar met  45  sessies   

Energetische stromingen en natuurlijke geneeswijzen 16u
Filosofie van het Oosters en het Westers denken , denken en bewustzijn : oorsprong en evolutie , grote religies en filosofieën , ziekte en gezondheid : een integrale benadering 
Open staan voor de ervaringswereld van anderen , doorleefd en grondig inzicht in de aard en de werking van mandalla's , geneesrituelen en chakra - voorstellingen , adem - aandacht , adempauze , bodyscan , energetische oefeningen , complementariteit van kwalitatieve en kwalitatieve wereldbeelden . Exploreren van de eigen lichamelijkheid, het lichaamsvoelen en beleven.

Voeding en gezondheid 44u
Relatie tussen voeding en gezondheid , het herkennen van de rol van voeding in de maatschappij , voorwaarden voor gezondheid , aanleren nieuw model van gezondheid , begrip gezonde voeding , basisvoeding , aanvullingen en supplementen , de standaardvoedingsschijf , de productgroepen , volwaardige en niet - volwaardige granen.

Algemene coachingsvaardigheden I 44u
Gespreksvaardigheden en communicatie

Integratieve gezondheid I 48u
Focus op: Wat. - Informatie. (Kennis, inzicht + zelfexploratie.)
Wat is gezond(heid)? Wat betekent gezond (samen) leven, werken, in deze wereld in transitie? Informatie / formatie / transformatie. Je leert informatie opzoeken, filteren, verwerken. Wat is betrouwbare informatie, wat kan je doorgeven? Wat is dat, wel-zijn en welk is het verband met geluk, en gezond? De relatie tussen wel-zijn en gedrag. Gezonder ouder worden. En wat dien je te weten over on-welzijn, stress, ziek? Eten, bewegen, mentale veerkracht, en de rol van de context. Hoe krijg je die dingen in beeld en kan je ze integreren, kaderen, ('M'APPen') naar verandering toe. In relatie met de omgeving, wat kan er en wat niet (of minder)? Burn-out, chronisch moe of anders gaan eten, de mechanismen en verander-mogelijkheden ervan worden eigen gemaakt. Een integratieve gezondheid en welzijn kan ook niet meer anders dan geplaatst in een sociaal-ecologische context en dito aanpak. Informatie-verwerking wordt ingeoefend.

Toegepaste bewegingsleer 24u
Energieopname, energiebehoefte, lichaamsbeweging in relatie tot welzijn, leefpatronen, beweegredenen, implementatie van lichaamsbeweging in het dagelijks leven

Projectinitiatie 4u
De sociale kaart , belangrijke hulpverleningskanalen in de reguliere hulpverlening , belangrijke alternatieve therapieën , de eigen sociale kaart , coaching van een cliënt

Coachen van groepen 16u
Theoretische basis en casuïstiek: leiding en sturing geven aan groepen, groepsdynamica, …

TWEEDE JAAR GEZONDHEIDSCOACH: communicatie- en coachingsvaardigheden
Opleidingsjaar met 45 sessies.
 
Integratieve gezondheid II 40u 
Focus op Hoe. - Formatie, en Waarom. - Transformatie. (Vaardigheid + praktijk.)
Gezond-zijn, wel-zijn, hoe? Hoe doe je dat? Hoe doen mensen die gezond en tevreden oud worden? Je past je kennis en inzicht van deel I toe (en aan) op jezelf en op casussen en topics. De impakt van (en op) setting. En re-setting. Hoe kom je van stress af? En hoe kan je daar andere mensen bij begeleiden? Hoe in balans leven en werken, in een wereld in transitie, en hoe doe je dat ook zelf, als coach? Daartoe worden tools aangereikt die je zelf toepast en anderen leert toepassen. Je leert werken rond Burn-out, chronisch moe, slaapproblemen... Je doet ervaring op en leert je rol als coach verkennen via casuïstiek. En tenslotte, leer je integreren. Samenhang, de rol van zin, betekenis. Body en Mind, micro, meso, en macro. Zelfexploratie is daarbij onmisbaar, eigen lichaamsbewustzijn exploreren en inzicht verwerven in eigen gedrag en gewoonten. We werken met Ikigai, journaling, en verwante tools. Je zet je eigen (werk-) M'APP op.

Lichaamswerk 36u
Het ontstaan van yoga, massage, praktijkoefeningen, ademhalingsoefeningen

Algemene coachingsvaardigheden II 64u 
Coachingstechnieken en toepassingen, casuïstiek, praktijksessies, supervisie, innerlijke weerstand

Projectbegeleiding 28u
Uitwerking eigen project

Sociale kaart 4u
Instanties om mee samen te werken in je eigen regio

Beroepsethiek en toegepaste bedrijfsvoering 8u
Deontologie in de praktijk , ethisch leren denken in de praktijk, kostprijsberekening, organisatie en beheer van een eigen zaak 

Coachen van groepen 16u
Aanvullende info

- Het volledige traject om het diploma van gezondheidscoach te behalen beslaat 3 jaar in avondopleiding.
             1°jaar: Medische basiskennis: De Mens
             2°jaar: Gezondheidscoach 1: communicatie- en coachingstechnieken
             3°jaar: Gezondheidscoach 2: communicatie- en coachingsvaardigheden

- De lessen gaan door 's avonds en op zaterdagvoormiddag. Je hebt gemiddeld 2 keer / week les.

- Wie nog geen (para) medische voorkennis heeft dient eerst het Basisjaar "De Mens" (1jaar) te volgen. 
  Inschrijven hiervoor kan online op de pagina van opleiding "Medische basiskennis: De Mens"

- Wie wel een (para) medische vooropleiding heeft genoten kan het Basisjaar "De Mens" (1jaar) overslaan. In dit geval kan je inschrijven in het 2°jaar: gezondheidscoach 1 enkel bij de SYNTRA medewerker campus Gent 09/2228581

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden aan deze opleiding moet je geslaagd of vrijgesteld zijn voor het Basisjaar De Mens.
Voor meer info zie : http://www.syntra-mvl.be/opleiding/de-mens-medische-basiskennis

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle lessen gaan door op de SYNTRA campus. Er is geen bijkomende externe stage.

EXAMENS
Tijdens het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluaties geven je een zicht op uw reeds verworven kennis en competenties.
Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd.
Op het einde van de drie jaar wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis als Gezondheidscoach wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

GETUIGSCHRIFT
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Gezondheidscoach uit, erkend door de beroepsvereniging VVGC.
Ontvang ik een getuigschrift of diploma? Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift.  Als je daarnaast ook de cursus bedrijfsbeheer volgt en slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen.
.

Met de steun van