Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en securitybedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden.De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen.
Er zijn 3 basismodules: conceptie, installatie en onderhoud & leidinggevend personeel.  De 3 modules kan je los van elkaar volgen.
Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen.
Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules: conceptie, installatie en onderhoud & leidinggevend personeel. De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

Elektrotechnisch installateurs en zaakvoerders beveiligingsondernemingen.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond09 januari 2019lessenroosterAsse938 Euro
Alle prijzen inclusief BTW (in geval van meerjarige opleidingen enkel voor het 1e jaar)


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Inbraakbeveiliging basismodule: conceptie  17  sessies  ( 4  uur)  


Deze module is bestemd voor iedereen die zich wil vestigen als zelfstandig alarminstallateur, maar ook voor commercieel personeel van beveiligingsondernemingen en voor technisch personeel van beveiligingsondernemingen belast met het concipiëren van alarmsystemen. Tijdens deze basismodule krijg je enkele algemene vakken zoals beveiligingsfilosofie, verzekeringen, reglementering van de sector en lokale reglementering.  Je leert ook risico-analyses en risico-beheersplannen maken.  Verder leer je alles over organisatorische, bouwkundige en electronische beveiliging en krijg je een uitgebreide voorstelling van het beveiligingsmateriaal. Houders van dit certificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om een bijscholingscursus 'conceptie van alarmsystemen' te volgen en dit binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum
Vakken:
Algemene vakken:
- Beveiligingsfilosofie
- Verzekeringen
- Risico-analyse
- Lokale reglementering
- Reglementering van de sector
- Risico-beheersplan
Organisatorische en bouwkundige beveiliging
Electronische beveiliging
- Toegangscontrole
- Camerabewaking
- Projecteringsoefeningen
Voorstelling beveiligingsmateriaal 
Examen basisopleiding
Aanvullende info

Er dient een uittreksel uit het strafregister model 596.1 afgegeven te worden, Dit is het model bestemd om toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefenings-voorwaarden bij wets- of verordening bepalingen zijn vastgesteld. (o.a. sector private veiligheid). Het dient een origineel exemplaar te zijn (geen kopie), dat niet ouder is dan 6 maanden.

De FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al dan niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar ann.verdoodt@syntra-mvl.be.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

  • origineel uittreksel uit het strafregister model 596.1, dat niet ouder is dan 6 maanden
  • Voor deze module (conceptie) adviseren we een basiskennis op het gebied van elektriciteit en elektronica.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor de module 'conceptie van alarmsystemen' moet je een eindwerk voorleggen. Daarnaast moet je een examen afleggen voor een vakjury.

 

Met de steun van