Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en securitybedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden. De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen. Er zijn 3 basismodules:

  • Conceptie

  • Installatie & onderhoud

  • Leidinggevend personeel

De 3 modules kan je los van elkaar volgen. Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen. Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules:

  • Conceptie

  • Installatie & onderhoud

  • Leidinggevend personeel

De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Deze bijscholing richt zich naar wie de basismodule "Inbraakbeveiliging voor het personeel belast met de installatie en het onderhoud" gevolgd heeft en zich in het  kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van het certificaat in regel wil stellen.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond24 september 2018lessenroosterAsse400 Euro
Avond15 oktober 2018lessenroosterGent400 Euro
Alle prijzen inclusief BTW

Interesse in deze opleiding? Ontdek er alles over op onze infodag op 30/08

Programma

Inbraakbeveiliging bijscholing: installatie en onderhoud - 4 sessies - €330 euro (Inclusief syllabus)

  • Deontologie, rechten en plichten

  • Elektronische beveiliging

  • Praktische oefeningen m.b.t. de installatie en het onderhoud van alarmsystemen
Aanvullende info

Er dient een attest van goed gedrag en zeden afgegeven te worden dat niet ouder is dan 6 maanden. Het FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al of niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar ann.verdoodt@syntra-mvl.be.