Zowel vanuit de professionele als vanuit de privésector manifesteert zich een stijgende behoefte om zich elektronisch te beveiligen. Het hoeft geen betoog dat hierdoor een groeiend en economisch rendabel marktsegment wordt gecreëerd. Onder meer elektro- en securitybedrijven hebben er dus alle belang bij om hun activiteiten tot deze sector uit te breiden. De reglementering voor de opleidingen in de sector “beveiligingen”, wordt bepaald door de Koninklijke Besluiten van 19/12/90 en 28/10/96. Dit houdt in dat elke persoon, alvorens te mogen starten met een activiteit in de sector van alarm- en beveiligingssystemen verplicht is om, naargelang zijn functie en/of statuut, één of meerdere basismodules te volgen. Er zijn 3 basismodules:

  • Conceptie

  • Installatie & onderhoud

  • Leidinggevend personeel

De 3 modules kan je los van elkaar volgen. Houders van het basiscertificaat, die hun erkenning willen verlengen, zijn verplicht om telkens de desbetreffende bijscholingscursus te volgen. Er zijn dus ook 3 bijscholingsmodules:

  • Conceptie

  • Installatie & onderhoud

  • Leidinggevend personeel

De bijscholingscursus dient te worden gevolgd binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van vijf jaar na uitgiftedatum van het basiscertificaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Deze bijscholing richt zich naar wie de basismodule "Inbraakbeveiliging voor het personeel belast met de installatie en het onderhoud" gevolgd heeft en zich in het  kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van het certificaat in regel wil stellen.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond21 januari 2019lessenroosterAsse400 Euro
Avond11 maart 2019lessenroosterSint-Niklaas400 Euro
Alle prijzen inclusief BTW (in geval van meerjarige opleidingen enkel voor het 1e jaar)


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Inbraakbeveiliging bijscholing: installatie en onderhoud - 4 sessies - €330 euro (Inclusief syllabus)

  • Deontologie, rechten en plichten

  • Elektronische beveiliging

  • Praktische oefeningen m.b.t. de installatie en het onderhoud van alarmsystemen
Aanvullende info

Er dient een uittreksel uit het strafregister model 596.1 afgegeven te worden, Dit is het model bestemd om toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefenings-voorwaarden bij wets- of verordening bepalingen zijn vastgesteld. (o.a. sector private veiligheid). Het dient een origineel exemplaar te zijn (geen kopie), dat niet ouder is dan 6 maanden.

De FOD Binnenlandse zaken beslist of iemand al of niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen.

De actuele lessenroosters kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek via mail naar ann.verdoodt@syntra-mvl.be.

Het certificaat kan enkel overhandigd worden als elke les van de bijscholing is gevolgd.

 

Toelatingsvoorwaarden

- origineel uittreksel uit het strafregister model 596.1, dat niet ouder is dan 6 maanden

 

Met de steun van