Wil je graag een interieur leren ontwerpen dat zijn gebruikers weerspiegelt? De interieurinrichter gaat aan de slag met bestaande gebouwen, maar tekent geen nieuwe gebouwen zoals een architect dat doet. Klanten rekenen op de exerptise van een interieurinrichter voor uiteenlopende interieurprojecten: inrichting van een nieuwbouwwoning, opfrissing bij een renovatie, verfijnde of creatieve interieurs voor boetieks, cafés en museau etc.

Praktijkoefeningen vormen de rode draad doorheen deze technische opleiding. Via ontwerpopdrachten ontwikkel je gevoel voor ruimte en esthetiek. Na de analyse van objecten en ruimtes, leer je zelf ontwerpvoorstellen maken. Schetsen en uittekenen gebeurt volgens de geijkte normen en codes. Vervolgens maak je maquettes van de ontwerpvoorstellen. Deze opdrachten worden telkens getoetst aan functionaliteit, creativiteit, materiaalkeuze (ecologisch, prijsbewust), verlichting en techniek. Kleur- en materiaalleer staat uiteraard ook op het programma. Op het einde van de opleiding ben je in staat om een project af te leveren en te presenteren, samen met een lastenboek en een digitaal ontwerp. Ook leer je je keuzes te motiveren en jouw project te verkopen.

De opleiding werd grondig geëvalueerd. Om aan de noden van de markt te beantwoorden, bleek een herwerking nodig. Het aantal lesuren wordt gevoelig uitgebreid en digitaal technisch tekenen krijgt heel wat meer aandacht.

Opgelet: deze opleiding is zeer technisch en is gericht op de structurele aspecten van een interieur. Gaat je interesse uit naar de aankleding van een interieur (kleuren, afwerking, meubilair, gadgets...), dan raden wij je onze opleiding Interieurstylist/Kleuradviseur aan.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor wie van zijn passie zijn beroep wil maken, en professioneel aan de slag wil gaan als interieurinrichter - hetzij als zelfstandige, hetzij als medewerker in een interieurbedrijf (bv. een keukenbouwer, interieurzaak, ...)

Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 in het jaar dat de cursus start. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Naast de aanwezigheid in de lessen, zal je ook regelmatig gevraagd worden om thuis aan een opdracht te werken.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond14 september 2021lessenroosterGent425 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De opleiding duurt twee jaar. In het eerste jaar zal je (ongeveer) de ene week één avond per week les volgen, en de andere week twee avonden. In het tweede jaar is dit - op enkele keren na - één avond gedurende het hele jaar. De ontwerpopdrachten vormen de rode draad doorheen de opleiding. De theoretische kennis staat in functie van deze opdrachten.

EERSTE JAAR

Basis tekenen en schetsen van interieurs: een ontwerp (driedimensioneel) kunnen visualiseren is een belangrijke vaardigheid voor de interieurinrichter - zowel voor het ontwerpproces als voor de klant. Daarom leer je eerst een aantal tekentechnieken en manueel perspectieftekenen (op schaal). Je leert ruimtes en plannen analyseren, en aanzichten schetsen. Dit helpt om jouw ruimtelijk inzicht te verfijnen en vormt een noodzakelijke basis voor wie vervolgens goed digitaal en technische wil leren tekenen. Ook verwerf je basiskennis SketchUp.

Technisch tekenen: deze module bouwt verder op de basis tekenen en schetsen. Je scherpt je manuele technische tekenvaardigheden (grondplan, doorsnede, aanzichten) en ruimtelijk inzicht in 2D en 3D verder aan. Het belang van ergonomie (bv. juiste afmetingen en verhoudingen) komt eveneens aan bod. Je leert ontwerpen communiceren en ontwikkelt een doelgerichte en professionele vormentaal. 

Ontwerpopdrachten rond het inrichten van één ruimte: je leert een ruimte analyseren naar vorm en functie. Stap voor stap start je met het ontwerp van een welbepaalde ruimte. Je zoekt gepaste en verantwoorde materiaal (milieuvriendelijk, prijsbewust), tekent en presenteert je project. Functionaliteit, esthetiek, materiaalkeuze en verlichting staan voorop. Vakken zoals materiaalleer, kunstgeschiedenis en verlichting bieden de nodige (theoretische) onderbouwing.

TWEEDE JAAR

Digitaal tekenen: je gaat concreet aan de slag met Vectorworks. Voor je het weet, teken je vlot jouw plannen digitaal en maak je mooie 3D-presentaties voor een klant.

Ontwerpopdrachten rond het inrichten van totaalprojecten: Ook in het tweede jaar staan de theoretische vakken in functie van de praktijk. De praktijkoefeningen groeien uit tot volwaardige interieuropdrachten. Opnieuw worden twee opdrachten voorzien. De opdrachten zijn ambitieuzer, maar volgen hetzelfde stramien: een uitgebreide analyse (van o.a. ruimte, functie en budget) gaat het ontwerpvoorstel vooraf en de opdrachten worden getoetst aan functionaliteit, creativiteit en esthetiek. De aanvullende beroepskennis bestaat opnieuw uit een aantal deelvakken.Ruwbouwafwerking bestaat uit een aantal deelinhouden. Het gaat daarbij om verftechnologie en wandbekleding, soepele vloerbekleding, parket en laminaatvloeren, betegeling en mozaïek en meubels. Het vak kostprijsberekening en werkplanning gaat dieper in op de administratieve kant van de zaak. Denk bijvoorbeeld aan prijsaanvragen, offertes en overeenkomsten, bouwadministratie en de werkplanning in samenspraak met de klant. Het vak verlichting bouwt verder op de inhouden van het eerste jaar en gaat dieper in op de praktische uitwerking van een lichtplan. Ten slotte verdiep je je in het vak technieken in de basisprincipes van een aantal technieken zoals verwarming, beveiliging en sanitair.

Eindproef: je werkt een omvattende eindopdracht uit, die je uiteindelijk ook presenteert voor een jury. Dit vormt het sluitstuk van jouw opleiding.

Aanvullende info

Aanvullende info

Mogelijke bijkomende kosten
Bij het begin van de opleiding ontvang je een lijst van aan te schaffen boeken en tekenmateriaal. Ook voor maquette- en presentatiemateriaal sta je zelf in. Er zal je ook regelmatig gevraagd worden documentatie te verzamelen.

Leermateriaal wordt ter beschikking gesteld via het leerplatform.

Eigen laptop
Voor de lessen digitaal tekenen dien je een eigen laptop mee te brengen waarop een recente versie van o.a. Google SketchUp geïnstalleerd is. Voor de start van de opleiding word je hier verder over geïnformeerd.

Vrijstellingen

 

De modules Basis tekenen en schetsen van interieurs, Technisch tekenen, Digitaal technisch tekenen zijn vrijstelbaar onder voorwaarden.

Mogelijke financiële tegemoetkoming:
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB)
Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding:
§ Premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer
§ Tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren)
§ Tussenkomst van € 15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren)
Meer weten? www.debouw.be/oostvlaanderen of Tel: 09/ 338.55.10

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van