Elk interieur weerspiegelt zijn bewoners. Je leert een persoonlijke woonsfeer voor een klant te realiseren. Praktijkoefeningen vormen de rode draad doorheen deze technische opleiding. Opdrachten worden telkens getoetst aan functionaliteit, esthetica, materiaalkeuze, verlichting en techniek.

Opgelet: deze opleiding is zeer technisch en is gericht op de structurele aspecten van een interieur. Gaat je interesse uit naar de aankleding van een interieur (kleuren, afwerking, meubilair, gadgets...), dan raden wij je onze opleiding Interieurstylist/Kleuradviseur aan.

Waar en wanneer?
Programma

Deze opleiding volg je één avond per week gedurende twee schooljaren. Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond vier ontwerpstudies. Deze werkopdrachten vormen de rode draad doorheen de opleiding. De theoretische kennis staat in functie van deze opdrachten.

EERSTE JAAR (35 sessies)

De praktijk staat centraal in deze opleiding. Alle aangeleerde kennis en technieken worden meteen gekoppeld aan realistische oefeningen.

De ontwerpopdrachten (56 uur)
In het eerste jaar staan twee ontwerpopdrachten gepland. Deze praktische oefeningen vormen de rode draad en zijn toegespitst op het ontwerpen van een aantal ruimtes. Bij het uitvoeren van de opdrachten word je begeleid door de docent. Iedere opdracht wordt eerst uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens wordt een ontwerpvoorstel uitgewerkt. De opdracht wordt telkens getoetst aan functionaliteit, esthetica, materiaalkeuze, verlichting en techniek. De opdracht bestaat eruit een concrete ruimte in te richten, rekening houden met de specifieke functies waarvoor de ruimte zal dienen (bv. een kantoor, een studentenkamer, een keuken).

De aanvullende beroepskennis (84 uur)
Naast de ontwerpopdrachten is er ook ruimte voor toegepaste kennis en vaardigheden die een interieurinrichter nodig heeft. Zo verwerf je in het vak kunstgeschiedenis inzicht in de architecturale stromingen in de 19e en 20e eeuw. Ook krijg je een aantal tekentechnieken aangereikt zodat je jouw creatieve ontwerpen vlot visueel kan voorstellen, zowel digitaal als op papier. Kleurenleer biedt je een basiskennis over kleuren, contrasten, associaties en combinaties. Om jouw ontwerpen goed te kunnen realiseren, heb je ook kennis van de verschillende materialen en hun toepassingsmogelijkheden nodig. Die komen aan bod in het vak materiaalleer. Ten slotte maakt ook het vak verlichting deel uit van het programma. Er bestaan immers heel wat verschillende soorten lichtbronnen en ook de hoeveelheid licht speelt een belangrijke rol in de sfeer die je als interieurinrichter wil creëren.

TWEEDE JAAR (32 sessies)

Ook in het tweede jaar staan de theoretische vakken in functie van de praktijk. De praktijkoefeningen groeien uit tot volwaardige interieuropdrachten.

De ontwerpopdrachten (56 uur)
Opnieuw worden twee opdrachten voorzien. De opdrachten zijn ambitieuzer, maar volgen hetzelfde stramien: een uitgebreide analyse (van o.a. ruimte, functie en budget) gaat het ontwerpvoorstel vooraf en de opdrachten worden getoetst aan functionaliteit, esthetica, materiaalkeuze, verlichting en techniek. De cursist krijgt de opdracht om een nieuwe functie in een bestaand bouwwerk in te passen en een woonverblijf, vertrekkende van een ruwbouw, in te richten.

De aanvullende beroepskennis (68 uur)
De aanvullende beroepskennis bestaat opnieuw uit een aantal deelvakken. In het vak kunstgeschiedenis maak je kennis met de belangrijkste ontwerpers en designers uit de 19e en 20e eeuw. Ruwbouwafwerking bestaat uit een aantal deelinhouden. Het gaat daarbij om verftechnologie en wandbekleding, soepele vloerbekleding, parket en laminaatvloeren, betegeling en mozaïek en meubels. Het vak kostprijsberekening en werkplanning gaat dieper in op de administratieve kant van de zaak. Denk bijvoorbeeld aan prijsaanvragen, offertes en overeenkomsten, bouwadministratie en de werkplanning in samenspraak met de klant. Het vak verlichting bouwt verder op de inhouden van het eerste jaar en gaat dieper in op de praktische uitwerking van een lichtplan. Ten slotte verdiep je je in het vak technieken in de basisprincipes van een aantal technieken zoals verwarming, beveiliging en sanitair.

Aanvullende info

Aanvullende info

Mogelijke bijkomende kosten
Bij het begin van de opleiding ontvang je een lijst van aan te schaffen boeken (indien van toepassing). Losse fotokopieën zijn in de kostprijs van de opleiding inbegrepen.
De cursist zorgt zelf voor het nodige tekenmateriaal, materiaal voor maquettes, presentatiemateriaal … Er zal je ook regelmatig gevraagd worden documentatie te verzamelen.

Infodag
De eerstejaars worden aangeraden om aanwezig te zijn op de infodag, voor de start van de opleiding, om zich ervan te vergewissen dat de inhoud en de aanpak van de opleiding aan hun verwachtingen voldoet.

Eigen laptop
Voor de lessen computertekenen dient u een eigen laptop mee te brengen waarop een recente versie van Google SketchUp geïnstalleerd is.

Mogelijke financiële tegemoetkoming:
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB)
Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding:
 Premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer
 Tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren)
 Tussenkomst van € 15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren)
Meer weten? www.debouw.be/oostvlaanderen of Tel: 09/ 338.55.10

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module wordt een examen afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met een eindproef. Wie slaagt in de examens en in de eindproef, ontvangt het getuigschrift van "Interieurinrichter". Om deel te nemen aan de eindproef is een tweederde aanwezigheid tijdens de lessen noodzakelijk.

Cursisten die ook de opleiding Basiskennis bedrijfsbeheer volgden bij SYNTRA, ontvangen een diploma i.p.v. een getuigschrift.

Onze getuigschriften en diploma's zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.