Elk interieur weerspiegelt zijn bewoners. Je leert een persoonlijke woonsfeer voor een klant te realiseren. De praktijkoefeningen vormen dan ook de rode draad van deze technische opleiding. De opdracht wordt telkens getoetst aan functionaliteit, esthetica, materiaalkeuze, verlichting en techniek.

Opgelet: deze opleiding is zeer technisch en is gericht op de structurele aspecten van een interieur.
Gaat je interesse uit naar de aankleding van een interieur (kleuren, afwerking, meubilair, gadgets...), dan raden wij je onze opleiding Interieurstylist/Kleuradviseur aan.

Waar en wanneer?
Programma

Deze opleiding bestaat uit 2 jaar:
1ste jaar: 140 lesuren
2de jaar: 128 lesuren

Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond 4 ontwerpstudies. Deze werkopdrachten vormen de rode draad doorheen de opleiding, de theoretische kennis staat in functie van deze opdrachten.

EERSTE JAAR (35 sessies)

De praktijk staat duidelijk centraal in deze opleiding. Alle aangeleerde kennis en technieken worden meteen gekoppeld aan realistische oefeningen. Deze praktische oefeningen vormen de rode draad van de opleiding en zijn toegespitst op het ontwerpen van een aantal ruimtes. Bij het uitvoeren van de opdrachten word je begeleid door de docent. Iedere opdracht wordt eerst geanalyseerd voordat er een ontwerpvoorstel besproken wordt. De opdracht wordt telkens getoetst aan:

 • functionaliteit
 • esthetica
 • materiaalkeuze
 • verlichting
 • techniek

De ontwerpopdrachten (56 uur)

De eerste opdracht bestaat eruit een concrete ruimte te inrichten als bvb. kantoor, studentenkamer, telkens met zijn specifieke functies:

 • Kantoor = werken, vergaderen en archiveren
 • Studentenkamer = slapen, studeren en ontspannen

De tweede opdracht bestaat uit het inrichten van een kook- en/of badruimte.

De aanvullende beroepskennis (84 uur)

 • Tekenentechnieken
 • Materiaalleer
 • Inzicht verwerven in de verschillende materialen en hun toepassingsmogelijkheden
 • Kleurenleer
 • Kunstgeschiedenis
 • Verlichting

TWEEDE JAAR (32 sessies)

Ook in het tweede jaar staan de theoretische vakken in functie van de praktijk. De praktijkoefeningen groeien uit tot volwaardige interieuropdrachten. Net zoals in het eerste jaar vormen de praktische oefeningen de rode draad van de opleiding. De opdrachten zijn ambitieuzer: een nieuwe functie in een bestaand bouwwerk inpassen en het inrichten van een woonverblijf (vertrekkende van een ruwbouw). Iedere opdracht wordt ook geanalyseerd voordat er een ontwerpvoorstel besproken wordt. De opdracht wordt telkens getoetst aan:

 • functionaliteit
 • esthetica
 • materiaalkeuze
 • verlichting
 • techniek

De ontwerpopdrachten (56 uur)

De eerste opdracht bestaat eruit nieuwe functie in een bestaand bouwwerk of deel van gebouw brengen (bvb. een molen inrichten als woonruimte).

De tweede opdracht bestaat uit het inrichten van een (niet-permanent) woonverblijf, vertrekkende van een ruwbouw.

De aanvullende beroepskennis (68uur)

 • Ruwbouwafwerking
 • Kostprijsberekening en werkplanning
 • Kunstgeschiedenis
 • Verlichting
 • Technieken
Aanvullende info

Bij het begin van de opleiding ontvang je een lijst van aan te schaffen boeken (indien van toepassing).
Losse fotokopieën zijn in de kostprijs van de opleiding inbegrepen.

De cursist zorgt zelf voor het nodige tekenmateriaal, materiaal voor maquettes, presentatiemateriaal… Er zal je ook regelmatig gevraagd worden documentatie te verzamelen.

De eerstejaars worden aangeraden om aanwezig te zijn op de infodag, voor de start van de opleiding, om zich ervan te vergewissen dat de inhoud en de aanpak van de opleiding aan hun verwachtingen voldoet.

Eigen laptop
Voor de lessen computertekenen dient u een eigen laptop mee te brengen waarop een recente versie van Google SketchUp geïnstalleerd is.


Mogelijke financiële tegemoetkoming:
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB)
Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding:

 • Premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer
 • Tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren)
 • Tussenkomst van € 15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren)

Meer weten? www.debouw.be/oostvlaanderen of Tel: 09/ 338.55.10

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module wordt een examen afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met een eindproef.
Wie slaagt in de examens en in de eindproef, ontvangt het getuigschrift van "Interieurinrichter".

Cursisten die ook de opleiding Basiskennis bedrijfsbeheer volgden bij SYNTRA, ontvangen een diploma i.p.v. een getuigschrift.

Onze getuigschriften en diploma's zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.