Er bestaat geen betere investering dan het isoleren van daken, wanden en vloeren. De overheidspremies stimuleren deze trend meer dan ooit. Bouwheren vragen naar deskundig geïsoleerde gebouwen. Nieuwe materialen en technieken overrspoelen de markt. Voor de professional in de bouwsector is het moeilijk om eigenschappen en correcte toepassingen van al deze materialen gedetailleerd te kennen. Het op de juiste manier aanwenden van isolatiematerialen levert uiteindelijk beter geïsoleerde gebouwen op waardoor het energieverbruik van de bewoners daalt. Deze SYNTRA-opleiding focust zich sterk op thermische isolatie van woningen.  

Na de opleiding ken je alle toepassingen en kenmerken van de meeste isolatieproducten en ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De cursus legt een stevige basis om verder te groeien tot een echte isolatie-expert. 

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die professioneel actief is in de bouwsector zoals:

 • Architecten
 • Energiedeskundigen
 • Werfleiders
 • Aannemers
 • EPB-verslaggevers
 • Leerkrachten technisch onderwijs bouwsector
 • Bachelors bouwkunde
 • Bouwtechnisch tekenaars
Waar en wanneer?
Programma

Inleiding en bouwfysica: 3 sessies (4 uur)

Inleiding

 • Kyotodoelstellingen in Europa, België en Vlaanderen: huidige stand van zaken.

Bouwfysica

 • Aspecten van duurzaamheid
 • Beschermd volume - binnenklimaat
 • Warmtetransport
       - grootheden en eenheden
       - straling (radiatie)
       - stroming (convectie)
       - geleiding (conductie)
       - warmtetransmissie
       - warmteweerstand R
       - warmtegeleidbaarheid
       - R samengestelde wand
       - overgangsweerstanden
       - R luchtlagen
       - balklagen en metselwerk
       - overzicht warmtetransmissie
       - warmtedoorgangscoëfficiënt U
       - correcties op de U-waarde
       - temperatuurverloop
      - U-waarde vensters en deuren en beglazing
      - globaal isolatiepeil (K-peil)
 • Vochtstransport
       - vochtschade
       - vocht en binnenklimaat
       - vocht in lucht
       - vochttransport in bouwelementen
       - dampdiffusie
      
 • Koudebruggen
       - warmteverlies
       - condensatiegevaar
 • Niet-stationair gedrag
 • Euronorm - NBN - TRDIsolatie binnen de energieprestatieregelgeving binnenklimaat e.a. wetgeving: 1 sessie (4 uur)

 • Algemeen kader en aansprakelijkheid
 • Umax en Rmin
 • Indeling van gebouwen (klassificatie)
 • E-peil en EPB-software
 • Passiefhuis / lage energiewoning
 • Elementen waar je rekening mee moet houden voor de kostprijsberekening
 • Verzekering
 • Premies energiebesparing

Materialenkennis: 1 sessies (4 uur)

 • Soorten materialen, classificering, normering, ATG enz.: toelichting aan de hand van didactische materialen
 • Karakteristieken
 • Functionele eigenschappen
 • Meest gebruikte isolatiematerialen
 • Overzicht van materiaaleigenschappen


Onderzoek van de bestaande toestand: 1 sessie (4 uur)

 • Inleiding tot de thermografie
 • Lucht- en winddichtheid
 • Vochtmeting en endoscopie
 • Inleiding ventilatie


Inleiding tot het geïsoleerde dak: 1 sessie (4 uur)

 • Indeling dakvormen
 • Functie van daken
 • Soorten daken
 • Dkdekking - dakafdichtingGeïsoleerd hellend dak: 1 sessie (4 uur)

 • Dakstructuur - daktimmer
 • Onderdak
 • Onderdak
  - functies
  - stijve kunststofplaten
  - vezelcementplaten
  - stijve eco-platen
  - eigenschappen
 • Dakbedekking
  - pannen (gebakken aarde, beton)
  - leien (natuur, vezelcement)
  - golfplaten
  - shingles (houten, bitumen)
 • Isolerend hellend dak
  - luchtdichtheid
  - dampdichtheid
  - thermische kwaliteit
  - isolatie tussen/onder/ op kepers en spanten
  - prefab vouwdak

 

Geïsoleerd metalen dak: 1 sessie (4 uur)

 • Mogelijke materialen (non-ferro)
 • Staande naad


Geïsoleerd plat dak: 1 sessie (4 uur)

 • Dakopbouw
  - warm dak 
  - omkeerdak
  - voorbeelden van foute dakopbouw
 • Isolatie en dampscherm


Toepassings- en uitvoeringstechniek muren: 2 sessies (4 uur)

 • Statistieken
 • Energieverlies
 • Na-isoleren
 • Aandachtspunten
  - winddichting
  - luchtdichting
 • Isolatie in functie van muurtypen
  - spouwmuur met luchtspouw
  - spouwmuur met volledige vulling
  - spouwmuur na-isolatie in spouw
  - spouwmuur met gevelpleister
  - massieve muur met gevelpleister op isolatie
  - massieve muur met gevelplanken/panelen
  - binnenisolatie: interne condensatie
  - binnenisolatie: leidingen
  - massieve muur met binnenisolatie enkel
  - massieve muur met binnenisolatie dubbel
  - houtskeletwand met windverband buiten
  - houtskeletwand met gevelpleister

 

Toepassings- en uitvoeringstechniek vloeren: 1 sessie (4 uur)

 • U-waarde in functie van perimeter
 • U- waarde in functie van vocht
 • Zwevende dekvloer
 • Typologie
  - vloer in contact met buitenlucht
  - vloer boven (kruip)kelder
  - vloer op volle grond
  - zoldervloer
  - binnenvloer

  Bouwknopen: 1 sessie (4 uur)

 • Koudebruggen
 • Definities
 • Berekening
 • In EPB-aangifte
 • Databank WTCB


Moduleproef: 1 sessie ( 4 uur)

Een combinatie van een schriftelijke werkopdracht met een mondelinge verdediging sluit deze module af. De opdracht bestaat uit een concrete isolatieopdracht. Je maakt schetsen, noteert de stappen en maakt een kostprijsberekening. Het geheel presenteer je tijdens de mondelinge verdediging.

Aanvullende info

Inschrijvingsgeld inclusief syllabi.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum achttien jaar zijn

 • Over bouwtechnische voorkennis beschikken

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in de moduleproef ontvangt het 'Getuigschrift gecertificeerde bijscholing isolatiedeskundige'. Dit getuigschrift mikt op vakkennis en arbeidsmarktwaarde, maar verleent geen toegang tot vestiging als zelfstandig aannemer in één van de bouwclusters.