Communiceren is uiteraard zoveel meer dan praten alleen, deelaspecten hebben vaak een veel grotere invloed dan men in oorsprong zou verwachten. Denk maar aan het belang van lichaamstaal, de wijze waarop het verhaal gebracht wordt. Wanneer het echter om geschreven taal en berichtgeving gaat, ontbreken ons vaak een aantal van deze ondersteunende tools. Toch beschikken we over een groot aantal dragende en bekrachtigende hulpmiddelen om net die boodschap sterk over te brengen. In deze opleiding krijg je een aantal technieken aangeleerd die je zullen helpen om zo correct en efficiënt mogelijk op een klantvriendelijke manier schriftelijk te communiceren.  

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Secretaresses

  • Management assistants
Waar en wanneer?
Programma

- Voorbereiding & agenda van een vergadering
- Taken van de notulist voor/tijdens/na de vergadering
- Assertief gedrag voor correcte notulen
- Soorten verslagen: uitgebreid verslag, actiepunten- en besluitenlijst, beknopt verslag