Een koeltechnisch installateur - koeltechnicus is gespecialiseerd in het berekenen, herstellen, renoveren en plaatsen van nieuwe installaties. Hij is op de hoogte van de reglementering en milieuwetgeving betreffende koeltechnische handelingen en van de vigerende vestigingswet.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die zich wil vestigen als zelfstandig koeltechnisch installateur - koeltechnicus.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond08 oktober 2019lessenroosterAalst435 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

In het traject Koeltechnisch installateur - koeltechnicus worden competenties aangeleerd met betrekking tot het monteren, regelen, in bedrijf stellen, onderhouden en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK-koelinstallatie. 


EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basis elektriciteit
20 sessies

 • Inleiding (2 sessies)
  • Positionering van het beroep en de opleiding
  • Veiligheidsaspecten
 • Generieke competenties (doorlopend)
  • Machines en gereedschappen inleiding + doorlopend
  • Werken in team en met zin voor kwaliteit inleiding + doorlopend
  • Veiligheidsaspecten
 • Specifieke competenties 
  • Theorie – schakelingen (10 sessies)
  • Monteren volgens installatieschema: kabels, verlichtingsinstallaties, installaties op zeer lage spanning (6 sessies)
  • Aarding en verdeelborden (1 sessie)
 • Moduleproef (1 sessie)

Basis motoren en sensoren 
13 sessies

Het einddoel van deze module is dat je, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften, volgende activiteiten zelfstandig kan uitvoeren: preventief onderhoud voorbereiden en uitvoeren,  rekening houdend met situationele elementen of de onderhoudshistoriek, controleren van de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur…) en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, vervangen en afstellen van elektrische componenten en  onderdelen, opvolgdocumenten invullen.

In de inleiding maak je kennis met het doel van de module, enkele aspecten van de sector, gevolgd door elementaire kennis van materiaal, gereedschap en machines en veilig werken. Het volgende luik somt de generieke competenties op, deze maken een constante uit in de gehele opleiding In een derde deel komen de specifieke competenties aan bod, gericht op motoren enerzijds (7 sessies) en sensoren anderzijds (5 sessies):

 • Preventief onderhoud (enerzijds de voorbereiding, inclusief het lezen van schema’s en werkfiches, en het selecteren van de juiste types),  anderzijds de preventieve onderhoudsactiviteiten zelf, meer bepaald het herkennen van slijtage en andere afwijkingen en het uitvoeren van voorgeschreven onderhoudsacties, specifiek naar motoren en sensoren
 • Montage-activiteiten (opgesplitst naar voorbereidende werkzaamheden en elektrotechnische montage, gericht op motoren en sensoren)
 • Opvolging (invullen van opvolgdocumenten).

Dit opleidingsjaar kan je overslaan door te slagen in de vrijstellingsproeven 'Basis elektriciteit' (PC-test en praktijktest) en 'Basis motoren en sensoren' (enkel PC-test). Uiteraard kan je deze modules eveneens overslaan op basis van eerder behaalde diploma's of getuigschriften. Contacteer hiervoor de organiserende campus.

 

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR (= KOELMONTEUR)

Koeltechnische en elektrische montage
32 sessies

 • Inleiding (3 sessies)
  • Positionering van het beroep en de opleiding
  • Materiaal, machines en gereedschap
  • Veiligheidsaspecten
 • Generieke competenties (doorlopend)
  • Materiaal, machines en gereedschap (inleiding + doorlopend)
  • Werken in team en met zin voor kwaliteit (inleiding + doorlopend)
  • Veiligheidsaspecten (inleiding + doorlopend)
 • Specifieke competenties: montage-activiteiten
  • Voorbereiding (2 sessies)
  • Koeltechnische montage (19 sessies)
  • Elektrotechnische montage (5 sessies)
  • Controle installatie (2 sessies)
 • Moduleproef (1 sessie)

Werken op hoogte; gebruik van steigers
1 sessie

 • Risico-beoordeling en preventiemaatregelen
 • Gebruik van ladders, trapladders en platformladders
 • Het gebruik van steigers
 • Gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen

 

DERDE OPLEIDINGSJAAR

Koeltechnieken 1
33 sessies

 • Inleiding (1 sessie)
  • Positionering
 • Generieke competenties (doorlopend)
  • Gebruik machines en gereedschappen 
  • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn  
  • Werkt in teamverband
 • Specifieke competenties
  • Montage- en demontage-activiteiten (8 sessies)
   • Basisbegrippen koeltechnieken en voorbereidende werkzaamheden op het terrein (1 sessie)
   • Onderdelen en componenten van klimaat- koel- en vriesinstallaties (5 sessies)
   • Koelvloeistofleidingen en componenten, elektrische leidingen (2 sessies)
  • Planning en organisatie – logistiek (4 sessies)
  • Koelmiddelen (3 sessies)
  • Planning en organisatie – veiligheid (2 sessies)
  • Analyse en prijsvoorstel – berekening van de koelinstallatie (3 sessies)
  • Planning en organisatie – planning (4 sessies)
  • Opvolging (1 sessie)
  • Onderhoudsactiviteiten (4 sessies)
  • Storingsanalyse (1 sessies)
 •  Moduleproef (2 sessies)


VIERDE OPLEIDINGSJAAR


Koeltechnieken 2
33 sessies

 • Inleiding (3 sessies)
  • Positionering van de eigen (toekomstige) beroepsactiviteiten – toelichting eindwerk
  • Werft opdrachten
 • Generieke competenties (doorlopend)
  • Gebruik machines en gereedschappen
  • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn
  • Werkt in teamverband
 • Specifieke competenties
  • Analyse en prijsvoorstel (11 sessies)
   • Analyseert de opdracht
   • Maakt onderbouwde keuzes inzake prijs
  • Planning en organisatie – infrastructuur (1 sessie)
  • Eindassemblage / indienststelling (3 sessies)
  • Oplevering – communicatie met de klant (1 sessie)
  • Bedrijfsorganisatie – personeel (2 sessies)
  • Bedrijfsorganisatie – administratief en financieel beleid (3 sessies)
 • Begeleiding eindwerk (2 sessies)
 • Voorbereiding certificaat (4 sessies)
 • Moduleproef (2 sessies)

Examen certificaat in de koeltechniek categorie I
2 sessies

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken.

Het examen bestaat uit 2 theoretische proeven en 1 praktijkproef:

 • Examen certificaat in de koeltechniek categorie I - theoretisch gedeelte over koeltechniek
 • Examen certificaat in de koeltechniek categorie I - theoretisch gedeelte over wetgeving
 • Examen certificaat in de koeltechniek categorie I - praktische proef

Eindproef koeltechnisch installateur - koeltechnicus
1 sessie

De eindproef bestaat uit 2 delen nl. enerzijds het maken van een monografie en anderzijds een mondelinge bevraging over de inhoud van de monografie, de uitvoering ervan en de beroepskennis. De opdracht van de monografie bestaat uit volgende onderdelen:

 • studie, start en administratie van het bedrijf
 • prijsofferte en afhandeling van de werken
 • administratieve documenten
 • veiligheid
Aanvullende info
 • Het verbruik van de grondstoffen zit in het cursusgeld begrepen.
 • Het eerste en het tweede opleidingsjaar kan overslaan op basis van eerder verworven kwalificaties of door het slagen in de vrijstellingsproeven. Contacteer in dit geval het campusteam van Sint-Niklaas.
 • De cursist brengt zelf zijn persoonlijke beschermingsmiddelen mee naar de opleiding (handschoenen, bril, veiligheidsschoenen) aangevuld met een set schroevendraaiers (kruis en plat), een kniptang en een universele tang.
 • Het is aangewezen dat de cursist een eigen gereedschapskoffer meebrengt met volgende basisgereedschap: buissnijder 1/8 "-1.1/18", buissnijder 1/8"-5/8", ratelsleutel type 127 C, inspectiespiegel, PTR ontbramer, set schroevendraaiers kruis en plat, kniptang, universele tang, bektang, flare apparaat, meetlat met de koelmiddelen, verstelbare sleutels 8", 10", 12" (Baco), set inbussleutels, set torksleutels.
 • OPGELET: in de zomer van 2018 verhuist de opleiding 'Koeltechnisch installateur - koeltechnicus' naar de campus Aalst. Dat betekent dat alle lessen vanaf het opleidingsjaar 2018-2019 enkel nog in Aalst aangeboden worden.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een werkbroek, lage veiligheidsschoenen, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Heb je reeds voorkennis?  
Dit kan je bewijzen op zaterdag 31 augustus 2019 om 09.00 in campus Aalst.  Indien je slaagt in de testen kan je het eerste jaar overslaan.
Vooraf inschrijven via aalst@syntra-mvl.be

Toelatingsvoorwaarden

Minimum achttien jaar oud zijn.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor alle modules en de eindproef ontvangt het erkend 'Getuigschrift ondernemerschapstraject koeltechnisch installateur - koeltechnicus'. Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemerschapstraject en kan zich vestigen als zelfstandig installateur-frigorist. Ook tussentijdse uitstroom als KMO-medewerker is mogelijk op het niveau van koelmonteur.

Voor technici die werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, buitendienststelling, terugwinning of lekkagecontrole van apparatuur van 5 ton CO2-equivalent of meer) uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, geldt een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017. Een persoon die over een erkenning als koeltechnicus beschikt, mag deze werkzaamheden uitvoeren, zonder bijkomend examen.

Met de steun van