Hoe koppelen we het vereenvoudigen van onze processen aan onze strategie? Welke tools bestaan er om kwaliteit te integreren in onze werking en hoe kunnen we ze toepassen en borgen? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in deze workshop.

We starten met de verklaring van een aantal introducerende begrippen zoals onder andere “Klant”, “Kwaliteit”, “Verwachtingen”…en leren vervolgens een aantal tools begrijpen en toepassen. In dit kader zullen de deelnemers uitgedaagd worden om een concrete techniek in de praktijk te brengen en te presenteren. De sessies worden gekenmerkt door een hoge graad van interactiviteit. We sluiten af met tips en tricks om de toepassingen te borgen en een concreet actieplan voor uw KMO.

Wat en voor wie?

Voor wie

Doelgroep :

- Kwaliteitscoördinatoren
- Managers
- Medewerkers met een faciliterende functie
- Teamleiders en Teamleden
- Projectmanagers
- Iedereen die op één of andere manier betrokken is bij klantgerichte en/of kwaliteitsgerichte projecten

Wat na de opleiding

Na deze opleiding heeft u inzicht in 8 tools waarmee u binnen uw organisatie de kwaliteit van werken van verbeteren:

- Je leert wat het begrip KWALITEIT en IKZ nu werkelijk omvat.
- Je krijgt inzicht in de kracht van efficiënt en klantgericht werken
- Je maakt de link naar de praktijk, naar jouw organisatie, team, jezelf.
- Je  leert hoe je kwaliteitstools kan toepassen.
- Je begrijpt de effecten van kwaliteitsvol werken
- Je leert een actieplan opmaken om de implementatie van de tools te faciliteren
- Je leert je idee op een korte en resultaatgerichte manier te presenteren
- Je krijgt inzicht in de dynamieken die er op menselijk vlak spelen bij het introduceren van verandering

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag19 november 2019lessenroosterGent484 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infoavond op donderdag 22 augustus.   Meer weten

Programma

Introductie tot het begrip “kwaliteit” :

- Verduidelijking van begrippen zoals klant, kwaliteit en verwachtingen.
- KANO-model

Visies op Kwaliteitszorg :

- Kaizen
- Deming/PDCA-cirkel
- Ishikawa

Bedrijfscultuur :

- Missie – Visie – Waarden
- Operationaliseren van de strategie en opvolgen met behulp van K.P.I.’s

Kwaliteitsinstrumenten :

- Common Assessment Framework – zelfevaluatie
- 5S
- LEAN
- Verbeterprojecten – projectmatig werken
- Procedures en procesbeschrijvingen
- Onderzoeken en enquêtes

Invoeren van Kwaliteitszorg : 

- Centrale rol van het management
- Stappenplan - PDCA-cyclus
- Kwaliteitsbewustzijn genereren bij alle medewerkers:
  o Actieplanwerking
  o Efficiënt vergaderen (10-punten aanpak)
  o Cross interviews met de medewerkers
  o Jobcoaching met behulp van een Jobtrainingskaart

Kwaliteitsbeheersing en-verbetering :

- Hoe houden we de dynamiek erin?

Met de steun van