Hoe kunnen we als medewerker en/of manager mee bouwen aan de optimalisatie van onze organisatie? Hoe koppelen we het vereenvoudigen van onze processen aan onze strategie? Welke tools bestaan er om kwaliteit te integreren in onze werking en hoe kunnen we ze toepassen en borgen? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in deze cursus. We starten met de verklaring van een aantal begrippen zoals onder andere “Klant”, “Kwaliteit”, “Verwachtingen”…en leren vervolgens een aantal tools begrijpen en toepassen. In dit kader zullen de deelnemers uitgedaagd worden om een concrete techniek in de praktijk te brengen en te presenteren voor de groep. Hoe je je kwaliteitsidee kan verkopen aan het management, wordt ook besproken in deze cursus. De sessies worden gekenmerkt door een hoge graad van interactiviteit. We sluiten af met tips en tricks om de toepassingen te borgen en een concreet actieplan op te stellen voor uw bedrijf.

Wat en voor wie?

Voor wie

Kwaliteitscoördinatoren, managers, teamleiders, projectmanagers en elke medewerker die op één of andere manier betrokken is bij klantgerichte en/of kwaliteitsgerichte projecten

Wat na de opleiding

Na deze opleiding heeft u inzicht in 8 tools waarmee u binnen uw organisatie de kwaliteit van werken van verbeteren:
- Je leert wat het begrip KWALITEIT en IKZ nu werkelijk omvat.
- Je krijgt inzicht in de kracht van efficiënt en klantgericht werken
- Je maakt de link naar de praktijk, naar jouw organisatie, team, jezelf.
- Je  leert hoe je kwaliteitstools kan toepassen.
- Je begrijpt de effecten van kwaliteitsvol werken
- Je leert een actieplan opmaken om de implementatie van de tools te faciliteren
- Je leert je idee op een korte en resultaatgerichte manier te presenteren
- Je krijgt inzicht in de dynamieken die er op menselijk vlak spelen bij het introduceren van verandering

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

- Kwaliteitsmodellen en -technieken voor de kmo : een overzicht
- Introductie tot het begrip 'kwaliteit'. Visies op kwaliteitszorg
- Implementatie van de strategie
- Definitie van KPI's
- De sterkte van een SWOT-analyse
- Toepassing van een Quick scan
- Introductie tot LEAN
- Toepassing van 5S
- Implementatie van een verbeterproject
- Gebruik van werkinstructies en flowcharts
- Gebruik van innovatieve presentatietools
- Organisatie van een bevraging bij de klant
- Introductie of verbetering van klachtenbeheer
- Presenteren cases
- Kwaliteitsbewustzijn genereren bij alle medewerkers
- Maken van een actieplan voor het eigen bedrijf of organisatie

Aanvullende info

De trainer geeft de theoretische basis mee van de tools, alsook referenties waarop de deelnemers achteraf kunnen terugvallen. Het grootste deel van de tijd zal besteed worden aan de toepassing van het geleerde.

Met de steun van