In verschillende levensfasen ervaren mensen hun werk anders. Medewerkers zijn gedurende hun loopbaan op zoek naar de optimale balans tussen zichzelf als persoon, hun werk en hun privé situatie. Dat geldt voor jongeren en voor ouderen. Het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijven van uw medewerkers is van belang voor henzelf en voor de organisatie. In deze workshop bekijken we samen hoe we verschillende tools en methodieken kunnen inzetten om medewerkers gemotiveerd aan de slag te houden. Heel specifiek bekijken we de mentorrol als belangrijke hefboom in het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. We staan ook stil bij diversiteit van elkeen eerder dan enkel te focussen op de groep 45+.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Leidinggevenden
 • Zaakvoerders
 • HR-managers van 45+'ers
Waar en wanneer?
Programma
 • De noodzaak van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (facts & figures)
 • Kaders voor een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
 • De verschillende levensfasen en hun eigenschappen
 • Levensloop en loopbaan
 • De betekenis van langer doorwerken voor medewerkers en organisatie
 • Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid implementeren in de organisatie
  (aanpak, methodieken & tools)
 • Samenwerken met verschillende generaties