SYNTRA Midden-Vlaanderen, ISOPROC cvba bieden samen deze opleiding aan om de uitvoerders van luchtdichtsheidsmetingen voor te bereiden op het centraal examen.

De lesgevers stellen hun ervaring en know how ter beschikking van SYNTRA Midden-Vlaanderen om een degelijke en doorgedreven opleiding in de lijn met de nieuwe regelgeving aan te bieden. Tijdens de opleiding komen alle aspecten waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest aan bod. Na een grondige theoretische uitleg worden de inzichten ook in de praktijk toegepast.

Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de laatste lesdag de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel.

Meer info omtrent de erkenning van luchtdichtheidmeting vind je via onderstaande link:
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/gebouw/luchtdichtheid/luchtdichtheidsmeting

Deze opleiding bereidt je voor op het centraal examen luchtdichtsheidmeting van de Vlaamse overheid.

Wat en voor wie?

Voor wie

Goed isoleren, ventileren en luchtdicht bouwen zijn essentieel. Met een Blowerdoor-meting kan je de luchtdichtheid van een gebouw controleren.

Waar en wanneer?
Programma

DAG 1 (voor- & namiddag)

 • Inleiding isolatie en nut van luchtdichtheid
 • Hoe zal luchtdichtheid nu gemeten worden: algemeen principe van luchtdichtheidstest, kwalitatief, kwantitatief, thermografie, rook...


DAG 2 (voor- & namiddag)

 • Welke problemen kunnen we verwachten en hoe kunnen we ze oplossen?
 • Case studies op basis van echte projecten
 • Wettelijk kader voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten


DAG 3

 • Installatie en praktijk
Aanvullende info

Wie nog niet beschikt over een eigen toestel voor het testen van de luchtdichtheid, kan een BlowerDoor toestel huren bij ISOPROC voor een forfait van € 181,50 (BTW incl.).  Indien je een BlowerDoor toestel wenst te reserveren, gelieve dit dan bij je inschrijving te melden via cindy.de.kerf@syntra-mvl.be.

 

Na het beëindigen van de opleiding, ben je in staat om:

 • Het nut te kennen van luchtdichtheid
 • Luchtdichtheid te meten: algemeen principe van luchtdichtheidstest, kwalitatief, kwantitatief, thermografie, rook...
 • Problemen op te lossen
 • Blowerdoor te installeren
 • Luchtdichtheidsmeting uit te voeren

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.


De opleiding is erkend als permanente bijscholing voor EPB-verslaggevers (16u30).

Met de steun van