De professionalisering van de non- en social profit is een feit. De tijd dat organisaties, gezondheidsinstellingen, openbare besturen, VZW's dreven op louter idealisme, ligt ver achter ons. Ook hier is een gedegen professioneel management een absolute noodzaak, indien men een duurzaam bestuur wenst na te streven. Goed management is niet alleen een zaak van de directie en het bestuur. Ook de stafmedewerkers in de social- en non-profit organisaties hebben belangrijke bevoegdheden. Meer en meer wordt bepaalde expertise ook buitenshuis gezocht. De inteerne of externe management adviseur voor non-en social profit wordt ondergedompeld in de diverse facetten van het managen van een social- en non profit organisatie. Samenhang ontdekken, strategisch vooruitzien, helder communiceren, openheid naar andere disciplines betonen. Het zijn allemaal noodzakelijke voorwaarden voor een vruchtbaar teamwork en een succesvolle projectwerking.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is ontwikkeld voor personen die een leidinggevende of coördinerende functie bekleden binnen een non- en social profitorganisatie of een overheidsdienst én voor personen die de ambitie hebben om door te groeien naar een dergelijke functie. De opleiding richt zich m.a.w. tot personen uit:

 • Provincies
 • Steden
 • Gemeenten
 • OCMW's
 • Intercommunales
 • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
 • VZW's
 • Culturele en sociale centra
 • Scholen
Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Algemeen en strategisch management (12 uur)

 • Opstellen van een strategisch plan
 • De missie 
 • Swot-analyse 
 • Doelstellingen
 • Kritische succesfactoren
 • Actieplannen
 • Stakeholdermanagement

Externe communicatie (12 uur)

 • Het belang van een communicatieplan
 • De doelstellingen
 • De doelgroepen
 • Stakeholders
 • Communicatiemiddelen
 • Public relations Relaties met de pers
 • Website

Interne communicatie (12 uur)

 • Het intern communicatieplan
 • De communicatiemiddelen
 • De jongste evoluties
 • Mondelinge, schriftelijke en elektronische communicatie

Financieel management (28 uur)

 • Het juridisch kader
 • Balanslezen
 • De grondbeginselen van een analytische boekhouding
 • Financiële ratio's
 • Het begroten en budgetteren 
 • De fiscaliteit van een VZW

Human Resources Management (20 uur)

 • Werving en selectie
 • Functioneringsgesprekken
 • Prestatiebeoordelingssystemen 
 • Competentiemanagement 
 • Personeelsadministratie

Omgaan met mensen en communicatietechnieken (20 uur)

 • Doelgericht vergaderen
 • Motiverend leiding geven
 • Moeilijke gesprekken voeren
 • Omgaan met weerstand en conflicten

Inleiding tot de kwaliteitszorg (12 uur)

 • Kwaliteitszorg invoeren in een organisatie
 • De kwaliteitsbewaking en -verbetering
 • Kwaliteitssystemen
 • Zelfevaluaties
 • Tevredenheidsmetingen
 • Verbeterplannen

Toegepaste bedrijfsvoering en consultancyskills (40 uur)

 • Commercieel en klantgericht denken
 • Verschillende fases in het consultingproces
 • Administratie en fincanciën van de eigen zaak
 • Probleemoplossend handelen

Begeleiding eindwerk (8 uur)
Bespreking en opvolging van de vorderingen van het eindwerk

Verdediging eindwerk (4 uur)
Mondelinge bespreking van het eindwerk

Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs. Tewerkgesteld zijn in een non & social profit organisatie of de wens hebben om een loopbaan in de non & social profit te beginnen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie regelmatig de lessen volgt en met succes het examen aflegt, heeft recht op een gecertificeerd getuigschrift, erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van