Deze unieke opleiding is een vorm van begeleid individueel leren. Een lesgever-coach begeleidt je in deze opleiding ter voorbereiding van het Examen Matroos Binnenvaart van de Vlaamse overheid. Voor deze opleiding is dan ook geen vast startmoment voorzien, je kan het hele cursusjaar door inschrijven.

De jongste jaren heeft de binnenvaart in ons land een spectaculaire groei gekend en dit als gevolg van de mobiliteitscrisis, het toenemend milieubewustzijn en een voluntaristisch beleid van de jongste regeringen.

In aantal tonkilometers wordt momenteel 57 procent meer vervoerd langs de waterweg dan in 1995. Daarbij komt de schaalvergroting van de schepen (actueel ruim 1.146 ton tegenover de 959 ton van een tiental jaar geleden) en de specialisatie naar o.a. containervervoer.


Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot beroepsactieve volwassenen die zich willen herscholen. Deze opleiding is uniek in België!
 

Wat na de opleiding

 • Na de opleiding krijg je van het Binnenvaartloket een stempel in je dienstboekje en kan je als volwaardig matroos meevaren op een Europees binnenschip.
 • Eenmaal je gedurende minimaal zes maanden in het paritair comité 139 als varend werknemer bent ingeschreven, dan betaalt het Fonds voor de Rijn- en de Binnenscheepvaart de helft van jouw inschrijvingsgeld terug. De aanvraag hiervoor dien je in bij het Fonds voor de Rijn- en de Binnenscheepvaart: https://frb-fri.be/nl
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
E-leren450 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De opleiding verloopt in afstandsonderwijs via het internet, aangevuld met praktijklessen. Je kan de leerinhouden verwerken op eigen tempo op een moment waarop het best past. We voorzien dat het verwerken van alle theoretische lessen een zestal maanden in beslag zal nemen (één sessie per week).

Bij deze opleiding kan je gebruik maken van de ondersteuning van een coach die je via mail of via de telefoon graag bijkomende informatie of hulp geeft bij de verwerking van de lessen. De opleiding start vanaf het beginnersniveau. Er is dus geen specifieke vooropleiding vereist.
 

Theorie
 
Scheepstechnologie
 • Soorten en type schepen, scheepsonderdelen, scheepsuitrusting
 • IJken en diepgangschalen
 • Theorie van de manoeuvres
 • Laden, lossen en stuwen.

 

Machines

 • Beschrijving en onderhoud van de machines (motoren en pompen)
 • Gebruik van de onderhoudshandleiding.

Reglementen

Navigatie

 • Beschrijving van het vaarwater en kunstwerken
 • Effecten van de getijden

Veiligheid en preventie van ongevallen

Pollutiepreventie en respect voor het milieu


Praktijk
 • Gebruik van de bijboot
 • Vaarklaar maken
 • Beschrijving en gebruik van meertouwen
 • Basisprincipes besturing en manoeuvres
 • Schiemanswerk
 • Onderhoud van het schip
Aanvullende info

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Goede kennis hebben van het Nederlands
 • Niet kleurenblind zijn
 • In goede lichamelijke conditie zijn
 • Minimum 18 jaar zijn

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Na iedere les zijn diverse meerkeuze-opdrachten voorzien die de kennis van de verwerkte les toetsen. Wie deze opdrachten met succes aflegt, is perfect voorbereid op het theoretisch gedeelte van het centrale examen voor matroos, dat georganiseerd wordt door De Vlaamse Waterweg.
In de opleiding is ook een praktijkcomponent voorzien: dit zijn praktijklessen (8u.) aan boord van een schip. Tijdens de praktijklessen oefen je de elementaire vaardigheden waarover een matroos moet beschikken: aan- en afmeren, schiemanswerk,…
Tot slot leer je het beroep van matroos in reële omstandigheden ervaren omdat we een stage voorzien van minimum 32u aan boord van een binnenschip. De stageperiode wordt in overleg bepaald met de schipper-stagegever.

Met de steun van