Als medisch secretaris / secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten en gezondheidscentra. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.
In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen.
Ook de noodzakelijke sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod.
Tenslotte wordt ook in diverse vakken aandacht besteed aan talenkennis, die toegepast wordt op het medische secretariaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich naar mensen die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren én naar al diegenen die zich gemotiveerd naar dit beroep willen omscholen. Ook wie geen medische achtergrond heeft, maar zich administratief in deze branche wil omscholen, vindt hier zeker een antwoord.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

EERSTE JAAR (244uur)

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (incl stagetoelichting) (44 uur)
 • Medische terminologie (32 uur)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32 uur)
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming (16 uur)
 • Deontologie (8 uur)
 • Zakelijke taal Nederlands (32 uur)
 • Zakelijke taal Frans (32 uur)
 • Informatica (48 uur, via afstandsleren)


TWEEDE JAAR (142 uur + 160 uur stage + 1 uur eindproef)

 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32 uur)
 • Zakelijke taal Nederlands (8 uur)
 • Zakelijke taal Frans (28 uur)
 • Zakelijke taal Engels (16 uur)
 • EHBO (20 uur)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32 uur)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (8 uur)
 • Stage (160 uur)
 • Eindproef (1 uur)
Aanvullende info

In deze opleiding is de stage van groot belang. Deze stage is verplicht. De stage kan worden aangevat na de examens van het eerste jaar op een medisch secretariaat. De cursist gaat zelf op zoek naar een geschikte stageplaats.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Beschikken over min. een diploma hoger secundair onderwijs is een meerwaarde

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift “Medisch secretaresse/secretaris“, erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Met de steun van