Paarden en mensen hebben elkaar reeds lang gevonden. Waar vroeger hun relatie steeds in functie van werken in dienst van de Mens stond, ligt heden ten dage zeker de nadruk op samen – werken en dit op basis van respect voor dit edele dier. Naast wat een paard uitvoert, wint de manier waarop dit wordt bereikt steeds meer aan belang. In NH wordt het paard benaderd op een wijze die dit het best begrijpt. Daarbij staat steeds het welzijn van het paard voorop. Dwang en ‘snel nog wat meer’ zijn hier niet aan de orde: elk paard bepaalt mee het tempo van de training.
Natural Horsemanship is een trainingsmethode waarbij men het paard als individu ziet en zijn natuurlijk gedrag en kenmerken tracht te begrijpen en dat inzicht gebruikt om het paard te leren op een bepaalde manier te denken en te handelen.
Toch willen we niet zo maar met het paard bezig zijn maar gericht tot training komen. Dit kan alleen vanuit kennis rond hun gedrag en met geduld en liefde voor het dier. NH staat ook boven een bepaalde discipline: de algehele omgang met het paard staat centraal! Vaak zal je snel resultaat merken, bij elk paard, welk ras dan ook. Het maakt echt  niet uit of je een Shetlander, Arabier of warmbloed hebt, of je liefst dressuur rijdt, springt of gewoon lekker buiten rijdt: het paard blijft een paard. Waar ook ter wereld, paarden vertonen steeds hetzelfde gedrag en ook dezelfde problemen: drukke paarden worden ineens veel rustiger en minder schrikkerig; angstige paarden krijgen opeens veel meer vertrouwen in wat je doet en aan hen vraagt; ‘dominante’ paarden tonen zich volgzamer en zijn tevreden met wat jij bepaalt dat zij moeten uitvoeren.
Wat en voor wie?

Voor wie

Dierenartsen, manegehouders en instructeurs, paardenfokkers, (semi)professionele paardenhouder.

Waar en wanneer?
Programma

Hoe breng je nu van op de grond deze basiscommunicatie tot stand? Hoe werk je nu aan een relatie die bestaat uit vertrouwen en respect om op diervriendelijke wijze eender welk resultaat te bekomen? Lotte Vloemans van Natuurlijkpaardengevoel,  geeft in een vijftal avonden – de eerste avond omvat voornamelijk theorie, de resterende avonden omvatten praktijk in de instructiehal – een zeer verrijkend inzicht in dat wondere wezen dat ‘paard’ noemt.
Vanuit het grondwerk brengen we een basiscommunicatie tot stand en maken we door middel van verschillende oefeningen aan het paard duidelijk wie de leider is waardoor het paard vanuit vertrouwen respect voor die leider opbouwt. We gaan 'spelregels' opleggen in wat wel en niet mag waardoor het paard je als een consequente leider ervaart waarbij het zich steeds veilig voelt. Ook jij gaat je paard daardoor anders, eerlijker, leren aanvoelen: je paard wordt tevens jouw leermeester want je leert oog te hebben voor de kleine signalen die het je stuurt.  Door middel van kleine aanwijzingen en gebaren, bouw je zodoende een relatie op waarbij je paard vanuit die lichte hulp snel begrijpt wat jij bedoelt.
Vanuit het inzicht in het natuurlijk gedrag van paarden, leer jij je lichaamstaal aan te wenden in het benaderen van dat unieke wezen paard. Aspecten als linker- en rechter hersenhelft, gedrag herkennen, de juiste reactie op bepaalde gedragingen, het tot stand brengen van de juiste basiscommunicatie, karakter versus techniek, voorbereiden van het rijden via grondwerk, ...  komen zodoende uitgebreid aan bod en worden steeds in de praktijk uitgewerkt.

Aanvullende info

De opleiding start met een theoretische les. In samenspraak met de docent wordt bekeken wie er de mogeliljkheid heeft om één of meerdere lessen het eigen paard mee te brengen.
Ook de aanwezige schoolpaarden kunnen gratis tijdens de praktijk worden gebruikt maar echt leuk wordt het pas als elke praktijkavond ook eigen paarden kunnen aanwezig zijn waarbij je dan wat 'huiswerk' van de docent mee krijgt.