De paardensport en randactiviteiten vormen een belangrijke economische activiteit.  Maneges, wedstrijdstallen, paardenhandel, hengstenhouderij, trailers, paardensporttoebehoren en instructie behoren zowat tot de klassieke beroepenwaaier.Daarnaast breekt het beroepsmatig uitbaten van een fokkerij, stoeterij of paardenhouderij ook in ons land meer en meer door. Het opzetten van een paardenhouderij is één zaak, ze rendabel maken en houden is weer een ander verhaal. Voor uitbaters of medeverantwoordelijken vormt deze opleiding dan ook een unieke kans.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot elkeen die (semi)professioneel met het houden van en/of verzorgen van paarden paarden bezig is, specifiek ook richting fok en opfok.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond22 september 2020lessenroosterSint-Niklaas450 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De cursus duurt 2 jaar, met 32 sessies per jaar van één lesavond (4 uur) per week.
Vanuit verschillende invalshoeken ontvang je een brede waaier aan theoretische kennis rond omgang en verzorging, exterieurleer, diergeneeskundig aspect richting fok, reglementering, voeding, huisvesting, ...Daarnaast verwerf en oefen je praktische vaardigheden als monsteren, toiletteren, vrij springen en longeren.
Voor de meeste modules, speelt het niet echt een rol welk ras jouw eigen paard is: paarden zijn nu eenmaal .... paarden. Standaard is de warmbloed echter de 'rode draad' doorheen de opleiding, gezien hieronder de meeste rassen thuis horen.
Uiteraard gebeurt het dat de invulling van een (praktijk)module voor dat specifieke ras wat anders is. Je doet een Brabander of een Shetlander nu eenmaal weinig plezier door het in vrijheid te laten springen om deze vaardigheden te willen beoordelen. De docent houdt daar echter rekening mee en speelt telkens op dat specifieke fokdoel van dat specifieke ras in.

Paardenfokker 1ste jaar  32  sessies  ( 4  uur)  

Hippologie
Exterieurbeoordeling  28u
Psychologie paard 8u
Hoefverzorging 4u 
Technologie fokbedrijf
Inrichting en organisatie 24u
Fokkerij en opfok 12u
Anatomie en fysiologie 24u
Kostprijsberekening 8u
Stamboekwerking 4u
Praktische beroepskennis 12u
 
Paardenfokker 2de jaar  32  sessies  ( 4  uur)  
Hippologie
Voeding 12u
Exterieurbeoordeling 28u
Technogie fokbedrijf
Inrichting en organisatie 4u
EHBO in en rond de stal 4u
Fokkerij en opfok 16u
Anatomie en fysiologie 32u
Wetgeving en administratie 12u
Praktische beroepskennis 16u
Aanvullende info
De syllabi zijn inbegrepen in de kostprijs.
Deze opleiding wordt erkend binnen het kader van de VLIF-reglementering.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

De meeste vakken worden geëxamineerd. Ook dient een eindwerk gemaakt te worden en aan een jury toegelicht. Dit omvat een neergeschreven visie van een activiteit naar keuze binnen de ruime sector van de paardenhouderij.Wie de examens met succes afwerkt, ontvangt een erkend getuigschrift praktijk en beroepskennis ondernemersopleiding.

Met de steun van