Breid je PHP kennis uit met meer geavanceerde concepten. Van kandidaat-cursisten wordt verwacht dat ze de concepten uit de cursus "Programmeren met PHP/mySQL" onder de knie hebben. 

 

Breng een eigen laptop (PC of MAC) mee naar de les.

Wat en voor wie?

Voor wie

Webdesigners en -ontwikkelaars die meer willen leren van PHP en reeds over een basiskennis beschikken.

Waar en wanneer?
Programma
 • PHP gebruiken in Netbeans
 • JQUery, Ajax en PHP 
 • Mashups in PHP      
 • PHP en security
 • Bestandsmanipulatie vanuit PHP + pdf's creëren vanuit PHP
 • Geavanceerde objectgeoriënteerde programmering in PHP
 • Geavanceerde MySQL-concepten: prepared statements, stored procedures, indexering, transacties
 • Sessies: file- en database gebaseerd, geauthenticeerde sessies, gebruik van LDAP
 • Frameworks voor PHP: CodeIgniter, CakePHP, ...         
 • PHP en webservices
 • Extensies schrijven voor bekende PHP-toepassingen      
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Je kent de basis van programmeren en php en wil je nu verdiepen in de meer geavanceerde toepassingen.

Met de steun van