Longeren is wel meer dan je paard wat rond jou laten lopen en wachten tot het gehoorzaamt of zich ontspant.... Longeren is werken! En dus moet dit onderdeel van je training bewust en gestructureerd verlopen.
Het klopt dat je longeren vaak gebruikt om je paard zadelmak te maken. Tijdens deze gewenningsfase ontstaat mede daardoor een band met je paard waardoor het zich op een veilige manier laat zadelen en berijden. Nadien blijft dit longeren echter een dankbaar hulpmiddel in de verdere africhting en training van je (wedstrijd)paard. Vanop de grond, observeer je daardoor gemakkelijker hoe je paard zich voortbeweegt en kan je bijsturen waar nodig. Hulpteugels zijn daarbij vaak aangewezen maar welke teugel gebruik je nu best? En longeren we nu met de enkele of dubbele longe?

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot elkeen die (semi)professioneel met paarden werkt en traint: ruiters, lesgevers, trainers, manegehouders en paarden(pension)houders.

Wat na de opleiding

Na deze opleiding moet je in staat zijn om jonge en oudere paarden veilig en correct aan de longe te werken.

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding loopt over vier avonden waarbij tijdens de eerste lesavond dieper wordt ingegaan op de theorie van het longeren en het gebruik van de verschillende hulpteugels. Naast kennis van de verschillende soorten, wordt veel aandacht besteed aan de (in)werking van elke hulpteugel, dit in relatie tot het specifieke paard waarbij elementen als temperament, africhtingsgraad en exterieur in het hele verhaal worden meegenomen. Lesavond 2, 3 en 4 worden hoofdzakelijk praktisch ingevuld. Daarbij hebben we beschikking over de binnenpiste en een aantal schoolpaarden die zich graag laat werken. Interessant wordt het ook als cursisten hun eigen paard, welk niveau dan ook, mee brengen. Daarover wordt met de docent tijdens de eerste les een planning afgesproken.

Aanvullende info

Je hoeft op de eerste les zelf nog geen specifiek materiaal mee te brengen. Alle praktische afspraken worden dan in onderling overleg gemaakt. Hou er wel rekening mee dat dit een praktische opleiding betreft waarbij we in de binnenpiste met paarden aan de slag gaan: aangepaste kledij is dus zeker nodig.