Wat en voor wie?

Voor wie

Deze snelcursus is ideaal voor financieel verantwoordelijken, verantwoordelijken van de boekhouding en hulpboekhouders die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelastingmaterie willen instuderen of opfrissen

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
  • Wat zijn de aan de vennootschapsbelasting onderworpen entiteiten
  • Hoe komt men van het boekhoudkundig resultaat tot de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting?
  • Toepassing van de fiscale aftrekken, waaronder de notionele interestaftrek, de aftrek voor definitief belaste inkomsten en de fiscaal overdraagbare verliezen;
  • Berekening van de vennootschapsbelasting;
  • Behandeling van meerwaarden op aandelen, bedrijfsvoertuigen of andere activa;
  • Toepassing van de Fairness Tax.

Met de steun van