Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen.
Wij vertrekken van het boekhoudkundig resultaat en leiden stapsgewijs het fiscale resultaat af.
Ook de berekeningswijze van de vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, belastingkredieten, ...) komt aan bod

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze snelcursus is ideaal voor financieel verantwoordelijken, verantwoordelijken van de boekhouding en hulpboekhouders die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelastingmaterie willen instuderen of opfrissen

Waar en wanneer?
Programma
  • Wat zijn de aan de vennootschapsbelasting onderworpen entiteiten
  • Hoe komt men van het boekhoudkundig resultaat tot de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting?
  • Toepassing van de fiscale aftrekken, waaronder de notionele interestaftrek, de aftrek voor definitief belaste inkomsten en de fiscaal overdraagbare verliezen;
  • Berekening van de vennootschapsbelasting;
  • Behandeling van meerwaarden op aandelen, bedrijfsvoertuigen of andere activa;
  • Toepassing van de Fairness Tax.

Met de steun van