Eerste hulp bij ongevallen kan kostbare mensenlevens redden. Een ongeluk is immers vlug gebeurd. Het is natuurlijk beter te voorkomen dan te genezen, maar als het dan toch gebeurt, is het van levensbelang dat snel én op de juiste manier eerste hulp wordt verleend.

In deze opleiding leer je welke maatregelen er moeten worden getroffen bij een ongeval, leer je omgaan met reacties van slachtoffers en omstaanders en krijg je de basishandelingen van EHBO onder de knie.

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs met rijbewijs C/C1/CE/C1E behaald voor 10 september 2009.

Waar en wanneer?
Programma

Theorie (4 uur)

  • Maatregelen bij een ongeval (plicht tot hulp bieden, oorzaken van verkeersongevallen, wettelijke bepalingen: de wegcode, handelingen na een ongeval)
  • Omgaan met reacties van slachtoffers, omstaanders en familie
  • Werkwijze eerste hulpverlening (beschikbare middelen aan boord van de vrachtwagen, basisregels eerste hulp, optreden bij brandend voertuig en persoon, wondverzorging, verzorgen van brandwonden, handelen bij bewustzijnsverlies, initiatie reanimatie, evacuatietechniek en veiligheidshouding)

Praktijkoefeningen (3 uur)

  • Simulatie wondverzorging en verbandtechnieken
  • Simulatie reanimatie en bediening AED
  • Simulatie rautergreep en veiligheidshouding
Aanvullende info

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep D/DE/DE1 bezaten voor 10 september 2008 moeten ten laatste op 9 september 2015 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur halen of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft (en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aantgeeft.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van nascholing waarmee het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C kunnen aangetoond worden.

Inschrijvingen & inlichtingen

Wenst u meerdere personen in te schrijven voor een opleiding uit ons open aanbod, neem dan contact met ons op. U kan dan immers van een voordeeltarief genieten. Informeer ook naar onze pakketformule waarbij u onmiddellijk kan intekenen op 5 modules aan een voordeelprijs.

Met de steun van