De opleiding tot reisconsulent beoogt de basisvorming van vakbekwame reisbureaumedewerkers, die een dienstverlenende opdracht vervullen op het vlak van organiseren, verkopen van reizen en bemiddelen tussen de betrokken partners. De reisconsulent heeft vooral als taak bemiddelaar te zijn bij de verkoop van reizen of reispaketten en staat als tussenpersoon in voor de verkoop van door derden georganiseerde reizen en van biljetten voor vervoermiddelen. Deze opleiding duurt twee jaar en wordt geprogrammeerd in campus Sint-Niklaas.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich zowel naar mensen die graag aan slag willen in een reisbureau maar nog geen toeristische opleiding genoten als naar iedereen die werkzaam is in de toeristische sector.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je aan de slag in een reisagentschap of bij een touroparator. Je kan ook de opleiding travel manager aanvatten, deze opleiding duurt 1 semester. De travel manager leidt het reisbureau in de praktijk en draagt verantwoordelijkheid over reisconsulenten.  

Waar en wanneer?
Programma

Eerste opleidingsjaar: 58 sessies

 • Inleiding tot het beroep: 8 uur
 • Reiswetgeving en-verzekeringen: 24 uur
 • Toeristisch vakjargon Frans: 8 uur
 • Toeristisch vakjargon Engels: 8 uur
 • Toeristische aardrijkskunde: 24 uur
 • Cultuurtoerisme: 20 uur
 • Toeristisch product: 52 uur
 • Praktijk van het reisbureau: 32 uur
 • Reisvorm autocar en kaartlezen: 4 uur
 • Reisvorm spoorweg: 8 uur
 • Reisvorm luchtvaart en: 24 uur
 • Seminaries en bezoeken: 4 uur
 • Reservatie (BTN): 16 uur

   Tweede opleidingsjaar: 57 sessies

 • Toeristisch vakjargon - Engels: 12 uur
 • Toeristisch vakjargon - Frans: 8 u
 • Verkoops- en communicatietechnieken in het reisbureau: 28 uur
 • Toeristische aardrijkskunde: 20 uur
 • Cultuurtoerisme: 16 uur
 • Toeristisch product: 44 uur
 • Praktijk van het reisbureau: 32 uur
 • Transportmiddelen - luchtvaart en tarificatie: 24 uur
 • Transportmiddelen - cruises en ferries: 16 uur
 • Reservatie (BTN en andere systemen): 16 uur
 • Seminaries en bezoeken: 4 uur
 • Eindwerkbegeleiding: 8 uur
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Minimum achttien jaar oud zijn en over een diploma secundair onderwijs beschikken. Indien je niet over een diploma secundair onderwijs beschikt moet je een intakegesprek voeren waarin gepeild wordt naar je relevante werkervaring, talenkennis, computervaardigheden,... 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Ieder vak wordt geëxamineerd. Aan het einde van de opleiding dienen een aantal opdrachten i.v.m. reisorganisatie en reisbeheer uitgewerkt en toegelicht te worden. Wie slaagt in de theoretische examens en in de aflsuitende praktijkproef, ontvangt het erkend 'Getuigschrift van praktijk en beroepskennis van reisconsulent'. Wie ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een 'Diploma ondernemersopleiding reisconsulent'. Wie eerder al een 'Attest basiskennis bedrijfsbeheer' behaalde, dient in dat geval enkel een haalbaarheidsstudie toegepast op het runnen van een reisbureau te maken en te verdedigen. Getuigschrift en diploma zijn erkend door de Vlaamse overheid.