De explosieve markt van de woningrenovatie schreeuwt om goed opgeleide renovatiecoördinatoren. Zo'n renovatiecoördinator leidt de verbouwing in goede banen vanaf het prille idee tot en met de oplevering en de premie-aanvraag voor de bouwheer. Hij/zij kiest telkens voor energiebesparende innovaties rekening houdend met de overeenkomstige terugverdientijd van de gekozen techniek.

Een goed opgeleide renovatiecoördinator is een echte bouwcoach die de architect en de bouwheer veel werk uit handen kan nemen. Als bouwprofessional verwerf je de competenties van een renovatiecoördinator op twee jaar tijd in deze veelzijdige opleiding.

 

 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Alle bouwprofessionelen die zich willen specialiseren in de coördinatie van renovatietechnieken

Wat na de opleiding

Na de opleiding stel je jouw organisatietalent ten dienste van de klant en treedt je op als bouwcoach met grote expertise in renovatie. Of je nu de rechterhand bent van een renovatie-architect of je begeleidt particuliere bouwheren, bouwpromotoren of vastgoedmakelaars, werk heb je gegarandeerd op de explosieve markt van de woningrenovatie.

Waar en wanneer?
Programma

1STE JAAR:

 

MODULE - Introductie tot renoveren [12 LESUREN]

 • Inleiding en overheidsvisie
 • Wetgevend kader
 • Renovatiewerken van opstart tot oplevering
 • Examen

 

MODULE - Bouwfysica [32 LESUREN]

 • Warmteleer
 • Vocht
 • Akoestiek en verlichting
 • Luchtdichtheid
 • EPB energieprestatieregelgeving
 • Examen

 

MODULE - Bouwtechnologie - constructies [40 LESUREN]

 • Planlezen en lastenboek
 • Dakconstructies
 • Muren en gevels
 • Vloeren
 • Ondergrondse constructies
 • Examen

 

MODULE - Bouwtechnologie - technieken [32 LESUREN]

 • Verwarming en hernieuwbare energie
 • Ventilatie
 • Hemelwater
 • Elektrische installatie
 • Examen

 

2DE JAAR:

 

MODULE - Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - constructies [44 LESUREN]

 • Het Belgische woonpatrimonium
 • Historiek van de bestaande gebouwen
 • Eindwerkbespreking
 • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
 • Bouwpathologie en bouwtechnische kennis
 • Biologische aantasting van hout
 • Meten is weten
 • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
 • Examen

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING - constructies [1 LESUUR PER PERSOON]

 

MODULE - Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - technieken [32 LESUREN]

 • Het Belgische woonpatrimonium
 • Eindwerkbegeleiding
 • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
 • Evolutie van de technieken
 • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
 • Examen

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING - technieken [1 LESUUR PER PERSOON]

 

MODULE - Asbest - eenvoudige handelingen [8 LESUREN]

 

MODULE - Toegepaste bedrijfsvoering [36 LESUREN]

 • Toekomstvisie - MVO - marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten
 • Examen

 

EINDPROEF:

 

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Aanvullende info

 

 • SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN is door het Vlaams Energieagentschap officieel erkend als BENOVATIE-voorloper.

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.

Toelatingsvoorwaarden

 • minimum 18 jaar oud zijn

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in de moduleproeven en de eindproef behaalt het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject renovatiecoördinator'. Dit getuigschrift komt niet in aanmerking voor de vestigingsvereisten als zelfstandig aannemer.

Met de steun van