Om te mogen lesgeven in een erkende rijschool, moet een rijschoollesgever houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Dit kan slechts behaald worden na geslaagd te zijn voor een reeks examens, georganiseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Door SYNTRA Midden-Vlaanderen wordt een opleiding georganiseerd om de kandidaat-lesgevers op deze examens voor te bereiden. Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding.

Naargelang de categorie waarin je wenst les te geven, is een apart brevet nodig:

 • Brevet I: rijschooldirecteur
 • Brevet II: categorie B (auto)
 • Brevet III: theorie (vooral in het kader van het project Rijbewijs op school (www.rijbewijsopschool.be)
 • Brevet IV: categorie A/AM (bromfiets en motorfiets)
 • Brevet V: categorie BE (auto-remorque); categorie C (vrachtwagen); categorie CE (trekker-oplegger); categorie D (bus); categorie DE (bus-aanhangwagen)

Het is dus mogelijk om afhankelijk van je interesse, ervaring of beroep te kiezen voor een specifiek brevet. De inhoud van de examens is telkens opgedeeld in een gedeelte wegcode en mechanica; afhankelijk van het specifieke brevet.

Natuurlijk wordt in deze opleiding niet enkel de examenstof behandeld. De kern van een job als instructeur is het lesgeven. Daarom is er ook een luik methodiek waarin je wordt geleerd hoe je les kunt geven. Je leert er ook over het reilen en zeilen in de rijschool, iets wat verder uitgediept wordt in je praktijkstage. SYNTRA Midden-Vlaanderen is erkend door de Gewesten zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 11/05/04 betreffende de erkenning van rijscholen. Hierdoor dient een kandidaat 25 % minder stage te volgen dan een cursist die zich voorbereidt door zelfstudie. SYNTRA Midden-Vlaanderen is bovendien erkend opleidingsverstrekker waardoor je gebruik kan maken van opleidingscheques of KMO-portefeuille wat de eigen investeringskost in belangrijke mate vermindert.

Op de website van Federdrive, de vereniging van erkende rijscholen (www.federdrive.be), vind je meer details over het beroep, de reglementen, vacatures in de sector en verloning.

De opleiding start met een verplichte infosessie op zaterdagvoormiddag 9 september 2017. Je dient je hiervoor te registreren via e-mail naar cindy.lammens@syntra-mvl.be, met vermelding van je naam en contactgegevens.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die wil gaan lesgeven in een erkende rijschool.

Waar en wanneer?
Programma
 • Infosessie (1 sessie)
 • Verkeersreglement (21 sessies)
 • Automechaniek (9 sessies)
 • Methodieken (10 sessies)
Aanvullende info

Af te leggen examens voor het brevet II

 • Schriftelijk en mondeling examen over de verkeersveiligheid: wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer (minimum slagingspercentage: 60 %)
 • Schriftelijk en mondeling examen over automechaniek, -techniek & -elektriciteit (minimum slagingspercentage: 50 %)
 • Na de stage: modelrijles (op privaat terrein en openbare weg) en ondervraging over de bij die les toegepaste onderwijsmethode (minimum slagingspercentage: 60 %)
 • Minimum slagingspercentage voor het geheel van de vakken: 60 %
 • De examens worden ingericht door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid.


  Inschrijven voor de brevettenexamens


  De brevettenexamens worden ingericht door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Op de website www.mobielvlaanderen.be/contactpunt  vind je alle informatie daaromtrent.