• Welke administratieve verplichtingen zijn nodig bij aanwerving, tewerkstelling en ontslag?
  • Op welke tewerkstellingspremies en –maatregelen heeft een bedrijf recht?
  • Hoe ziet een arbeidscontract eruit?
  • Wat is een arbeidsreglement en wat moet hierin staan?
  • Welke controle is er mogelijk van de overheid?

Al deze zaken worden besproken aan de hand van concrete cases van de deelnemers.

Wat en voor wie?

Voor wie

Micro-ondernemingen en kleine ondernemingen (minder dan 50 medewerkers)

Waar en wanneer?
Programma
  • Vertrouwd geraken met specifieke begrippen en regels uit de sociale wetgeving
  • Juist gebruik maken van documenten bij aanwerving en ontslag
  • Inzicht in tewerkstellingsmaatregelen die nuttig zijn voor een (groeiende) micro onderneming