Sportbeoefening en lichaamsactiviteiten krijgen meer en meer een belangrijke plaats in ons leven. Vele sportbeoefenaars kennen echter hun lichaam niet en zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun fysieke belastbaarheid, wat vaak resulteert in sportblessures. De sportverzorger richt zich op de begeleiding van de sportbeoefenaar.

De sportbeoefenaar verwacht hulp en steun - niet alleen bij sport - maar ook advies om blessures te voorkomen. De sportverzorger staat de sportbeoefenaar met raad en daad bij om zijn sport zo goed en gezond mogelijk te beoefenen. Sportverzorgers hebben hun werkterrein vooral in sportscholen en verenigingen, maar ook in recreatiecentra, kuuroorden, beautyfarms en wellnesscentra, sauna's, ... Heel wat sportverzorgers zijn ook aan de slag als individuele begeleider van sportbeoefenaars.

Alle aspecten van het takenpakket van de sportverzorger komen in het lessenpakket aan bod: bevorderen van de gezondheid van de sporter via verzorgen, begeleiden, adviseren, voorkomen, enzovoort. De werkmiddelen van de sportverzorger bestaan uit massage, taping, EHBO, voeding en informatieverstrekking. De sportverzorger heeft ook een belangrijke communicatieve functie naar de sporter toe én naar het begeleidingsteam toe.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die een grote interesse en affiniteit heeft voor sport en bewegen en voor personen die bij een sportclub of als individuele begeleider van een atleet aan de slag wil gaan.

Wat na de opleiding

Nadat je de opleiding tot sportverzorger hebt beëindigd en het eindexamen succesvol hebt afgelegd kan je kiezen om:

 • als zelfstandige sportverzorger aan de slag te gaan in hoofd- of bijberoep
 • mee te werken in een multidisciplinair team van artsen, kinesisten en diëtisten
 • in dienst te gaan bij een sportclub of vereniging als sportverzorger
 • in dienst te gaan bij een gespecialiseerde firma als vertegenwoordiger van sportartikelen en toebehoren
 • je kennis en ervaring te delen als docent in opleidingscentra en scholen
 • bijkomende opleidingen te volgen bij SYNTRA Midden-Vlaanderen zoals wielerverzorger, kinesiotaping, fitnessbegeleider trainer B, sportvoeding, ...
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond21 september 2020lessenroosterAalst499 Euro
Avond en weekend23 september 2020lessenroosterSint-Niklaas499 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infodag op 16 mei.   Meer weten

Programma

Een modulaire opleiding van 160 lesuren + 44 uren stage:

Module: Algemene basisopleiding (18 uur)

 • Fysiologie van de sportverzorger
 • Voeding
 • Examen

Module: Toegepaste bedrijfsvoering sportverzorger (24 uur)

 • Beroepsomschrijving, kerntaken en gedragsregels
 • Ontwikkelingen in het beroep
 • Algemene inleiding: werkwijze sportverzorger, massage, bandageren en tapen
 • Toegepast functieonderzoek
 • Werken met het cliëntendossiers
 • Doping binnen het beroep van de sportverzorger
 • Examen

Module: EHBO / Hulpverlener (20 uur)

EHBO

 • Hulpverlener
 • Examen

Module: Verzorging lichaamsregio's (98 uur)

 • Voet, enkel en onderbeen
 • Knie en bovenbeen
 • Bekken en heup
 • Romp
 • Schouder en bovenarm
 • Elleboog en onderarm
 • Examen

Stage (44 uur)

 • De stage bestaat uit 8 doe-opdrachten in minimum 2 verschillende sporttakken.
 • Zes van de acht stages zullen plaatsvinden in één en dezelfde club. Zo kunnen de aangeleerde opvolging door middel van cliëntendossiers ook worden ingeoefend.
 • De overige 2 praktijkstages gaan dan best in een andere club/sporttak door. Ook kan dit tijdens een sportmanifestatie zijn.
 • Minstens drie van de acht stages moeten in een wedstrijdsituatie gelopen worden.
 • Er worden door SYNTRA soms ook stage-momenten tijdens (grote) sportmanifestaties aangeboden waar meerdere stagiairs tegelijkertijd kunnen aan deelnemen. Ook daar kunnen praktijkstages gelopen worden.
 • Van elke stage-opdracht maak je een verslag. Uit het verslag moet blijken dat je telkens minstens één handeling (massage, taping of EHBO) uit het lessenpakket uitvoerde.
 • Deelnemen aan de stage is pas mogelijk wanneer de cursist het attest EHBO bezit.

Praktijk: eindexamen

Opgelet: dit eindexamen wordt ingepland na het beëindigen van alle verplichte stage opdrachten.

Aanvullende info

Inschrijvingsgeld
De kostprijs van de opleiding omvat alle kosten dus inclusief cursusteksten, examengeld en een startpakket praktijkmateriaal.

Module hulpverlener
De nieuwe reglementering inzake de opleiding hulpverlener bepaalt dat het brevet van hulpverlener geen vervaldatum meer heeft. De bijhorende verplichting is wel dat de hulpverlener nu jaarlijks verplicht is om 4u bijscholing te volgen. Heeft een hulpverlener in een kalenderjaar geen 4u bijscholing gevolgd, vervalt zijn brevet onmiddellijk en dient hij de volledige opleiding opnieuw te volgen. Indien de werkgever, op basis van een voorafgaande risicoanalyse en het advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité, kan aantonen dat de jaarlijkse bijscholing niet nodig is, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Tijdens de jaarlijkse bijscholing worden thema’s uit de basisopleiding opgefrist.

Belangrijk: De lessen EHBO/hulpverlener (20 uur = 5 lesmomenten) in deze opleiding worden mogelijks georganiseerd op een lesdag afwijkend van de reguliere lesdag. Deze lessen worden gebruikelijk georganiseerd op zaterdag of een andere lesavond. Gelieve hiermee rekening te houden.

Toelatingsvoorwaarden

18 jaar zijn of worden in het jaar dat de opleiding opstart

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Theorie en praktijk
De lessen gaan door op de SYNTRA-campus.

Stage

 • Er wordt 44 uur externe stage gelopen verdeeld over acht praktijkstages. Deze stages moeten bovendien minimum in twee verschillende sporttakken gebeuren en - bij voorkeur – zelfs in drie.
 • Minstens drie van de acht stages moeten in een wedstrijdsituatie gelopen worden.
 • Er worden stagemomenten in grote sportmanifestaties aangeboden waar meerdere stagiaires kunnen deelnemen.
 • Eén praktijkstage duurt minimaal 3 uren.
 • Minstens 6 stagemomenten gaan door in eenzelfde club of met eenzelfde atleet in eenzelfde sport. De stagiair vult van deze atleet 3 x een SYNTRA cliëntendossier in, verspreid over zijn stagemomenten.

Examens
Je kennis en competentie wordt geëvalueerd aan de hand van een theoretisch en praktisch examen. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd.

Getuigschrift
Alle examens worden afgenomen door de SYNTRA-docent op de SYNTRA-campus. Je moet dus niet naar de middenjury in Brussel. Na het goed doorlopen van de modules, ontvang je het gecertificeerd getuigschrift Sportverzorger, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Indien je deze opleiding combineert met een opleiding basiskennis bedrijfsbeheer binnen SYNTRA ontvang je nadien het diploma Sportverzorger, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van