Er breekt een brand uit in je bedrijfshal. De vertegenwoordiger rijdt de auto van de zaak total loss. Een arbeider breekt zijn arm op de werkvloer. Je bent zelfstandig en langdurig ziek… Je kan wel wat pech hebben, maar er zijn tal van mogelijkheden om je te verzekeren tegen zulke risico’s.

Je slaat in paniek bij de hoeveelheid regels die je moet volgen als zelfstandig ondernemer. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je sociaal statuut. En daarnaast moet je als een “goede huisvader” jouw bedrijf runnen met de nodige kennis over handelsrecht.

Wil je het wetboek lezen of heb je genoeg aan duidelijke informatie over de wettelijke verplichtingen waaraan je je moet houden. Schrijf je nu in voor de training wetgeving. Deze training kan je optioneel uitbreiden met informatie over steunmaatregelen, milieu en ruimtelijke ordening.

Wat en voor wie?

Voor wie

 (Pre)starters met een ondernemersidee. Dit idee kan erg concreet zijn of nog pril en embryonaal.

Waar en wanneer?
Programma

Programma:
De eerste module bestaat uit 2 sessies en is een combinatie van Handelsrecht, het Sociaal Statuut van de zelfstandige en verzekeringen
- Handelsrecht: de verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van de handelaar, wettelijke voorschriften, de belangrijkste toepassingen van de wet marktpraktijken, de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de handelaar
- Sociaal statuut van de zelfstandige: Rechten en plichten als zelfstandige, De sociale zekerheidsbijdrage als zelfstandigen bepalen voor de eigen zaak, De procedure inzake verplichte aansluiting en betaling
- Verzekeringen:De risico’s ingevolge de eigen bedrijfsactiviteiten bepalen, Welke wettelijke verplichte verzekeringen dienen afgesloten te worden, welke risico’s dekken die verzekeringen en wat is de kostprijs ervan?, Welke bijkomende verzekeringen sluit je best af voor je onderneming?

De 3de sessie is optioneel voor deelnemers die nood hebben aan informatie over milieu en ruimtelijke ordening. Dit is voornamelijk van toepassing voor beroepen die een fysieke ruimte nodig hebben of technologische beroepen.

 

Aanvullende info

Deze workshop is een onderdeel van het traject " Start me up " die jou ondersteunt bij de uitbouw van jouw zelfstandige zaak.
Voor meer info www.succesvolstarten.be of marleen.vanlierde@syntra-mvl.be

Met de steun van