Voor dossiers met bouwaanvragen of meldingen moet er in het geval van nieuwe woningen of ingrijpende renovaties de STS-P31-1 toegepast worden in het kader van de EPB-regelgeving. Heel recent is ook een nieuwe Technische Voorlichting beschikbaar. 

Wat en voor wie?

Voor wie

 • ventilatietechnici
 • EPB-verslaggevers
 • architecten/interieurarchitecten
 • medewerkers studiebureaus
 • medewerkers technische diensten openbare besturen
Waar en wanneer?
Programma

 

 •  Inleiding
  • Toepassingsgebied
  • Doel
  • Verloop van een ventilatieproject
 • Basisprincipes
  • Waarom ventileren
  • Hoe ventileren
  • Basisprincipes van de ventilatie
  • Keuze van het ventilatiesysteem
 • Algemeen ontwerp van het ventilatiesysteem
  • Minimaal geëiste debieten
  • Ontwerpdebieten
  • Regelstrategie
  • Positie van de luchtopeningen in de gebouwschil
 • Ontwerp van de natuurlijke component
  • Dimensionering en selectie van de natuurlijke toevoeropeningen
  • Dimensionering en selectie van de natuurlijke afvoerkanalen en afvoer
 • Dimensionering en selectie van de doorstroomopeningen
  • Capaciteit
  • Product karakteristieken
  • EPB eisen voor de producten
  • Akoestisch comfort
 • Ontwerp van de mechanische component (systeem B, C en D)
  • Ontwerp en dimensionering van het luchtdistributienetwerk
  • Selectie van de ventilator of de ventilatiegroep
 • Montage van de installatie
  • Algemeen
  • Mechanische ventilatiekanalen
  • Ventilatoren en ventilatiegroepen
  • Doorboringen van de gebouwschil
  • Mechanische ventilatieventielen
  • Natuurlijke -afvoerkanalen en –afvoeropeningen
  • Doorstroomopeningen
 • Indienststelling en oplevering van de installatie
  • Afstelling van de debieten
  • Metingen en documentatie
 • Gebruik en onderhoud van de installatie