Voor dossiers met bouwaanvragen of meldingen moet er in het geval van nieuwe woningen of ingrijpende renovaties de STS-P31-1 toegepast worden in het kader van de EPB-regelgeving. Heel recent is ook een nieuwe Technische Voorlichting beschikbaar. 

Wat en voor wie?

Voor wie

 • ventilatietechnici
 • EPB-verslaggevers
 • architecten/interieurarchitecten
 • medewerkers studiebureaus
 • medewerkers technische diensten openbare besturen
Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

 

 •  Inleiding
  • Toepassingsgebied
  • Doel
  • Verloop van een ventilatieproject
 • Basisprincipes
  • Waarom ventileren
  • Hoe ventileren
  • Basisprincipes van de ventilatie
  • Keuze van het ventilatiesysteem
 • Algemeen ontwerp van het ventilatiesysteem
  • Minimaal geëiste debieten
  • Ontwerpdebieten
  • Regelstrategie
  • Positie van de luchtopeningen in de gebouwschil
 • Ontwerp van de natuurlijke component
  • Dimensionering en selectie van de natuurlijke toevoeropeningen
  • Dimensionering en selectie van de natuurlijke afvoerkanalen en afvoer
 • Dimensionering en selectie van de doorstroomopeningen
  • Capaciteit
  • Product karakteristieken
  • EPB eisen voor de producten
  • Akoestisch comfort
 • Ontwerp van de mechanische component (systeem B, C en D)
  • Ontwerp en dimensionering van het luchtdistributienetwerk
  • Selectie van de ventilator of de ventilatiegroep
 • Montage van de installatie
  • Algemeen
  • Mechanische ventilatiekanalen
  • Ventilatoren en ventilatiegroepen
  • Doorboringen van de gebouwschil
  • Mechanische ventilatieventielen
  • Natuurlijke -afvoerkanalen en –afvoeropeningen
  • Doorstroomopeningen
 • Indienststelling en oplevering van de installatie
  • Afstelling van de debieten
  • Metingen en documentatie
 • Gebruik en onderhoud van de installatie

 

Met de steun van