STS Ventilatie, stand van zaken

Voor woningen moet bij de epb-aangifte vanaf 1/7/2017 gebruik worden gemaakt van een ventilatie prestatie rapport (VPR) dat bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt opgesteld door één of meerdere erkende verslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

-        Regelbare toevoeropeningen (RTO)
-        Doorstroomopeningen (DO)
-        Regelbare afvoeropeningen (RAO)
-        Mechanische ventilatie (MV)

Afhankelijk van welk ventilatiesysteem er werd voorzien, zullen minstens twee en maximaal vier van deze deelaspecten moeten worden gerapporteerd. Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende verslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en verzamelt de verschillende deelverslagen.

Wat dit betekent dit voor de bouwheer, de epb- verslaggever en de ventilatie verslaggever en hoever het staat met het kwaliteitskader voor ventilatie wordt in deze opleiding behandeld.

Aanvullend wordt ingegaan op de toepassing van de nieuwe technische voorlichting met betrekking op ventilatie.

De opleiding combineert theorie en praktijkvoorbeelden.

Leidraad voor indeling van het gebouw

Een correcte indeling van het gebouw is cruciaal om tot een kwaliteitsvolle en waarheidsgetrouwe EPB-aangifte te komen. Een foute indeling van een gebouw kan leiden tot verkeerde EPB-eisen en onterechte indicatieve boetes.
Het VEA werkte daarom een leidraad 'indeling van het gebouw' uit. Deze opleiding gaat in op deze publicatie.
Met deze leidraad wil het VEA een duidelijk overzicht aanbieden om tot een correcte indeling van het gebouw te komen en tegemoet te komen aan de vele vragen over deze materie.

 

Voor wie inschrijft voor Antwerpen (Linkeroever): Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen. 

Overzicht permanente vorming EPB-verslaggevers 2017: www.syntra-mvl.be/EPB

Wat en voor wie?

Voor wie

EPB-verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden.

Wat na de opleiding

Syntra Midden-Vlaanderen registreert jouw deelname in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap. 

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding

Interesse in deze opleiding? Ontdek er alles over op onze infodag op 30/08

Programma

STS Ventilatie, stand van zaken

 • Doel + werking Ventilatie Prestatie Rapport
 • Bouwheer vs Ventilatie Prestatie Rapport
 • EPB-verslaggever vs Ventilatie Prestatie Rapport
 • Ventilatieverslaggever vs Ventilatie Prestatie Rapport
 • Kwaliteitskader ventilatie
 • Toepassing van de nieuwe technische voorlichting met betrekking op ventilatie

 

Leidraad voor indeling van het gebouw

 • Inleiding + overzicht methode
 • Indeling projecten
 • Indeling in gebouwen
 • Indeling van EPB-eenheden
 • Bepalen van de K-volumes
 • Voorbeelden

 

 

Aanvullende info

Deze erkende opleiding telt mee voor 4u permanente vorming EPB verslaggevers - VEA (vrij gedeelte).

Overzicht permanente vorming EPB-verslaggevers 2017: www.syntra-mvl.be/EPB

Toelatingsvoorwaarden

Bij het Vlaamse Energieagentschap geregistreerd zijn als EPB-verslaggever.