Werken vanuit de natuurlijke aanleg van medewerkers lijkt logisch. Maar dat betekent dat je hun talenten moet kennen, ontwikkelen en inzetten. Want wat medewerkers kunnen, is niet noodzakelijk waar hun talent ligt. En daar schuilt het gevaar, want werken met goesting is een voorwaarde voor creatief, gezond en productief functioneren.

Als leidinggevende is het daarom belangrijk de talenten in je onderneming te ontdekken en gepast in te zetten; gepast zowel voor de onderneming als voor de medewerkers.

Wat en voor wie?

Voor wie

Leidinggevenden, HR

Waar en wanneer?
Programma

- Wat betekent talent?

- Hoe wordt naar talent gekeken in een organisatie?
- Wat is de meerwaarde van werken vanuit talent?
- Talentvragen
- Competenties en talenten
- Hoe kan talent ontdekt worden?
- Rode en groene momenten
- Hefboomvaardigheden
- Werkcontext
- Ruimte creëren voor talent(ontwikkeling)
- Talent inzetten
Practicum
- Met voorbeelden uit de groep of van de trainer

Met de steun van