Tijdens deze terugkomdag bespreken we  hoe je de informatie uit ‘Focus Management’  concretiseert. De werkvorm is intervisie, aan de hand van concrete casussen wordt de mogelijkheid geboden om te reflecteren op jouw eigen handelen.

Deze terugkomdag kan je volgen na de basisopleiding voor vertrouwenspersoon

Wat en voor wie?

Voor wie

  • deelnemers van de opleiding 'Focusmanagement'
Waar en wanneer?
Programma
  • de relatie FOCUS &“Window of Tolerance”
  • FOCUS & doelen/missie
  • Concrete, persoonlijke casus(sen)

Met de steun van