Vertrouwenspersonen werken neutraal, gezien de aard van hun job worden zij vaak bij personeelsconflicten betrokken maar veelal staan ze er uiteindelijk toch alleen voor. Jammer genoeg zouden we zeggen want overleg met collega-vertrouwenspersonen helpt hen om eerlijke adviezen en gedegen oplossingen voor te stellen. Syntra Midden-Vlaanderen geeft daarop een sluitend antwoord door de organisatie van "terugkomdagen". Tijdens deze sessies krijgen de vertrouwenspersonen de kans ervaringen uit te wisselen, specifieke problemen voor te leggen, "goede praktijken" mee te geven en stil te staan bij de praktische vertaling van de pestwet binnen hun organisatie. Door de inbreng van de diverse deelnemers krijg je maatwerk binnen een open training. Belangrijk daarenboven is dat je als deelnemer meewerkt aan een netwerk van gelijkgestemde vertrouwenspersonen die mekaar ten allen tijde kunnen consulteren en ondersteunen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Vertrouwenspersonen en preventieadviseurs

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag19 januari 2018lessenroosterSint-Niklaas175 Euro
Alle prijzen vrij van BTW
Programma

- Veranderde wetgeving : theoretische wettelijke kader, voeren van een risicoanalyse en het mandaat van een vertrouwenspersoon. Wij gaan er van uit dat u ’s avonds met een blauwdruk naar huis kan. Een blauwdruk die u nadien gemakkelijk kan hertalen naar uw werkgever.

- Concrete dossiers.

Aanvullende info

Deze opleiding voldoet aan de wetgeving in verband met de jaarlijkse verplichte supervisie. Een attest van lesvolging staaft jouw aanwezigheid