Deze praktijkopleiding zorgt er voor dat je alle lasposities van het staal-, inox- en aluminiumlassen tot in de puntjes beheerst.

Wat en voor wie?

Voor wie

Professionelen met kennis van basis lastechnieken

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Naast de zuivere praktijkoefeningen biedt deze training ook een ruime basis theoretische ondersteuning.

Veiligheid en milieu: 

 • Veiligheidsmaatregelen voor de lasser:
  - Bescherming van kledij
  - Bescherming tegen elektrische stroom
  - Maatregelen tegen lasrook en tegen gassen door verbranding

 • Veiligheidsmaatregelen voor het bedrijf: brand- en explosiepreventie

 • Beperken van de vervormingen:
  - Krimpverschijnselen in de lasnaad
  - Beheersen van krimpvervormingen
  - Beheersen van krimpspanningen
  - Toepassingen en voorbeelden van lasuitvoeringen

 • Materialen:
  - Eigenschappen en toepassingsgebieden van staal, aluminium en RVS
  - Voorzorgsmaatregelen bij het verwerkien van staal en aluminium

 • Lasproces:
  - Kenmerken
  - Principe
  - Toe te passen gassen
  - Het toevoegmateriaal
  - Gelijk- en wisselstroomlassen
  - Soorten elektroden en hun toepassingsgebied
  - Procesvariabelen
       * Gasvoor- en nastroming
       * De start-, las- en kratervullingstroom
       * De up- en downslope
       * Het gasdebiet
       * De booglengte en de uitsteek
       * Het slijpen van de elektrode
       * Het gebruik van backinggas
       * De lasnaadvormen
       * Voorkomen van fouten en storingen

 • Lassymbolen op de tekeningen
  - Aan de hand van voorbeelden lassymbolen volgens NBN FG01-005.

 • Aandachtspunten bij het certificeren 
  - Praktijk hoeklassen in alle posities van ongelegeerd staal
  - Praktijk hoeklassen in alle posities van aluminium
  - Praktijk hoeklassen in alle posities van roestvrij staal
  - Praktijk plaatlassen in alle posities van ongelegeerd staal
  - Praktijk plaatlassen in alle posities van aluminium
  - Praktijk plaatlassen in alle posities van roestvrij staal
  - Praktijk buislassen in alle posities van ongelegeerd staal
  - Praktijk buislassen in alle posities van roestvrij staal
Aanvullende info

Elke cursist zorgt zelf voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Lashandschoenen
 • Werkkledij geschikt voor het lassen
 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidsschoenen 

Beschik je over een eigen lashelm, gebruik deze dan tijdens de opleiding.

De verbruikte materialen zitten vervat in het inschrijvingsgeld.

Arbeiders tewerkgesteld in een Oost-Vlaams metaalbedrijf (PC 111) die op eigen initiatief een opleiding volgen van minimaal 32 uur in een erkend opleidingscentrum kunnen de helft van het inschrijvingsgeld bekomen bij het sectorfonds Tofam Oost-Vlaanderen indien het inschrijvingsgeld minimum € 50 bedraagt. De tussenkomst bedraagt maximaal € 100. Naast het inschrijvingsgeld komt ook het cursusmateriaal (syllabus en/of boek) in aanmerking voor de tussenkomst.  Download het aanvraagformulier via volgende link: http://www.tofam-ovl.be/initiatieven-werknemers/tussenkomst-inschrijvingsgeld/?id_detail=19

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum achttien jaar oud zijn
 • Geslaagd zijn voor de module 'Basis lastechnieken' of een gelijkwaardige instapproef

Met de steun van