Vaak is de tuin het kleine stukje natuur waar de mensen tot rust komen na een drukke dagtaak. De lesgevers van Syntra Midden Vlaanderen zijn professioneel steeds bezig met tuinen, bloemen en planten, vandaar dat zij je met kennis van zaken een kwaliteitsvolle opleiding kunnen verzekeren.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond en weekend16 september 2019lessenroosterGent500 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Open lesweek
Wil je weten hoe het eraan toe gaat tijdens onze opleidingen? Benieuwd wie onze docenten zijn of hoe onze ateliers eruit zien? Breng ons een bezoek tijdens de open lesweek. De ideale manier om je een goed beeld te vormen van de opleiding.
LocatieDatumMomentInschrijven
Gent18 maart 2019Avond
Programma
De opleiding tuinontwerper duurt in totaal 256 uur en wordt afhankelijk van campus tot campus georganiseerd op anderhalf jaar.

Tuinontwerper: 64  sessies van 4  uur

Tijdens deze sessies staat het tekenen van verschillende tuinontwerpen uiteraard centraal: bv. tuinontwerp villa, stadstuin, renovatie,...  Verder krijg je kennis van verschillende materialen, publiciteit, marketing , veiligheid en milieu, etc...

Algemene inleiding  4u
- Opdracht tuinontwerper: Verwerven van de opdracht - Opmetingsplan - Voorontwerp - Ontwerpplan - Beplantingsplan - Technische plannen en detailplannen - Perspectief - Toepassingswetgeving - Profielplannen en snedes: opmetingsstaat en kostenraming - Bestek: inschrijvingsbiljet, aanbesteding, proces-verbaal van nazicht der inschrijvingen, aanvangsbevel - Toezicht en dagboek der werken - Werfvergadering - Voorlopige oplevering - Definitieve oplevering

Topografie  20u
- Materialenkennis Landmeten, opzetten en uitzetten Meetlijnen, loodlijnen, driehoeken, vierhoeken - Waterpassen - Matenplan - Snelontwerpen: presentatietechnieken, commerciële aspecten.

Tekenen van tuinontwerpen  120u
Tuinkunstgeschiedenis

Kennis van materialen/beplantingsleer  28u
 
Kennis van materialen/techniek/alg  24u
- Beplantingsleer Indeling en naamgeving van de planten ter verduidelijking van wetenschappelijke plantennamen. - Techniek van aanleg Bestrating: ondergrond, harde materialen Verschillende vormen van constructies in tuinaanleg: materialen, technieken, methodes. Technische uitvoeringsplannen.

Kennis van materialen/technieken/water in de tuin  12u
- Water in de tuin Excursie: beregeningssystemen, zwembaden, waterzuiveringssystemen -Bezoek aan tuinen met een groot aanbod aan vijvers, constructie, afwerking - Detailtekening

Veiligheid en milieu  12u
- Wegwijs in de milieu- en natuuradministratie - Bouwvergunning, milieuvergunning - Vergunning voor vegetatiewetgevingsgewest - Bosdecreet, veldwetboek, plantafstanden - Gewestplannen en BPA’s - Natuurdecreet, waardebepaling van straat, laan en parkbomen

Toegepast bedrijfsbeheer  12u
- Voorontwerp van de tuin - Een kostenraming en kostprijsberekening: wat, werkwijze, waarom? - Opmetingsstaat, bestek en kostenraming - Nacalculatie - Een bestek: de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen achter de vermoedelijke hoeveelheden

Publiciteit en marketing  4u
- Projectomschrijving, marktanalyse - Positionering: hoe komt de ontwerper aan zijn opdrachten - Marketingmix: product, plaats, prijs, promotie - Communicatiemix: reclame, verkooppromotie, publiciteit, persoonlijke verkoop - Hoe presenteren, aanwezigheid op beurzen, via folder, tijdschriften, e.a. huisstijl - Budget, kasplanning - Aanbod op vlak van advies en begeleiding

Studiebezoeken  16u
 
Monografieverdediging  4u
 
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je houder te zijn van één van volgende diploma’s of getuigschriften:
 
o een diploma ondernemersopleiding tuinaannemer
o een diploma secundair onderwijs tuinbouwsector
o een diploma hoger onderwijs tuinbouwsector
..... TENZIJ je sedert minstens 5 jaar als zelfstandig tuinaannemer gevestigd bent.   
Je voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, maar:  
o je bent houder van een diploma ondernemersopleiding tuinverzorger of 
o je bent sedert minder dan 5 jaar gevestigd  als zelfstandig tuinaannemer of
o je bent gevestigd als zelfstandig tuinverzorger of uitbater van een tuincentrum of
o je bent medewerker van een gevestigde tuinaannemer, tuinverzorger, uitbater van een tuincentrum
..... Dan kan je nog steeds deelnemen aan de opleiding.  Je dient je kennis en kunnen echter wel aan te tonen in een voorafgaande theoretische proef.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Slaag je voor deze opleiding, dan ontvang je een erkend getuigschrift.  Volg je eveneens bedrijfsbeheer, dan ontvang je een diploma.

Met de steun van