Bij het uitbaten van een honden- en kattenpension komt heel wat kijken. Waar mag ik een pension openen? Welke dieren mogen bij elkaar en welke niet? Welke voeding moet iedereen krijgen en hoe dienen we dit op te stockeren? Tijdens deze opleiding krijgt u een antwoord op al uw vragen. Een beroep met steeds meer kansen voor de toekomst. Aan jou om deze te grijpen.
Waar en wanneer?
Programma

EERSTE JAAR

ELEMENTAIRE KYNOLOGIE (60u)


DEELMODULE 1: GEDRAG (24u)
1. Domesticatie van de hond.
2. Gedragsontwikkeling.
3. Communicatie.
4. Inwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
5. Uitwendige factoren die het gedrag beïnvloeden.
6. Leerprocessen    

DEELMODULE 2: ANATOMIE EN FYSIOLOGIE (24u)
1. Algemene begrippen
2. Huid
3. Zintuigen: oog, oor, neus
4. Buikholte: spijsverteringsstelsel, urinair stelsel,, voortplantingsstelsel
5. Borstholte
6. Zenuw- en bewegingsstelsel: skelet, spierstelsel, gewrichten, zenuwstelsel    

DEELMODULE 3: KYNOLOGIE (12u)
1. Bouw en uitzicht & kynologische uitdrukkingen
2. De rassenkennis
3. Organisatie van de kynologie in België


ELEMENTAIRE VERZORGING VAN DE HOND (40u)

DEELMODULE 1:  PREVENTIE & HYGIËNE, ZOÖNOSES, IDENTIFICATIE EN EHBO (28u)
1. Preventie en hygiene
2. Zoönosen
3. Identificatie
4. EHBO in functie van de hond
5. EHBO in functie van de ondernemer, het personeel en de klant    

DEELMODULE 2: VOEDING (4u)
1. Kennen van hoofdbestanddelen van de voeding
2. Onderscheid kunnen maken tussen marketing en wetenschap i.v.m. voeding ; invloed van de industrie
3. Samenstelling van de voeding : biochemisch en scheikundige samenstelling, begrijpen

DEELMODULE 3: DAGELIJKSE VERZORGING (8u)
1. Omschrijven op welke wijze ogen, oren, nagels en tanden correct en deskundig worden gecontroleerd en verzorgd
2. Dagelijkse basisverzorging: borstelen, kammen en klitvrij-houden (uitvoeren van deze dagelijkse basisverzorgingen hoeft nog niet)
3. Gereedschappen en materialen


DE KAT (48u)


DEELMODULE 1: GEDRAG EN RASSENKUNDE (16u)
1. Domisticatie van de kat
2. Gedragsontwikkeling
3. Inwendige factoren en kattengedrag
4. Uitwendige factoren en kattengedrag
5. Rassenkunde

DEELMODULE 2: ANATOMIE, FYSIOLOGIE (20u)
1. De huid en belangrijkste onderdelen
2. De zintuigen en belangrijkste onderdelen
3. Het spijsverteringsstelsel en onderdelen
4. Het voortplantingsstelsel en onderdelen
5. Het urinair stelsel en onderdelen
6. Het ademhalingsstelsel en onderdelen
7. Het circulatiestelsel en onderdelen
8. Het zenuwstelsel en onderdelen
9. Het skelet, de gewrichten en voornaamste spieren en pezen

DEELMODULE 3: DAGELIJKSE VERZORGING (8u)

DEELMODULE 4: VOEDING (4u)
1. Hoofdbestanddelen van de voeding
2. Onderderscheid tussen marketing en wetenschap i.v.m. voeding
3. Samenstelling van de voeding: biochemisch en scheikundige samenstelling


TWEEDE JAAR

UITBATER VAN EEN HONDEN- EN/OF KATTENPENSION (100u)

DEELMODULE 1: DE HOND IN FUNCTIE VAN HET PENSION (32u)
1. Gedrag in functie van het pension
2. Voeding in functie van het pension
3. Verzorging, hygiëne en preventie in functie van het pension

DEELMODULE 2: DE KAT IN FUNCTIE VAN HET PENSION (20u)
1. Gedrag in functie van het pension
2. Voeding in functie van het pension
3. Verzorging, hygiëne en preventie in functie van het pension

DEELMODULE 3 : UITBATING EN INRICHTING VAN EEN HONDEN- EN KATTENPENSION (44u)
1. Inrichting van het pension
2. Verzekering
3. Wetgeving en vergunningen
4. Bedrijfsbezoeken

Met de steun van