Een snack of tearoom spelen een centrale rol in ons sociaal leven.
Het zijn ontmoetingsplaatsen waar we graag met familie of vrienden ontspannen. Het verwachtingspatroon van de klant is ook zeer hoog. Hij verlangt altijd weer topkwaliteit. Niet alleen de aangeboden dranken en spijzen moeten aan deze norm voldoen: ook de inrichting, de hygiëne en de veiligheid zijn uiterst belangrijk in het managen van een succesvolle zaak.
U ontwikkelt in deze opleiding alle vaardigheden, zodat je de hoge verwachting van je klant moeiteloos kan invullen.
De opleiding duurt 1 cursusjaar. 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding staat open voor allen die op een professionele manier een snack of tearoom wensen uit te baten .

Waar en wanneer?
Programma
Om het volledige traject af te werken  , moet de cursist drie vakken volgen : het theoretische vak " beheer , hygiëne en organisatie " ,  een praktijkgericht vak " drankenkennis " en het vak " technologie snack- tearoom  " ( deels theoretisch  , deels praktijk ).
 
 
1- Drankenkennis   ( 10  sessies)  

Bier  16u
Brouwproces biersoorten serveren
Warme dranken  4u
Koffie en thee bereidingswijzen serveren
Aperitieven en cocktails  8u
Sterke dranken aperitieven cocktails en digestieven bereidingswijzen serveren
Waters en frisdranken  4u
Aanbod, serveren
Sterke dranken en moduleproef  4u
Aanbod, serveren
Proef 4u
Examen over de leerstof 
  
2- Beheer, hygiëne en organisatie  ( 16  sessies ) 
(Snack-tearoom Oudenaarde volgt deze cursus samen met de horecaopleiding in campus Gent)
Haccp  4u
Gedragsregels persoonlijke hygiëne , voedingshygiëne , procedure voedselveiligheid , autocontrole
Onderhoud en reiniging  4u
Reglementering reiniging en onderhoud
Brandveiligheid  4u
Brandpreventie , preventie abeidsongevallen , burgerlijke aansprakelijkheid bij brand , veiligheidsnormen
EHBO & milieu  4u
Milieuvergunning voor de horeca , voornaamste aspecten m.b.t. de milieuvergunning in de horeca , richtlijnen roken , reglementering muziek
Bacterie & temperatuurbeheersing  4u
Wetgeving
BTW in de horeca  4u
BTW - tarieven en toepassingsgebied , BTW - ontvangstbewijs , kasregister , BTW - verplichtingen
Prijszetting & omzetberekening  12u
Kostenstructuur , winst , omzet , bepaling verkoopprijs van een gerecht , rendement grondstoffen
Personeelsbeheer  8u
Aanwerving personeel , contracten, loonbarema's , werkplanning , omgaan met personeel
Algemeen & commercieel beheer  12u
Klantvriendelijkheid , dronkenschap , bescherming van de jeugd , voedingswaren , auteursrechten, caféspelen...
Eindwerkbegeleiding 4u
Proef  4u

 
3- Technologie snack- tearoom ( 10 sessies )
 
Pizza's, quiches, pitta's en croissants 4 u
Soepen en pasta's 4 u
Eibereidingen en croques 4u
Salades en kroketten 4u
Witte worsten, bloedworsten en saté's 4u
Belegde broodjes, hamburgers en hot dogs 4u
Koude vleesschotels, vol-au-vents 4u
Wafels ,  pannenkoeken en  ijsbereidingen 4u
Droog en eenvoudig gebak 4u
Proef 4u
 
Aanvullende info
Iedereen die in de voedingssector werkt, dient de hygiënevoorschriften na te leven.
Gedurende de praktijkles draag je de aangepaste beroepskledij.
 
Belangrijk
De module Beheer, Hygiëne en Organisatie van inrichting Oudenaarde wordt samen met de horecaopleidingen gevolgd in campus Gent.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn.
Aan de leerplicht voldaan hebben.
Interesse betonen in de horeca is een pluspunt.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is er een moduleproef.
Op het einde van de opleiding is er een eindproef (monografieverdediging).
Wie slaagt in de moduleproeven en in de afsluitende eindproef, ontvangt het erkende getuigschrift van praktijk en beroepskennis ondernemersopleiding.
Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is.
Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Syntra Vlaanderen.