Het AREI is ontstaan uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Omdat de bepalingen uit Titel III verouderd waren werd besloten om een apart reglement met voorschriften in te voeren voor het elektrisch materieel en elektrische installaties. Het AREI werd in 1981 bindend verklaard door 2 Koninklijke Besluiten die elk sloegen op een toepassingsgebied. De bepalingen van het AREI hebben 2 toepassingsgebieden:

  • De elektrische huishoudelijke installaties en de elektrische installaties van inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben (geldig voor alle nieuwe uitvoeringen en belangrijke wijzigingen aan uitvoeringen sinds 1 oktober 1981)
  • De ondergrondse en bovengrondse elektrische lijnen van transport en verdeling van energie op openbaar gebied en de elektrische installaties van inrichtingen die wel een elektriciteitsdienst hebben (geldig voor alle nieuwe uitvoeringen en belangrijke wijzigingen aan uitvoeringen sinds 1 oktober 1983)

Het reglement wordt regelmatig aangepast. Deze jaarlijkse updatesessies zorgen er voor dat je op de hoogte blijft van alle wijzigingen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Elektrotechnisch installateurs

Waar en wanneer?
Programma

Als je regelmatig met de regelgeving van het AREI in contact komt, blijf je best goed op de hoogte van de wijzigingen en updates. De inhoud van deze opleiding wordt opgemaakt in functie van deze specifieke wijzigingen en updates. Tijdens de update-sessies worden deze dan ook uitgebreid toegelicht, zowel naar inhoud als naar toepassing. Door deze werkwijze hoef je niet noodzakelijk zelf de wetgeving op de voet te volgen. Onze specialisten doen dit voor jou.

Aanvullende info

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

  • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
  • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
  • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Toelatingsvoorwaarden

Basiskennis elektriciteit is wenselijk.

Met de steun van