Onze wereld wordt steeds meer beheerst door digitale technieken en toepassingen, met de bedoeling om ons het leven gemakkelijker te maken. Niet zelden dreigen de mogelijkheden van een toepassing ten koste te gaan van de gebruiksvriendelijkheid.

Daarom staat de User Experience Designer of UX Designer er voor in om een betekenisvolle en aangename gebruikerservaring te ontwerpen, over het algemeen op het gebied van websites, softwareprogramma's, apps en games. Het blikveld van een UX designer omvat de volledige (gevoels)ervaring van de gebruiker t.o.v. de applicatie.

Na het volgen van deze opleiding kan je gebruikerservaringen, -wensen en -knelpunten analyseren middels het opzetten en uitvoeren van user experience testapplicaties. Je leert verbeteringsplannen opstellen gericht op de klant en je kan actief bijdragen aan conversie-optimalisatie en het genereren van leads. Je kan adviseren aan ontwikkelaars en visual designers op het gebied van user experience. Je leert user experience-initiatieven coördineren van concept tot implementatie met behulp van prototypes en/of wireframes.

 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot mensen die als UX Designer aan de slag willen. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige. Er is geen basiskennis vereist.

Wat na de opleiding

UX designers zijn vaak werkzaam bij mediabureaus, ICT-bedrijven, technologische bedrijven, webshops en in het development- of user experience-team van grote commerciële organisaties. Collega's met wie ze te maken hebben zijn onder meer interaction designers, UI designers, copywriters, app developers, SEO-specialist, app developer, webanalisten, front-end-developers, communicatiemedewerkers, content managers en visual designers.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond20 september 2021lessenroosterSint-Niklaas794,99 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze avondopleiding volg je gedurende één jaar op twee lesavonden per week. Je hebt telkens les op maandagavond, en tot februari ook op woensdagavond. Ook na februari kan je occasioneel nog op woensdagavond een les- of coachingsmoment hebben.

Inleiding user experience design (UXD) (+ 1u individuele coaching i.f.v. competentieplan)

 • Wat is UXD?: jargon, begrippenkader
 • Geschiedenis van en nieuwe trends in interface ontwerp
 • User stories en persona's: de gebruikerservaring voorop
 • Psychologie en design
 • Visuele hiërarchie
 • Mobiele websites en apps binnen een mobiele strategie
 • De toenemende rol van de copyrighter en digitale content
 • Voorbeelden van interaction design op tablets
 • Kenmerken van hedendaagse kwalitatieve interfaces
 • Good en bad practices van interface ontwerpen van websites, webtoepassingen en mobiel design
 • Ontwikkelingstraject van een website of webtoepassing
 • Taken, expertise en tools van een UX designer
 • Expertnetwerken, communities en marketingkanalen
 • Budgettering, opstellen en (financiële) nazorg van een klantendossier

Gebruikersonderzoek & analyse: theorie + project

 • Onderzoeksvormen en criteria
 • Karakteristieken, profielen en personas
 • Customer journey mapping
 • Usability testing en -regels
 • Webanalytics, zoekfunctie analytics
 • ROI usability
 • Accessibility als onderdeel van usability
 • Gebruikerstesten en - analyse
 • Diepte-interviews, User focusgroepen en online bevraging
 • Takenanalyse
 • Content-audit
 • Gebruikers- en toptaken
 • Verbeter- en analyserapporten

Conceptontwerp & prototyping: theorie + project

 • User-centered designproces voor web, mobile en touch
 • Strategie en doelstellingen
 • Overtuigingspyramide
 • Conceptueel en mentaal modelleren
 • Functionele eisen
 • Informatie- en navigatiemodellen
 • Designstructuren
 • Webformulieren
 • Responsive design
 • Website en SEO
 • Webstandaarden
 • Moodboards
 • Storyboards
 • Wireframing
 • Card sorting
 • Schetsen
 • UXD tools: actuele werkmiddelen, evoluties en trends
 • Agile versus Waterfall
 • Non-functionele prototyping
 • Evaluatie en bijsturing

Interfacedesign & testing: theorie + project

 • UX concept naar uitvoering brengen
 • Product objectives
 • User needs
 • Requirements trade-off
 • Functional specifications
 • Content requirements
 • Interaction design
 • Interface design
 • Navigation design
 • Sensory design
 • Usability testing
 • A/B-testen
 • Klikanalyses
 • Stakeholderinterviews en -analyse
 • Expertreview
 • Webanalytics

UX binnen een co-creatiemodel

 • De traditionele UX aanpak versus value co-creation
 • Engagementen van gebruikers en stakeholders opbouwen
 • De nieuwe mindset: er is meer dan een expert
 • Intellectuele eigendommen
 • Voordelen en valkuilen van een co-creatiemix
Aanvullende info

Bring your own device: de cursist dient zelf een laptop mee te brengen naar de lessen.
Specificaties: minstens i3 processor, 8GB, 100GB vrije ruimte op Harddisk.

Leermateriaal wordt ter beschikking gesteld via het leerplatform.

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Een vooropleiding als grafisch vormgever, webdesigner of aanverwante ervaring is een voordeel.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van