Om als vastgoedpromotor een succesvolle onderneming uit te bouwen, moet je op heel wat terreinen thuis zijn. Wat is het wettelijk kader? Welke administratieve formaliteiten moet je vervullen? Hoe beoordeel je een project? De opleiding tot promotor is een multidisciplinaire ondernemersopleiding met een stevige juridische en bouwkundige basis, aangevuld met technische en praktische aspecten van het beroep. Meer bepaald komen vier belangrijke items aan bod: vastgoedhandelaar, verkavelaar,
sleutel-op-de-deur en projectontwikkelaar.

Deze opleiding wordt vanaf september 2020 geprogrammeerd in campus Gent.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding vastgoedpromotor is bestemd voor personen die in de vastgoedsector een professionele loopbaan ambiëren. De cursus is ook bijzonder geschikt voor personen, reeds werkzaam in de vastgoedsector als bv. makelaar of expert, die dienstverlenend willen optreden met betrekking tot het verkavelen van gronden, het bouwen van sleutel-op-deur-woningen, het ontwikkelen van projecten.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond22 september 2020lessenroosterGent425 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze gecertificeerde ondernemersopleiding bestaat uit 2 jaar:
Eerste jaar: 50 sessies van 18u30 tot 22u
Tweede jaar: 50 sessies van 18u30 tot 22u

EERSTE JAAR

Basisbeginselen van de vastgoedpromotie (12uur)
◾Situering van de opleiding
◾Het beroep van vastgoedpromotor
◾Dagdagelijkse begrippen in de vastgoedwereld

Basiskennis recht (48uur)
◾Bevoegdheden hoven rechtbanken
◾Gerechtelijke akten
◾Personen- en familierecht
◾Vermogensrecht
◾Wet handelspraktijken
◾Anti-witwaswetgevig,…

Bouwbegrippen, planlezen en terminologie (24uur)
◾Projectgrond
◾Bouwwijzen
◾Ruwbouw
◾Technieken en afwerking
◾Vergunningen
◾Projectpartners
◾Bouwproces

Rendementsberekening, risicoanalyse en projectoptimalisatie (24uur)
◾Marktanalyse bouwgrond en pand
◾Grond en grondgebonden kosten
◾Projectkosten
◾Voorstudie project
◾Projectmogelijkheden
◾Bouwpartner
◾Praktijkcases

Bouwkunde en technologie (44uur)
◾Grond
◾Ruwbouw
◾Daken
◾Afwerking
◾Technische installaties
◾Meet- en vorderingsstaten
◾normeringen
◾EPB,...

Vergunningen (48uur)
◾Structuurplannen
◾Bestemmingsplannen
◾Andere planningsinstrumenten
◾Vergunningsplicht
◾Zonevreemdheid
◾Soorten aanvragen
◾Procedures
◾Praktijkcases

TWEEDE JAAR

Grondig recht (56uur)
◾Rechten en plichten projectpartners
◾Bouwcontracten
◾Verkoopovereenkomsten
◾Mede-eigendom,…

Financiering en kredietvormen (20uur)
◾Financieringsbehoefte
◾Kredietvormen voor particulieren en voor ondernemingen
◾Het kredietdossier,…

Bouwproces (16uur)
◾Selectie projectpartners
◾Samenstelling bouwdossier
◾Offerteaanvraag
◾Toewijzing
◾Opvolging
◾Calculatie

Projectontwikkeling (32uur)
◾Deelberoepen van de vastgoedpromotie
◾Projectverloop
◾Praktijkcases
◾Praktijkbezoeken

Aansprakelijkheid en verzekeringen (28uur)
◾Aansprakelijkheden van de promotor
◾Risicoverzekering bouwplaats
◾Aansprakelijkheid tegenover derden
◾Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
◾Brandverzekering

Fiscaliteit en BTW (16uur)
◾Verkoop en herverkoop onder stelsel BTW
◾Verkoop onder stelsel registratie
◾Belasting meerwaarden
◾Onroerende leasing
◾Recht van opstal

Toegepaste managementvaardigheden (20uur)
◾Identiteit van de zaak
◾Marketing
◾Actie en groei
◾Organisatie
◾Verkoopsgesprek
◾Praktijkoefeningen

Begeleiding eindwerk (12uur)
◾Examennormen
◾Inhoud eindwerk
◾Begeleiding door docent

Aanvullende info

Er zijn vrijstellingen mogelijk voor houders van het diploma vastgoedmakelaar of vastgoedexpert én voor personen die vroeger met succes de inleidende basismodules volgden. De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar). De kostprijs van syllabi of eventuele handboeken is niet in het inschrijvingsbedrag inbegrepen.

Info hierover bij de sectorcoördinator: Kurt Van de Moere 09 243 41 52 of email kurt.vandemoere@syntra-mvl.be
 

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de leerplicht. Beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs (6de jaar ASO/TSO/KSO of 7de jaar BSO).

Een kandidaat die niet beschikt over een diploma Hoger Secundair Onderwijs, kan via de EVC/EVK-procedure eventueel worden toegelaten tot de opleiding. Hiervoor moet een dossier ingediend worden op de campus en dit ten laatste op 30 augustus.

Info bij de trajectbegeleider:
Patricia De Backer: patricia.de.backer@syntra-mvl.be

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en het eindwerk bekomt het officieel getuigschrift van “Vastgoedpromotor”, erkend  door de Vlaamse Overheid en SYNTRA Vlaanderen. Wie ook bij SYNTRA bedrijfsbeheer met succes heeft gevolgd, ontvangt een erkend diploma.

Met de steun van