Een vertrouwenspersoon dient te beschikken over een breed scala juridische, psychologische en organisatorische kennis en communicatieve vaardigheden om werknemers met een klacht in het kader van de wetgeving geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, correct op te vangen en deze klachten zoveel mogelijk intern af te handelen. In deze training worden startende vertrouwenspersonen voorbereid op hun veelomvattende taak en dit via een afwisselende mix van kennis-, attitude- en vaardighedenvorming. Omdat communicatie cruciaal is voor een vertrouwenspersoon wordt voldoende geoefend, zodat je gesterkt de gesprekken kan aangaan. Deze opleiding voldoet aan de nieuwe welzijnswetgeving die van kracht is vanaf 1/9/2014.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Startende vertrouwenspersonen

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag23 oktober 2017lessenroosterGent750 Euro
Alle prijzen vrij van BTW
Programma

- Wettelijk kader
- Rol van de vertrouwenspersoon
- Eigenschappen en taken van de vertrouwenspersoon
- Oefenen van opvanggesprekken : actief luisteren, …
- Ongewenste omgangsvormen op het werk
- Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
- Gevolgen van ongewenst gedrag
- Omgaan met emoties, begeleiding van het slachtoffer
- Oefenen op communicatieve vaardigheden tov de diverse betrokkenen
- Psychologische risico’s voor vertrouwenspersonen
- Formele oplossingsstrategieën
- Formele klachtenprocedures en juridische aspecten
- Risicoanalyse
- Bespreking van cases

 

Aanvullende info

Het programma komt overeen met de wettelijke verplichting :
- Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon : 3u
- De psychosociale risico's op het werk : 3u
- Psychosociale interventie : gesprekstechnieken : 6u
- Psychosociale interventie : de beheersing van probleemsituaties : 18u