De SYNTRA - opleiding " verzekeringstussenpersoon " vormt een uitstekende voorbereiding  voor een boeiende carrière in de verzekeringswereld.
Deze eenjarige opleiding maakt je wegwijs in de diverse facetten van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als 'Verantwoordelijke voor de Distributie' (VVD) of als 'Verzekeringsmakelaar' je kennis dient te bewijzen. 
 

Belangrijke wijziging!

Wie aan de slag wil als verzekeringsbemiddelaar moet zijn/haar kennis van de verzekeringen bewijzen. Vanaf 1 januari 2015 kan dit door te slagen in een centraal examen. De FSMA controleert de inhoud en organisatie van de examens.

De kandidaat-bemiddelaar moet examens afleggen voor en slagen in elke verzekeringstak waarin hij/zij actief wil zijn.

Deze éénjarige opleiding Verzekeringstussenpersoon van SYNTRA Midden Vlaanderen vormt een uitstekende voorbereiding op deze examens.

De opleiding wordt modulair georganiseerd, zodat je tussentijds kan deelnemen aan de (module)examens.

Deze opleiding wordt geprogrammeerd vanaf september 2017 à rato van 2 lesavonden per week (dinsdag- en donderdagavond) in campus Gent.
Wat en voor wie?

Voor wie


• personen die in de verzekeringssector willen stappen en een grondige opleiding nodig hebben als voorbereiding op de verplichte examens
• personen die als bediende (willen) werken in een verzekeringskantoor
• personen die professioneel betrokken zijn bij de verzekeringsproblematiek
• personen in contact met het publiek.
Waar en wanneer?
Programma

1. Wetgeving (verplicht voor alle takken): 28u

2. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand: 28u

3. Motorrijtuigen en hulpverlening: 28u

4. Zaakverzekeringen: 40u

5. Levensverzekeringen en voorkoming witwaspraktijken: 36u

6. Persoonsverzekeringen andere dan leven: 24u

7. Transportverzekeringen: 40u

TOTAAL: 224u

 

Aanvullende info

    

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

Alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie
dienen houder te zijn van een HSO diploma
(diploma A.S.O., T.S.O., K.S.O. of het diploma 7de kwalificatiejaar B.S.O.).

Dit blijkt uit de artikelen 259 en 270, § 4, lid 1, 1° en 2° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Gelieve bij inschrijving een kopie te bezorgen van je behaalde diploma.