De SYNTRA - opleiding " verzekeringstussenpersoon " vormt een uitstekende voorbereiding  voor een boeiende carrière in de verzekeringswereld.
Deze eenjarige opleiding maakt je wegwijs in de diverse facetten van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als 'Verantwoordelijke voor de Distributie' (VVD) of als 'Verzekeringsmakelaar' je kennis dient te bewijzen. 
 

Sinds 1 januari 2015 volstaat het echter niet om enkel de opleiding te volgen. Het FSMA heeft beslist dat er telkens erkende examens moeten afgelegd worden. Voor elke tak waarin een kandidaat makelaar wil bemiddelen, moet er een erkend examen afgelegd worden en dien je hiervoor te slagen. De cursist moet examens afleggen voor en slagen in elke verzekeringstak waarin hij/zij actief wil zijn

Deze één-jarige opleiding Verzekeringstussenpersoon van SYNTRA Midden Vlaanderen vormt een uitstekende voorbereiding op deze examens.Deze examens worden georganiseerd tijdens het cursusjaar en kunnen in de campus afgelegd worden.

Na 1 jaar kan je je dus al verzekeringsmakelaar noemen!

Deze opleiding wordt geprogrammeerd vanaf dinsdag 1 oktober 2019 à rato van 2 lesavonden per week (dinsdag- en donderdagavond) in campus Gent.

Wat en voor wie?

Voor wie


• personen die in de verzekeringssector willen stappen en een grondige opleiding nodig hebben als voorbereiding op de verplichte examens
• personen die als bediende (willen) werken in een verzekeringskantoor
• personen die professioneel betrokken zijn bij de verzekeringsproblematiek
• personen in contact met het publiek.
Waar en wanneer?
Programma

1. Wetgeving (verplicht voor alle takken): 28u

2. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand: 28u

3. Motorrijtuigen en hulpverlening: 28u

4. Zaakverzekeringen: 40u

5. Levensverzekeringen en voorkoming witwaspraktijken: 36u

6. Persoonsverzekeringen andere dan leven: 24u

7. Transportverzekeringen: 40u

TOTAAL: 224u

 

Aanvullende info

Inschrijvingsgeld

 

De prijs bestaat enerzijds uit het lesgeld (390 euro incl. BTW)
en anderzijds uit het recht op één deelname aan alle  examens (605 euro incl. BTW).

Examens worden wel in de campus zelf afgelegd.     

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

Alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie
dienen houder te zijn van een HSO diploma
(diploma A.S.O., T.S.O., K.S.O. of het diploma 7de kwalificatiejaar B.S.O.).

Dit blijkt uit de artikelen 259 en 270, § 4, lid 1, 1° en 2° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Gelieve bij inschrijving een kopie te bezorgen van je behaalde diploma.

Met de steun van