De vraag naar goed opgeleide installateurs centrale verwarming en sanitair is groot op de arbeidsmarkt.  Mede door de snelle ontwikkelingen in deze sector werd dit opleidingstraject recent vernieuwd, opgebouwd uit de nodige theorie in combinatie met praktische oefeningen.

Je leert alles over centrale verwarming en sanitair: van monteren tot bevestigen, maar ook het plaatsen. Stap voor stap leer je de traditionele technieken aan, maar er gaat ook de nodige aandacht naar de nieuwste technologieën die in opmars zijn. Daarnaast leer je alles over materialenkennis, planlezen en plantekenen. Ook kostprijsberekening, veiligheid en werkorganisatie komen aan bod, zodat je je klanten correct, veilig en efficiënt kan helpen.     

Als installateur is het van groot belang dat je je klant correct kunt adviseren over de verschillende keuzemogelijkheden.  Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van centrale verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, in combinatie met hernieuwbare energie en EPB wetgeving, is van elementair belang.

Deze opleiding bestaat voor zestig procent uit werkplekleren in een leerbedrijf afgewisseld met veertig procent lessen in de SYNTRA-campus. Zowel de praktijkopleider op de werkvloer, de SYNTRA-competentiecoach als de vakdocent begeleiden je in jouw leerproces.

Wat en voor wie?

Voor wie

Ambieer je een job als verwarmings- en sanitair installateur? Als zelfstandige of in dienstverband? In beide gevallen zit je goed in deze opleiding.

 • Meer dan 60% van je opleiding ben je aan de slag in een bedrijf. Daar leer je al doende het vak, meteen op de werkvloer, en onder begeleiding van een professional.
 • De overige tijd krijg je theorie- of praktijkles op de SYNTRA-campus, als aanvulling op wat je leert op de werkvloer.
 • Je kan rekenen op een uitstekende begeleiding doorheen je volledige opleiding, zowel op de campus als in het bedrijf. Zo weet je zeker dat alles vlot verloopt.
 • Je zoekt zelf een bedrijf, maar wij helpen je stap per stap. Die hulp gaat veel verder dan het schrijven van een sollicitatiebrief of CV. Heb je geen contacten, dan beschikken wij over de nodige adressen.
 • Slaag je voor de opleiding, krijg je een diploma, erkend door de Vlaamse Overheid.
 • Omdat je dankzij dit type opleiding al heel wat concrete werkervaring hebt, is de kans op tewerkstelling na het afstuderen zeer groot. Bijna 90% van de cursisten, heeft na het afstuderen meteen een job. Nog eens 25% daarvan start binnen de vijf jaar een eigen onderneming.

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze coach Karen Wens karen.wens@syntra-mvl.be . Tijdens een verkennend gesprek gaan jullie samen na of het beroep en deze vorm van leren iets voor jou zijn.

Wat na de opleiding

Je hebt alle kennis en vaardigheden in huis om als technieker aan de slag te gaan in een verwarmings- en sanitair bedrijf. Het verworven diploma stelt je in staat om (op langere termijn) te starten als zelfstandig aannemer.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag16 september 2019lessenroosterUkkel (Bru.)975,01 Euro
Dag23 september 2019lessenroosterAalst975,01 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
 • Eenvoudige verbindingstechnieken

  • Inleiding, veiligheid en welzijn
  • Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
  • Examen

  Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties

  • Vakkennis van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties
  • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
  • sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
  • ophang- en bevestigingssystemen
  • sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
  • leidingen isoleren
  • Examen

  Toegepaste elektriciteit voor de monteur / installateur centrale verwarming en sanitair

  • Basisbegrippen en materialenkennis
  • Toegepaste elektriciteit voor de monteur installatiewerken / installateur centrale verwarming en sanitair
  • Veiliigheid en gevaren van elektriciteit
  • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
  • draden en kabels in toestellen plaatsen & kabels ontmantelen
  • elektrische aansluitingen uitvoeren en controleren
  • elektrische componenten vervangen of herstellen
  • metingen uitvoeren met diverse meetapparaten
  • Examen

  Werken op hoogte - gebruik van steigers en stellingen

  Asbest - eenvoudige handelingen

  Toegepaste installatietechnieken - basis

  • Planlezen en isometrisch tekenen
  • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
  • rookgasafvoer en vloerverwarming plaatsen
  • inbouwelement aansluiten voor een hangtoilet
  • Examen

   Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van productie-eenheden en verwarmingselementen

  • Fysische begrippen en wetten
  • EPB eisen
  • Warmtebelasting en warmteafgiftesystemen
  • Examen

  Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van het leidingnet

  • Leidingnet en hydraulische kringen
  • Regeltechniek
  • Comptabiliteit van materialen
  • Hemelwatertechnologie
  • Berekenen en dimensioneren van sanitaire installaties
  • Eindproefbegeleiding
  • Examen

  Toegepaste installatietechnieken - gevorderd

  • Infosessie over nieuwe evoluties binnen het beroep van de installateur
  • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
  • een waterteller aansluiten
  • hydrofoorpomp en pompengroep monteren en aansluiten
  • sanitair inbouwthermostaat
  • Examen

   Basisveiligheid door aannemers - niveau 12

   Toegepaste bedrijfsvoering cluster installatieberoepen

  • Toekomstvisie - MVO - marketing
  • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
  • Wetgeving en administratieve formaliteiten
  • Examen

  Ondernemen

  • Administratie en boekhouden
  • Projectbeschrijving
  • Commercieel beleid
  • Recht en wetgeving
  • Financieel beleid

  Eindproef:

  Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Aanvullende info

 

 • Tijdens het werkplekleren en de praktijklessen in de SYNTRA-campus draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: werkbroek met kniestukken, lage veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril. Als je hier niet zelf over beschikt, dan bieden we je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.
 • De verhouding campusleren-werkplekleren varieert naarmate je opleiding vordert. Bij aanvang ligt de klemtoon op het verwerven van basiscompetenties in het SYNTRA-atelier. Eénmaal je deze hebt verworven groei je snel in jouw takenpakket in het leerbedrijf.
 • SYNTRA zorgt dat je in één of meerdere leerbedrijven aan de slag kan in functie van de aan te leren taken.
 • Het werkplekleren is onbezoldigd. De leerverantwoordelijkheid ligt bij jezelf.
 • Een werkplekcoach bewaakt jouw competentieverwerving op de werkvloer in nauw overleg met de mentor en de docent.
 • EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start 
 • Kandidaten moeten over technisch inzicht beschikken
 • Ook werkzoekenden zijn welkom aangezien VDAB deze opleiding erkent als individueel opleidingstraject

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt krijgt het diploma van de ondernemerschapstrajecten 'Installatie-activiteiten - aannemer centrale verwarming' en 'Installatie-activiteiten - aannemer sanitaire installaties'.  Je mag dan alle installatie-activiteiten verrichten voor centrale verwarming, sanitair en klimaatregeling. Onder klimaatregeling verstaat de vestigingswetgeving: het plaatsen en herstellen (met inbegrip van alle leidingen) van klimaatregelingsinstallaties waarvoor alleen water of lucht gebruikt wordt als koelmiddel.

Met de steun van