Het Belgische chocoladewerk is wereldwijd bekend. In deze opleiding leer je chocolade verwerken tot diverse pralines en sierstukken.De chocoladebewerker zet grond- en hulpstoffen (zoals cacaoboter, cacaomassa, suiker en eventueel melk) om naar verschillende vormen van chocoladeproducten.

Als ambachtelijke ijsbereider bereid je consumptie-ijs, ijstaarten, ijspralines en zoveel meer.

We werken op een ambachtelijke manier maar bieden tegelijkertijd moderne productietechnieken aan. We hebben vanzelfsprekend aandacht voor efficiëntie, hygiëne, veiligheid en bewaartechnieken voor het product.

Tenslotte leer je je ambachtelijk bedrijf runnen op gebied van administratie, marketing en personeelsbeleid.

Wat en voor wie?

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je aan de slag gaan in een chocolade- of ijsverwerkend bedrijf. Cursisten die ook over het attest succesvol ondernemer beschikken zijn nog beter voorbereid om zich te vestigen als zelfstandig chocoladebewerker en/of ijsbereider.

Cursisten die zich na het volgen van deze opleiding wensen in te schrijven voor de opleiding brood- en banketbakker kunnen vrijstelling krijgen voor de modules basis chocolade en toegepaste bedrijfsvoering.

 


 

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding loopt over 1 cursusjaar ( 2,5 dagen per week), opleiding bestaat uit verschillende modules. De opleiding bestaat uit het traject ambachtelijk chocoladebewerker, ambachtelijk ijsbereider en succesvol ondernemer (start me up).

 

Traject ambachtelijke chocoladebewerker (1 dag/week, 277u)

lesinhoud van de modules:

Module 1 Basis chocolade (32u)

- inleiding  (4u):

      herkomst en korte historiek
      samenstelling van chocolade

- materiaal, hygiëne en veiligheid, productkennis (8u):

      soorten chocolade
      basis persoonlijke hygiëne, hygiëne in het atelier    
      functie, gebruik en onderhoud van gereedschap en machines in het atelier

      basisprincipes rond het veilig omgaan met materialen en machines kunnen toepassen

- bereiden van chocoladeproducten (16u):

      chocolade handmatig en machinaal op punt kunnen zetten
      tempereren / tableren van chocolade
      mouleren van een caraque, pralines en holgoedvorm
      pralineren van chocoladeblokjes en blokjes marsepein

- moduleproef (4u): deels schriftelijk, deels praktijkgericht

Module 2 Eenvoudige pralines, stuk- en holgoed (68u)

- voorraadbeheer (4u)

- productieplanning (4u)

- verkoop van chocolade (4u)

- vorm- en vulpralines (20u):
       vorm- en vulpralines op basis van diverse botercrèmes, marsepein, ganache in diverse smaken

- stukgoed (20u):
       Truffels vervaardigen op basis van botermassa en ganache, bouchés, orangettes, rotsjes,...

- holgoed (12u):
       Holgoed vervaardigen volgens diverse thema's: Pasen, Sinterklaas, Valentijn, Halloween,...

- moduleproef (4u):
      schriftelijke bevraging: kostprijsberekening, bepalen van verkoopprijs
      praktijkproef: zelfstandig een aantal pralines en holgoed vervaardigen


Module 3 Marsepein (32u)

-productkennis (4u)
     samenstelling en soorten
     hygiënische aspecten
     industriële versus ambachtelijke marsepein

- bereiden van marsepeinproducten (24u)
     technieken en methodes
     soorten kleurstoffen & wettelijke bepalingen m.b.t. kleurstoffen
     fruitfiguurtjes en opbouwfiguutjes vervaardigen
     fasen en doel van modelleren
     modelleren van de onderdelen en opbouwen van de figuur
     afwerkingstechnieken en -materialen

- moduleproef (4u)
     schriftelijke proef: product- en grondstofkennis
     praktijkproef:zelfstandig vervaardigen van een opbouwfiguurtje

Module 4 Verfijnde pralines en stukgoed (68u)

- verfijnde pralines (36u)
     uitbreiding en verfijnde toepassingen op de 7 basisvullingen van eenvoudige pralines
     uitbreiding basisvullingen met likeurpralines, likeurkersen, vruchtenpralines, nougatpralines,

     caramelpralines, pâtes de fruits
     uitbreiding vorm- en overtrekpralines

- verfijnd stukgoed (12u)
    uitbreiding basis stukgoed met kogeltruffels, zeevruchten, gevulde paaseieren, uitbreiding basisvullingen

- dessertkoekjes (4u)
    zandkoekje, spritskoekje, biarritz,...

- moduleproef  4u
    schriftelijke proef: kostprijsberekening van 1kg gevulde paaseitjes
    praktijkproef: zelfstandig vervaardigen van geënrobeerde pralines en stukgoed

Module 5 Chocoladekunst (36u)

- maken van een seizoens- en themagebonden etalagestukken (32u)
     etalagetechnieken: ontwerpen en monteren
     chocoladetechnieken: sjablonen om uit te snijden, kneedbare chocolade, uit

- moduleproef (4u)
     praktijkproef: zelfstandig bereiden van een verkoopbaar etalagestuk rond een bepaald thema. 


Module 6 toegepaste bedrijfsvoering (40u)

- visie en strategie van de onderneming (8u)
     belang van eigen missie en visie
     maatschappelijk verantwoord ondernemen
     marketing

- algemeen bedrijfskostenplan en uurloonberekening (8u)
     bepalen van indirecte kosten
     infrastructuur
     verkoopprijs
     marktconforme prijzen

- wetgeving & administratie (8u)
     verplichtingen als ondernemer
     BTW
     personeelsbeleid 
 
- hygiëne en allergenenbeleid (8u)

- eindwerkbegeleiding (4u)
 
- schriftelijke moduleproef (4u)
     

eindproef 

Elke cursist(e) dient zicht te profileren als chocoladebewerker door het toelichten van de monografie waarin het (toekomstig) bedrijf wordt voorgesteld, de kostprijsberekening van een product en specifieke documenten m.b.t. de voedselveiligheid zijn opgenomen. Anderzijds moet de cursist(e) zijn/haar parate kennis over het beroep kunnen aantonen aan de jury.  

Traject ambachtelijk ijsbereider (1 halve dag/week, 128u)

lesinhoud van de modules

Module basis ijsbereidingen (48 uur)

Consumptie-ijs:

-Roomijs
-Niet-geturbineerd ijs
-Sorbetijs
-Vruchtenijs
-Gespecialiseerd consumptie-ijs

Decoratie- en garneertechnieken en - materialen:

-Werken met suiker
-Werken met chocolade
-Werken met marsepein

Module ijsspecialiteiten (80 uur)

-Ijstaarten, éénpersoonstaarten en varianten
-Diverse ijsdesserts en ijscoupes
-Ijsdranken en -pralines

eindproef ambachtelijk ijsbereider (1u)

Elke cursist(e) dient zicht te profileren als chocoladebewerker door het toelichten van de monografie waarin het (toekomstig) bedrijf wordt voorgesteld, de kostprijsberekening van een product en specifieke documenten m.b.t. de voedselveiligheid zijn opgenomen. Anderzijds moet de cursist(e) zijn/haar parate kennis over het beroep kunnen aantonen aan de jury.  

Traject succesvol ondernemer 

 

Aanvullende info

Informatie ivm verplichte kledij cursisten:

De uniforme outfit voor cursisten bestaat uit een witte bakkersvest met logo (verplicht), een zwarte broek, 1 witte voorbinder en een paar witte afwasbare schoenen met stalen neus.
De outfit kan besteld worden tegen een zeer scherpe prijs bij een leverancier die in een van de eerste lessen ter plaatse komt.
De totale prijs bedraagt ongeveer € 150,00 en wordt bij bestelling rechtstreeks aan de leverancier betaald.
Tijdens de praktijklessen wordt ook een hoofddeksel gedragen. Dit is een wegwerpmutsje dat door Syntra Midden-Vlaanderen gratis ter beschikking wordt gesteld.

Informatie i.v.m. gereedschap
Je dient te beschikken over basismaterialen (messen, spatels, klopper, bakborstel, spuitzak, spuitmondjes, deegkrabber, boetseerstaafjes, thermometer,...) De totale kostprijs is ongeveer €250,00. De leverancier komt langs tijdens de tweede les, u bestelt en betaalt rechtstreeks aan de leverancier. Dit kan via bancontact of gewoon cash. Je bent niet verplicht om de materialen in de les te kopen.

De opleiding is echt nodig voor wie dit beroep op kwaliteitsvolle wijze wil uitoefenen. Deze opleiding is ook een aanrader voor personen die reeds beschikken over het diploma van brood- en banketbakker of restauranthouder.


 


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Deze cursus is een praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module wordt een schriftelijke bevraging en/of praktijkproef afgenomen. Cursisten kunnen pas deelnemen aan de eindproef wanneer zij alle moduleproeven afgelegd hebben.

Wie daarnaast ook nog het traject succesvol ondernemer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is. Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen.

Wie slaagt voor alle vakken en de eindproeven ontvangt onderstaande diploma's:

  • diploma ambachtelijk chocoladebewerker
  • diploma ambachtelijk ijsbereider
  • getuigschrift succesvol ondernemer

Met de steun van