Deze voltijdse dagopleiding Apotheekassistent bereidt je voor op een job als assistent in een apotheek. Het leerprogramma omvat voornamelijk lessen over de werking en samenstelling van geneesmiddelen maar daarnaast krijg je ook algemene vakken zoals verkooptechnieken, communicatietraining en sociale vaardigheden.

Tijdens de technische vakken bouw je een grondige basiskennis op in verband met producten, grondstoffen en bereidingen in de apotheek. Je ontwikkelt de vaardigheid om vlot zalven, gelulen, poeders en medicatie te bereiden. Je krijgt vakken als farmaceutische plantkunde, farmaceutische technologie (definities, recepten lezen en interpreteren, farmaceutisch rekenen, industriële en ziekenhuisbereidingen). Je krijgt ook galenica of algemene geneesmiddelenleer (theorie en praktijk) en farmacologie.

Je leert over de tarificatie en wetgeving (juridische begrippen, wettelijke bepalingen in verband met het afleveren, etiketteren en bewaren van geneesmiddelen en grondstoffen, het voorschrift, soorten verzekerden en verzekeringen, tarificatieregels).

Je krijgt nog vakken als toxicologie, toegepaste biologie (de cel, hoe kan de mens zich instandhouden?, voortplanting, microbiologie en parasitologie), fysica en scheikunde.

De apotheekassistent werkt onder de beroepstitel "Farmaceutisch - technisch assistent". Dit is dan ook de naam die zal prijken op het getuigschrift dat je zal ontvangen als je alle examens succesvol hebt afgelegd op het einde van het jaar.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en gezondheidszorg.

Wie wil werken aan de zijde van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische industrie aan de slag wil moet deze opleiding volgen.

Dit is een ideale opleiding voor sociaal geëngageerde mensen die houden van klantencontact en volgende taken:

  • het afleveren van geneesmiddelen
  • het informeren van klanten over het correcte en veilige gebruik van geneesmiddelen
  • het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften
  • het registreren en identificeren van grondstoffen
  • het bereiden van geneesmiddelen (lotions, zalven, crèmes) in de apotheek
  • het onderhouden van de apparatuur
  • administratieve taken

Al wie  een paramedische opleiding wil volgen waarbij theorie, praktijk en stage afwisselend worden aangeboden zal zeker genieten van deze voltijdse dagopleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Wat na de opleiding

Na deze opleiding kan je werken aan de zijde van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische sector en industrie.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag23 september 2019lessenroosterGent1149 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

EERSTE SEMESTER

Fysica                                         14u
Scheikunde                                  26u
Biologie                                       14u
Algemene anatomie en fysiologie   29u  (E-learning en coaching)
Toegepaste anatomie en fysiologie 17u  (E-learning en coaching)
Galenia theorie                             36u
Galenica praktijk                          29u (en coaching)
Farmacologie                               40u
Deontologie en wetgeving             14u                      
Communicatie in de apotheek          4u   
Verkooptechnieken                      132u
Parafarmacie                                18u
Werkplek- en eindwerkbegeleiding   4u
Stage                                         100u
Stagebegeleiding                            4u                 

TWEEDE SEMESTER

Galenica theorie                   52u
Galenica praktijk                  38u
Toxicologie                           10u
Farmacologie                        60u
Plantkunde                           14u
Communicatie                      10u 
Eindwerkbegeleiding               5u (en coaching)
Stage                                 200u
Stagebegeleiding                    8u
Examens                              12u  


ONBEZOLDIGDE VERPLICHTE STAGE 
300u verdeeld over het volledige cursusjaar

Aanvullende info

De opleiding duurt één jaar en gaat van start in september.

Ze vindt plaats in Syntra Midden-Vlaanderen campus Gent overdag van 8u45 tot 16u15. Je komt gemiddeld 4 dagen per week naar de campus.
 
Met praktische of inhoudelijke vragen over de opleiding kun je contact opnemen met SYNTRA campus Gent.
 
Voor meer informatie over het beroep zelf en de stage kun je contact opnemen met de Oost-Vlaamse beroepsvereniging van apothekers : KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel. 09/225 41 90     E-mail: secretariaat@kovag.be “  

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma van hoger secundair onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét specialisatiejaar). 
Voor aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van het behaalde diploma HSO aan de campus.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle klassikale lessen gaan door op de SYNTRA campus.

STAGE
Je loopt 300 u stage in officina en/of ziekenhuisapotheken (beperkt!) naar keuze om beroepservaring op te doen en de theorie te toetsen aan de praktijk. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je dient zelf een stageplaats te zoeken binnen een straal van 20 km van de campus of in overleg met je docent/stagebegeleider.

EXAMENS
Op het einde van ieder semester wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluatie geeft je een zicht op je reeds verworven kennis en competenties.
Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het nederlands worden afgelegd.
Op het einde van het opleidingstraject wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis van farmaceutisch technisch assistent wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

GETUIGSCHRIFT
Alle examens worden afgenomen door de SYNTRA docent op de SYNTRA campus. Je moet dus NIET naar de middenjury in Brussel.
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Farmaceutisch technisch assistent uit, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en het Riziv.

RIZIV
De erkenning van gezondheidszorgberoepen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door Zorg en Gezondheid. Tot 31 december 2015 moet de erkenning aangevraagd worden bij de FOD Volksgezondheid. Met het diploma en het stagebewijs kan de erkenning vanaf 01/01/2016 aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Voor meer info: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/

Met de steun van