Als boekhouder werk je in een boekhoudkantoor of op de boekhoudafdeling van een bedrijf. Je registreert de boekhoudkundige verrichtingen en je maakt facturen op. Je stelt de wettelijke boekhoudkundige documenten op en je klasseert alle cijfermateriaal. De volledige financiële opvolging en het juiste advies om een bedrijf te optimaliseren is jouw verantwoordelijkheid.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Je kunt nauwgezet, zelfstandig en geconcentreerd met getallen en tabellen werken en je bent ook in staat om goed te communiceren ter plaatse bij klanten of met administratieve diensten. Je hebt interesse voor de financiële organisatie van een onderneming.

Je hebt vrij regelmatige werkuren, maar er zijn uiteraard piekmomenten in een boekhoudkundig jaar. Op die momenten moet je een tandje bij kunnen steken. Daarnaast zal het regelmatig bijscholen en up-to-date blijven op het vlak van boekhouden en fiscaliteit een must voor je zijn.

Wat na de opleiding

Dit is geen theoretische opleiding, maar een opleiding waar de praktijk centraal staat. Je leert de boekhouding te voeren van een éénmanszaak tot een vennootschap. Je ontdekt hoe je jaarrekeningen moet neerleggen, je verwerft kennis van financiële ratio’s en financieringstechnieken, en je leert het fijne van fiscaliteit (zowel personen- als vennootschapsbelasting).

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag24 september 2019lessenroosterGent900 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
 • Algemeen boekhouden
  Grondbeginselen
  Boekhoudwetgeving en waarderingsregels
  Boekhouding van de courante commerciële verrichtingen
   
 • Vennootschapsboekhouden
  Grondige bespreking van de balansrubrieken en rekeningen
  Grondige bespreking van de jaarrekening
   
 • Financieel Beleid
  Kostencalculatie
  Bedrijfsfinanciering
  Financieel plan
   
 • Analytisch boekhouden
  Principes
  Studie van de kostprijsfactoren
  Methoden
  Kostenbudgetten
   
 • Casestudies boekhouden
  Oefeningen en gevallenstudies
  Boekhouden met behulp van computerprogramma
   
 • Juridische vakken
  Burgerlijk recht
  Sociale wetgeving
  Handels- en vennootschapsrecht
   
 • BTW
  BTW wetgeving en haar bepalingen
  BTW-aangifte
  Specifieke gevallen
   
 • Belasting
  Personenbelasting
  Vennootschapsbelasting
   
 • Beroepsondersteunende vakken
  Registratie en successie
  Financiële doorlichting van de jaarrekening
  Beroepsorganisatie
  Deontologie
  Actualia
   
 • Stage
  Praktijkervaring opdoen in een boekhoudkantoor of op de boekhoudafdeling van een onderneming
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start 
 • Diploma HSO of met toelatingsprocedure

Met de steun van