Je leert het reilen en zeilen van het medisch secretariaat kennen. We leggen de focus op zowel handelscorrespondentie, lessen anatomie als specifieke reglementering in de gezondheidszorg. Eveneens oefenen we een aantal communicatieve vaardigheden in (Hoe spreek ik iemand correct aan? Waarop moet ik letten bij het telefoneren of mailen?). Dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer kan je de dokter ook op het bedrijfskundige vlak
bijstaan.

Wat en voor wie?

Voor wie

Ben je communicatief en ga je graag met mensen om? Ben je punctueel, discreet en hou je van administratief werk? Dan kun je je troeven in onze opleiding “medisch secretaris / secretaresse” verder ontplooien.

Wat na de opleiding

Als medisch secretaresse / secretaris sta je een ziekenhuisdienst of een dokter bij. Je staat in voor de communicatie met, en het onthaal van de klant. Je verzorgt de administratie en staat in voor het nodige telefoon- en mailverkeer. Jij bent vaak het eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van de dokter of het ziekenhuis.

Waar en wanneer?
Programma
 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (incl stagetoelichting)
  Diensten in een ziekenhuis
  Huisartsenpraktijk
  Taken
  Medisch secretariaat
 • Medische terminologie
  opbouw medische terminologie
  uitspraak en schrijfwijze in mondelinge en schriftelijke communicatie
  uitschrijven van gedicteerde teksten
  Vaktermen in medische artikels verklaren
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne
  Inleiding menselijk lichaam
  Het hematologisch stelsel
  Het lymfoïde stelsel
  Het cardiovasculair stelsel
  Het respiratoir stelsel
  Het neurologisch stelsel
  Hygiëne – Het immuunstelsel
  Hygiëne – Hygiëne in zorginstellingen
  Het gastro-intestinaal stelsel
  Het endocrien stelsel
  Het sensorisch stelsel
  Het urologisch stelsel
  Het reproductief stelsel
  Het osteo-articulair stelsel
  Het musculair stelsel
 • EHBO
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming
  Basishouding bij communicatie: empathie, integriteit, respect
  Inschatting van derden op basis van uiterlijke kenmerken en gedragingen
  Omgang met diverse patiënten en hun gedrag
  Gespreks- en sociale vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, parafraseren, stiltes, feedback geven en ontvangen, assertiviteit,…
  Gespreksmodellen: slecht nieuws gesprekken, klachten, …
  Stressmanagement
 • Deontologie
  inleiding in ethiek: termen en begrippen
  beroepsgeheim
  verwerken van persoonsgegevens
 • Zakelijke taal Nederlands
  spelling: werkwoorden vervoegen, afkortingen, tussenletters in samenstellingen, gebruik van hoofdletters en leestekens
  correct Nederlands taalgebruik
  omslachtig en ambtelijk taalgebruik vermijden
  schrijfvaardigheden: verslag maken, notuleren
 • Informatica
  Word
  Excel
  Outlook
 • Zakelijke taal Frans  
  luisteroefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, problemen met patiënten en algemene onderwerpen, …
  spreekoefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, afspraken maken, opvragen van gegevens en documenten, afrekenen, de weg uitleggen, inlichtingen geven, doorverwijzen, speloefening, …leesoefeningen: brieven, doorverwijsbrieven, …
  schrijfoefening: nota’s van een telefoongesprek noteren, medische gegevens invullen,
 • Medische software
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie
  organisatie van de gezondheidszorg, zowel op nationaal als internationaal vlakoverzicht van de voorzieningen in de gezondheidszorg (sociale kaart)
  Evaluatieschalen
  de ziekteverzekering
  nuttige informatie: dringende medische hulpverlening en wachtdiensten, de officiële attesten en certificaten en nuttige informatie en adressen
  medische registratie en nomenclatuur
 • Stage- en eindwerkbegeleiding
 • Stage
 • Eindproef  
 • Basiskennis bedrijfsbeheer
  Boekhouden
  Recht
  Commercieel beleid
  Financieel beleid
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start  
 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma secundair onderwijs.
 • Je beschikt minstens over een grondige kennis van het Nederlands, een basiskennis Frans en Engels en een praktische kennis van PC en Officetoepassingen.