Je leert het reilen en zeilen van het medisch secretariaat kennen. We leggen de focus op zowel handelscorrespondentie, lessen anatomie als specifieke reglementering in de gezondheidszorg. Eveneens oefenen we een aantal communicatieve vaardigheden in (Hoe spreek ik iemand correct aan? Waarop moet ik letten bij het telefoneren of mailen?). Dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer kan je de dokter ook op het bedrijfskundige vlak
bijstaan.

Wat en voor wie?

Wat na de opleiding

Als medisch secretaresse / secretaris sta je een ziekenhuisdienst of een dokter bij. Je staat in voor de communicatie met, en het onthaal van de klant. Je verzorgt de administratie en staat in voor het nodige telefoon- en mailverkeer. Jij bent vaak het eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van de dokter of het ziekenhuis.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag16 september 2019lessenroosterBrussel850 Euro
Dag23 september 2019lessenroosterAsse850 Euro
Dag23 september 2019lessenroosterGent850 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat
Diensten in een ziekenhuis
Huisartsenpraktijk
Taken
Medisch secretariaat

Medische terminologie
Opbouw medische terminologie
Uitspraak en schrijfwijze in mondelinge en schriftelijke communicatie
Uitschrijven van gedicteerde teksten
Vaktermen in medische artikels verklaren

Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne
Inleiding menselijk lichaam
Het hematologisch stelsel
Het lymfoïde stelsel
Het cardiovasculair stelsel
Het respiratoir stelsel
Het neurologisch stelsel
Hygiëne – Het immuunstelsel
Hygiëne – Hygiëne in zorginstellingen
Het gastro-intestinaal stelsel
Het endocrien stelsel
Het sensorisch stelsel
Het urologisch stelsel
Het reproductief stelsel
Het osteo-articulair stelsel
Het musculair stelsel

EHBO

Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming
Basishouding bij communicatie: empathie, integriteit, respect
Inschatting van derden op basis van uiterlijke kenmerken en gedragingen
Omgang met diverse patiënten en hun gedrag
Gespreks- en sociale vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, parafraseren, stiltes, feedback geven en ontvangen, assertiviteit,…
Gespreksmodellen: slecht nieuws gesprekken, klachten, …
Stressmanagement

Deontologie
Inleiding in ethiek: termen en begrippen
Beroepsgeheim
Verwerken van persoonsgegevens

Zakelijke taal Nederlands
Spelling: werkwoorden vervoegen, afkortingen, tussenletters in samenstellingen, gebruik van hoofdletters en leestekens
Correct Nederlands taalgebruik
Omslachtig en ambtelijk taalgebruik vermijden
Schrijfvaardigheden: verslag maken, notuleren

Informatica (via e-leren)
Word
Excel
Outlook
Medische software

Zakelijke taal Frans 
Luisteroefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, problemen met patiënten en algemene onderwerpen, …
Spreekoefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, afspraken maken, opvragen van gegevens en documenten, afrekenen, de weg uitleggen, inlichtingen geven, doorverwijzen, speloefening, …leesoefeningen: brieven, doorverwijsbrieven, …
Schrijfoefening: nota’s van een telefoongesprek noteren, medische gegevens invullen

Zakelijke taal Engels
Luisteroefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, problemen met patiënten en algemene onderwerpen, …
Spreekoefeningen: telefoongesprekken, onthaalgesprekken, afspraken maken, opvragen van gegevens en documenten, afrekenen, de weg uitleggen, inlichtingen geven, doorverwijzen, speloefening, …leesoefeningen: brieven, doorverwijsbrieven, …
Schrijfoefening: nota’s van een telefoongesprek noteren, medische gegevens invullen


RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie
Organisatie van de gezondheidszorg, zowel op nationaal als internationaal vlakoverzicht van de voorzieningen in de gezondheidszorg (sociale kaart)
Evaluatieschalen
De ziekteverzekering
Nuttige informatie: dringende medische hulpverlening en wachtdiensten, de officiële attesten en certificaten en nuttige informatie en adressen
Medische registratie en nomenclatuur

Eindwerkbegeleiding

Stage

Eindproef 

Ondernemen, we dompelen we je onder in de verschillende aspecten van het ondernemen 

Boekhouden
Recht
Commercieel beleid
Financieel beleid

 

Aanvullende info

Het afstandsleren wordt individueel uitgevoerd hetzij op een eigen computer met een Windows besturingssysteem, hetzij op computers van de campus.

Toelatingsvoorwaarden

  • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start  
  • Je beschikt bij voorkeur over een diploma secundair onderwijs.
  • Je beschikt minstens over een grondige kennis van het Nederlands, een basiskennis Frans en Engels en een praktische kennis van PC en Officetoepassingen.

Met de steun van